Úvodní strana » Stereo » Kancelář

Modul KANCELÁŘ


Úvod

Modul Kancelář je základní a nedílnou součástí programu STEREO. Obsahuje agendy, které jsou společné celému programu (např. adresář firem), a funkce, které jsou volané z jiných míst (např. EET nebo podání XML).
V případě, že nevedete skladové hospodářství a chcete pohodlně vystavovat faktury nebo objednávky, agendy tohoto modulu pro vás budou užitečné. Modul Kancelář navíc obsahuje agendy pro přiznání DPPO, DPFO, daně silniční, tvorbu převodních příkazů, knihu jízd a v neposlední řadě adresář firem a osob. Od verze pro rok 2017 bude Kancelář obsahovat nové aparáty pro elektronickou komunikaci – prvními jsou elektronická podání na ČSSZ a Finanční úřady, včetně sledování stavu odeslaného dokumentu. Druhý nástroj umožní komunikaci v rámci Elektronické evidence tržeb s návazností na ostatní moduly (Sklady a Účetnictví).

Agendy a funkce modulu Kancelář

Součástí modulu Kancelář jsou části (neboli agendy, jak my v Ježkovi říkáme), které máte vždy automaticky v ceně. Funkčnost je tedy úplná a nemusíte nikdy nic dokupovat nad rámec ceny. Podívejte se, co tyto agendy představují.

Adresář firem a osob

Je velmi důležitou součástí programu STEREO, neboť záznamy pořízené v této agendě jsou používány ve všech ostatních modulech. Zadávají se zde adresy zaměstnanců, dodavatelů, odběratelů, státních institucí apod. Agenda slouží také k evidenci bankovních účtů, zatřídění firem do kategorií. Vazba mezi adresářem a ostatními agendami je vytvořena pomocí identifikačního čísla (zkratky), které je pro každou adresu v adresáři jedinečné.


Evidence pošty

Seznam odeslané a doručené pošty včetně tzv. hromadné korespondence. Tato agenda umožní centrální evidenci korespondence v rámci celé firmy.


Fakturace

Agenda Fakturace je určena k jednoduchému vystavování faktur, dodacích listů, zálohových faktur či dobropisů mimo skladovou evidenci. Zadávání položek faktur je zde podpořeno číselníkem položek dokladů, kde je možné si připravit neomezené množství textů včetně jednotek a cen. Vystavené doklady je možné pomocí automatických operací zaúčtovat do Účetního deníku nebo přenést do Závazků a pohledávek.


Objednávky

Jedná se o agendu, která Je určena k vystavování a evidenci objednávek. Zadávání položek objednávky je podpořeno číselníkem textů. Lze zde také sledovat vyřízení objednávky. Objednávky, stejně jako ve skladech, nemají vazbu na účetnictví.


Převodní příkazy

Tato agenda umožňuje vystavovat převodní příkazy pro platby z libovolného účtu zpracovávané firmy popř. i z účtů jiného plátce. Pomocí operace Naplnit lze z evidence Závazků a pohledávek do položek převodního příkazu snadno přenést závazky k proplacení, čímž odpadá opisování symbolů, částek a čísel účtů. Příkazy lze však také zadávat samostatně na jakékoliv platby. Pro elektronickou komunikaci s bankou je připravena podpora exportu do různých homebankingových formátů.

DPPO / DPFO / Silniční daň

Aparát pro podporu zpracování přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob. Za pomoci připravených parametrů a po zadání jednotlivých složek základu daně z příjmů je možné tisknout daňová přiznání, nebo je podávat elektronicky v XML souborech. Tiskopisy přiznání jsou vždy platné pro rok, který předchází roku vydání aktuální verze.


DDimage
Daňová přiznání.

Jízdy

Slouží k evidenci služebních a soukromých cest uskutečněných soukromým i služebním vozidlem. Je zde možné také zadávat další související výdaje jako např. stravné, čerpání pohonných hmot apod. Agenda je podpořena číselníkem vozidel a cest. Snadno z ní vytisknete sestavy např. Vyúčtování pracovní cesty, Knihu jízd soukromých či firemních vozidel.


DDimage
Kniha jízd.

Moduly systému STEREO

Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

zkušební verze

Aktuální verze: 30.04

hot line

487 714 600
stereo@jezeksw.cz

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter