Úvodní strana » Školení » Pracovněprávní souvislosti pandemie COVID-19 z pohledu zaměstnavatele

Pracovněprávní souvislosti pandemie COVID-19 z pohledu zaměstnavatele

Kód: WEB-COV

Nestihli jste online vysílání?

VOLEJTE 731 102 712Po–Pá 08.00–12.00 a 13.00–15.30


Nejbližší termíny

Prozatím nejsou dostupné žádné termíny.

Druh kurzu: WEBINÁŘ

Praktický seminář zejména pro personalisty, vedoucí zaměstnance a všechny ty, kteří u zaměstnavatelů řeší každodenní otázky pracovního práva a pracovněprávních vztahů, se zaměří na pracovněprávní souvislosti dopadů pandemie COVID-19 na zaměstnavatele. V průběhu semináře se budeme zabývat jak otázkami nepřítomnosti zaměstnanců v práci v důsledku nemoci, karantény či ošetřování blízkých osob, nutností změny pracovních režimů, poklesu zakázek či nedostatků náhradních dílů a souvisejícího vzniku překážek v práci na straně zaměstnavatele; dále se podrobněji zaměříme na právní aspekty práce z domova a jejího správného nastavení. Hovořit budeme také o režimových opařeních včetně testování zaměstnanců na pracovišti a plánovaném očkování, nemocí COVID-19 jako nemocí z povolání, pracovnělékařských službách, programu Antivirus i chystaném zavedení tzv. kurzarbeitu. Prostor bude dán i dotazům účastníků.

OSNOVA

  • Dopady pandemie COVID-19 na zaměstnavatele – nedostatek zaměstnanců v důsledku nemoci/karantény či jiných překážek v práci; dopady na výpočet dovolené; nedostatek práce – pokles zakázek, uzavřené provozovny – překážky v práci na straně zaměstnavatele, částečná nezaměstnanost;
  • Program Antivirus, Kurzarbeit;
  • Testování zaměstnanců a další režimová opatření; očkování zaměstnanců; COVID-19 jako nemoc z povolání; pracovnělékařské služby;
  • Vysílání na pracovní cesty v době pandemie;
  • Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele – homeoffice – co a jak v praxi upravit, kdy je nutná smlouva a kdy stačí upravit pravidla vnitřním předpisem; kdy má zaměstnanec nárok na náhradu nákladů; jak rozvrhnout pracovní dobu; jak se postavit k povinnostem v oblasti BOZP aj.

Přednášející


Mgr. Marie Janšová

Mgr. Marie Janšová

Profil lektora: advokátka a partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi je pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje; je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018).

Harmonogram webináře

9.00 – 14.00

Uzávěrka přihlášek:

  • 12. května 2021 v 10 hodin

Poznámka: Z tohoto webináře bude pořízen videozáznam.

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter