UPDATE STEREO na verzi 30.11 | Soubory ke stažení | Ježek software
Ježek / Stereo / Ke stažení / UPDATE STEREO na verzi 30.11

Soubory ke stažení

UPDATE STEREO na verzi 30.11

Ilustrační obrázek

27.12.2021

Samorozbalovací instalátor update STEREO 30.11 s aktualizovanou izolačkou, která vyšla ve Sbírce zákonů 23. prosince 2021.

Soubor Velikost Popis
exe update-3011.exe 18,56 MB Automatický instalátor update STEREO 30.11.

Upozornění

Tato aktualizace není samostatně funkční program, pouze přepíše některé soubory již nainstalovaného programu STEREO 30.xx. Instalujte ji do existujícího adresáře STEREO 30!

Samorozbalovací archiv

 1. Stáhněte soubor update-3011.exe.
 2. Spusťte ho a postupujte podle pokynů průvodce.

Automatická aktualizace z internetu

 1. V programu STEREO 30 vyberte nabídku Ostatní/STEREO na internetu/Aktu­alizace programu.
 2. Program si sám najde a nabídne stažení aktualizaci 30.11 a rovnou ji nainstaluje.
 3. Po novém spuštění zobrazí seznam změn ve verzi 30.11.

Záznam webináře Příspěvek při karanténě v programech JSW

V souvislosti s nejaktuálnější legislativou (zákon vyšel ve Sbírce 23. prosince 2021) vám za 490 Kč nabízíme záznam webináře, ve kterém vám Mgr. Pavel Löffler a Ing. Tomáš Ježek ukáží, jak zpracovat tzv. izolačku v našich programech.

Objednat záznam webináře

 

Změny zapracované do verze 30.11 ke dni 23.12.2021

MZDY

 • Upraven výpočet příspěvku ke karanténě (jiná dávka typ='K') pro období od 01.12.2021 do 28.02.2022. Příspěvek je poskytován pouze pokud karanténa trvá po 23.12.2021.

Změny zapracované do verze 30.10 ke dni 3.11.2021

ÚČETNICTVÍ

 • Doplněn nový formulář přiznání k DPH vzor 23.                             

MZDY

 • Více paměti pro tisk Příloha k žádosti o dávku.

Změny zapracované do verze 30.09 ke dni 21.07.2021

MZDY

 • Upozornění pro uživatele modulu MZDY: Oprava částek  pro daňové zvýhodnění a daňový bonus ve mzdách v roce 2021, verzi 30.09 instalujte před zpracováním mezd za 07/2021!
 • Vysvětlení: Dle přechodných ustanovení novely zákona se v měsíčních mzdách v roce 2021 použijí částky z doby před účinností novely. Novelizované částky se použijí až při ročním zúčtování daně za rok 2021. 

Změny zapracované do verze 30.08 ke dni 19.07.2021

OBECNÉ

 • Do  číselníku  států  doplněno  Severní Irsko, které je po brexitu dočasně považováno za členský stát EU, zkratka IX.
 • Ve vybraných agendách je při výběru záznamů klávesou F8 na prvním řádku za číslem  aktuálního  záznamu zobrazován za lomítkem počet vybraných záznamů (Adresář firem, číselník dokladů, účtový rozvrh, účetní deník, závazky a pohledávky, osobní evidence zaměstnanců).  

MZDY

 • Upraveno implicitní plnění příplatků při pořízení v úplném formuláři mezd.
 • Aktualizován výpočet statistiky mezd dle pokynů od Trexima.cz.
 • Pro  výpočet  nároku  na  stravné  doplněn  nový parametr zpracování mezd, kterým  lze  nastavit  počet  odpracovaných  hodin,  které stačí pro vznik nároku  na  stravné.  Při  nastavení  hodnoty 0 program započte pouze celé odpracované  směny  (tedy  směny  bez  nepřítomnosti).  Podrobnosti jsou v nápovědě  k  parametru  a  v  nápovědě k údaji Jiné dávky ke mzdě Dny P ve mzdě. 
 • Doplněna nová sestava pro kontrolu vyplacených Příspěvků ke karanténě.
 • Opravena inicializace údajů vyúčtování srážkové daně sloupec 10.

Změny zapracované do verze 30.07 ke dni 18.05.2021

OBECNÉ

 • Finanční správa posiluje zabezbečení pokladních zařízení pro EET - od 1.6.2021 ukončuje podporu zastaralých šifrovacích protokolů TLS. Příslušné knihovny pro komunikaci z programu STEREO byly aktualizovány.

MZDY

Upozornění pro uživatele modulu MZDY v programu STEREO verze 30.07

Byl opraven výpočet dnů pro poskytnutí Příspěvku při karanténě v případě nepřítomnosti na přelomu měsíce. Při karanténě delší než 14 dní mohlo být pro výpočet příspěvku v jiných dávkách ke mzdě započítáno dohromady více než 14 dnů a tedy vyplacen vyšší než zákonem předepsaný příspěvek. Zkontrolujte příspěvky za karantény a izolace na přelomu března a dubna 2021.

 • Opraven výpočet dnů pro uplatnění stravenkového paušálu: podle zákona o daních z příjmů, §6 odst.9 b je pro zaměstnance stravenkový paušál osvobozen od daně (a také odvodů pojistného) až po odpracování celé směny. Od počtu pracovních dnů ve fondu pracovní doby jsou tedy odečteny všechny (i necelé) dny nepřítomnosti dle evidence nepřítomností s výjimkou dnů s vyplacenou náhradou za svátek (pokud je na takovou náhradu dle OE nárok).

Změny zapracované do verze 30.06 ke dni 05.05.2021

MZDY

 • Doplnění tabulky Významných dní pro rok 2021. 

Upozornění pro uživatele modulu MZDY v programu STEREO verze 30.06

Před zpracováním měsíčních mezd za duben 2021 zkontrolujte, zda jsou v nabídce Mzdy/ Ostatní/ Číselníky/ Tabulka významných dnů uvedeny také svátky v roce 2021 (hlavně Velký pátek 2.4. a Velikonoční pondělí 5.4.). V případě, že Tabulka významných dní končí 1.1.2021, tak před zpracováním mezd za duben aktualizujte na verzi 30.06 (tabulka významných dní tak bude doplněna). Pokud jsou v tabulce všechny svátky v roce 2021, není aktualizace na verzi 30.06 nutná.

Změny zapracované do verze 30.05 ke dni 30.04.2021

MZDY

 • Doplněna možnost přímého Elektronického podání nového formuláře PVPOJ. 
 • Upraven výpočet implicitní hodnoty Dny P pro Jiné dávky ke mzdě bez vyplněné evidence nepřítomností.
 • Opraven export Příloha k žádosti o dávku.
 • Aktualizovány sestavy pro počet zaměstnanců (doplněny nové typy nepřítomností).
 • Aktualizována sestava Fond pracovní doby.
 • Upravena sestava Přehled o příjmech pro žádost o sociální dávky, započitatelný příjem je snížen o případný doplatek na bonusu.
 • Aktualizovány parametry pro Příspěvek ke karanténě, prodlouženo poskytování do 30.6.2021.

Změny zapracované do verze 30.04 ke dni 31.03.2021

KANCELÁŘ

 • V DPFO upravena výše daňového základu pro dary na 30 %. 

MZDY

 • Do sestavy Kontrola změn v eNeschopenkách doplněno číslo zaměstnance (pokud je známo). 
 • Oprava příznaku Izolace pro eNeschopenky ukončené před 1.3.2021, po update mohl být nastaven falešně. Pro aktivní nepřítomnosti doporučujeme před zpracováním mezd zkontrolovat oprávněnost požití typu NDIZO. 

Upozornění pro uživatele modulu MZDY v programu STEREO verze 30.03

Po instalaci update 30.03 je možné, že některé dříve stažené eNeschopenky budou falešně označeny příznakem Izolace. Tento stav není automaticky přenesen do evidence nepřítomností a neovlivní ani vyplacení příspěvku ke karanténě. Projeví se pouze v tiskové sestavě Kontrola změn. Změny v eNeschopenkách proto přenášejte do evidence nepřítomností s rozmyslem. Následující update 30.04 situaci opraví, eNeschopenky stažené od verze 30.03 jsou v pořádku.

Změny zapracované do verze 30.03 ke dni 25.03.2021

MZDY

 • V nápovědě v číselníku nepřítomností pro typy nepřítomnosti upřesněno členění Výkonu práce.
 • Příloha k žádosti o dávky před exportem byla doplněna kontrola zadaného bankovního účtu na osobní evidenci.
 • Opraveno plnění nepřítomnosti pro rodičovskou dovolenou při automatickém plnění mzdy.
 • Ve výplatních páskách lze vypnout tisk zbývajících dnů dovolené (při nerovnoměrné pracovní době nelze od roku 2021 jednoznačně určit).
 • Pro Příspěvek při karanténě a izolaci byly doplněny nové parametry podle konečného znění Zákona 121/2021 Sb., doplněn nový typ jiné dávky ke mzdě 'K' s automatickým výpočtem částky. Podrobnosti viz, nápověda k programu.
 • Doplněn nový typ nepřítomnosti NDIZO pro nemoc s nařízenou izolací. Ve mzdě se eviduje jako nemoc a zároveň generuje nárok na příspěvek ke karanténě v jiných dávkách typu 'K'. Při nároku na příspěvek je dávka typu 'K' automaticky naplněna do první nenaplněné dávky.
 • Doplněn nový Přehled o výši pojistného pro období od 03.2021 s odečtem příspěvku ke karanténě. Doplněno zaúčtování příspěvku ke karanténě a přenos do závazků (snížení odvodu pojistného).
 • Opraven výpočet dnů pro uplatnění stravenkového paušálu: podle zákona o daních z příjmů, §6 odst.9 b je pro zaměstnance stravenkový paušál osvobozen od daně (a také odvodů pojistného) až po odpracování celé směny. Od počtu pracovních dnů ve fondu pracovní doby jsou tedy odečteny všechny (i necelé) dny nepřítomnosti dle evidence nepřítomností.
 • Pro vlastní sestavy z mezd byla doplněna řada údajů (téměř 120).

Změny zapracované do verze 30.02 ke dni 12.02.2021

OBECNÉ

 • Doplněn program TPDFTK.EXE pro zaheslování vytvořených PDF.

MZDY

 • Vyloučené doby pro účely ELDP v údaji VylDobyKal nově nezahrnují dny rodičovské dovolené.
 • Do parametrů účtování mezd doplněna nová vlastnost - při vyplnění '------'místo čísel obou účtů nebude příslušná položka zahrnuta do účtované dávky (podrobnosti v nápovědě k údajům ÚčetM a ÚčetD).
 • Do parametrů přenosu mezd do ZaP doplněna nová vlastnost - při vyplnění '-----' do údaje ZnÚčt nebude příslušná položka zahrnuta do přenášené dávky (podrobnosti v nápovědě k údaji ZnÚčt).
 • Do parametrů přenosu mezd do ZaP doplněno Dávky mimo mzdu D,M,R, ve výchozím stavu se nepřenáší ZnÚčt='-----'.
 • Zpřesněn výpočet odpracovaných dní při nepřítomnosti ve svátek pro předpokládaný počet stravenek nebo dní stravenkového paušálu.
 • Oprava generování PDF Příloha č.2 k zálohové dani.
 • Opraven tisk podrobných výplatních pásek (komprimovaně) a opisů mezd.

ÚČETNICTVÍ

 • Do převodu dat z minulé verze programu byly doplněny Algoritmus výkaz rozvaha 2018+ UVYKR18 a Algoritmus výkaz ZaZ 2018+ UVYKV18 V nové verzi jsou v každé účtované firmě výkazy po převodu dat založeny z distribuční předlohy. Pokud jste algoritmy upravovali, a chcete tyto úpravy používat i nadále, máte následující možnosti:
  1. překopírovat v účtovaných firmách soubory UVYKR18.000 a UVYKV18.000 z minulé verze programu (např. STEREO29)
  2. obrátit se na linku technické podpory

Změny zapracované do verze 30.01 ke dni 26.01.2021

OBECNÉ

 • Opraven název okna pro běh programu ve VDOSu.

MZDY

 • Oprava deklarace majetku ve statistice provozu programu a v přenosech dat. Při převodu z minulé verze a zapnuté statistice provozu se v nové verzi neobjevil Dlouhodobý majetek a jeho odpisy, pro nápravu kontaktujte, prosím, technickou podporu.
 • Vylepšená správa paměti pro souhrnné tiskové sestavy měsíčních mezd.

27. prosince 2021, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled