Úvodní strana » Školení » Zákon o DPH v roce 2019 + výkladové problémy

LDPH19 - Zákon o DPH v roce 2019 + výkladové problémy

Nenašli jste vhodný termín?

VOLEJTE 731 102 712Po–Pá 08.00–12.00 a 13.00–15.30


Dostupné termíny

Prozatím nejsou dostupné žádné termíny.

Druh kurzu

Legislativní seminář s projekcí.

Obsah kurzu

Výklad bude zaměřen na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH od roku 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Lektor

Mgr. Milan Tomíček

Mgr. Milan Tomíček, Ph.D.

Absolvoval Moskevský státní institut mezinárodních vztahů. Je partnerem daňového oddělení a hovoří plynně anglicky, rusky a německy. Pracoval v pražské kanceláři společnosti Deloitte & Touche, kde absolvoval dlouhodobé stáže na jejích pobočkách v Londýně a Frankfurtu. Do března roku 2005 působil jako vedoucí oddělení nepřímých daní v pražské pobočce společnosti KPMG. Jeho profesionální aktivity zahrnují DPH plánování pro nadnárodní i české výrobní podniky a také celní poradenství pro průmyslové podniky. V rámci vstupu České republiky do EU se účastnil implementace nových daňových pravidel v řadě významných českých společností. Kromě toho má obsáhlé znalosti a zkušenosti s přeshraničními transakcemi v oblasti zboží a služeb. V současné době se profiluje i jako uznávaný autor odborných článků a publikací na téma DPH u intra-komunitárních transakcí. Účastní se i legislativního procesu v oblasti DPH a působí mimo jiné jako lektor na seminářích pro odbornou veřejnost. Je členem Komory daňových poradců České republiky a International Fiscal Association.- daňový poradce č. osv. 1026.

 • člen Komory daňových poradců ČR a její odborné skupiny pro DPH
 • specialista na daň z přidané hodnoty
 • daňová hvězda roku 2010, 2011 i 2012 a člen Daňové kanceláře snů roku 2010 i 2011
 • autor a spoluautor knih: DPH v roce 2005 u veřejno­právních subjektů, zejména obcí, DPH – výklad vybraných pojmů, Zákon o dani z přidané hodnoty – komentář
 • autor mnoha odborných článků o dani z přidané hodnoty
 • lektor obecných i specializovaných seminářů o dani z přidané hodnoty

Osnova semináře:

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách zákona o DPH pro roky 2019, 2020n a 2021
 • Místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH
 • Nová pravidla pro dodání zboží na dálku
 • Nové podmínky pro vydávání poukázek a obdobných instrumentů (víceúčelové poukazy v. jednoúčelové poukazy v. stávající ustanovení § 20a zákona)
 • Nové podmínky pro doručování daňových dokladů a důsledky nedoručení daňového dokladu
 • Nový způsob výpočtu základu daně „koeficientem“
 • Změny při zaokrouhlování základu daně a výše daně
 • Zavedení ceny obvyklé pro účely DPH
 • Nové principy při opravě základu daně a výše daně (stávající §42 zákona)
 • Přepracování pravidel pro úpravu odpočtu daně na straně příjemce zdanitelného plnění (stávající §74 zákona)
 • Nová pravidla pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky (exekuce, konkurs, oddlužení, reorganizace, smrt dlužníka)
 • Zavedení nového pravidla pro úpravu odpočtu daně při významných opravách nemovitých věcí při převodu nemovité věci
 • Úprava podmínek pro uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti
 • Přepracování pravidel pro nesprávné uvedení daně do jiného zdaňovacího období
 • Doplnění pravidel u pronájmu nemovitých věcí
 • Úprava podmínek u dlouhodobě poskytovaných plnění
 • Změny u finančního leasingu s možností odkupu
 • úvod do nové úpravy, změny terminologie
 • zavedení nové sazby daně na vybrané zboží
 • režim přenesení daňové povinnosti na další druhy dodávek (např. některé elektronické výrobky a náhradní díly do nich, mobilní telefony, kovy, zemědělské plodiny, nové stavby)
 • významné změny v uplatňování DPH u dodání vybraných nemovitých věcí a u některých stavebních prací
 • nově stanovené místo plnění u elektronických a telekomunikačních služeb a u služeb rozhlasového a televizního vysílání, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani z EU, a s tím související zvláštní režim
 • počítání obratu nově
 • dobrovolná identifikace
 • změny v pravidlech vystavovaní daňových dokladů
 • opravy základu a výše daně – nová pravidla
 • kontrolní hlášení od roku 2016
 • diskuze

Cena a místo konání

Cena (bez DPH) Místo konání
2.500 Hotel Olympia, Česká Lípa

V ceně je obsaženo:

 • vlastní školení
 • tištěné materiály a pomůcky
 • občerstvení

Časový harmonogram:

8:30 – 9:00 presence účastníků

9:00 – 15:30 školení

V průběhu dne kratší přestávky na občerstvení.

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter