Úvodní strana » Stereo » Ke stažení » Archiv » UPDATE STEREO na verzi 30.03

UPDATE STEREO na verzi 30.03

Ilustrační obrázek

Samorozbalovací soubor update 30.03 obsahující příspěvek při karanténě a izolaci, tzv. Izolačku.

25.03.2021

Soubor Velikost Popis
exe update-3003.exe 17,65 MB Automatický instalátor update STEREO 30.03.

Upozornění

Tato aktualizace není samostatně funkční program, pouze přepíše některé soubory již nainstalovaného programu STEREO 30.xx. Instalujte ji do existujícího adresáře STEREO 30!

Samorozbalovací archiv

 1. Stáhněte soubor update-3003.exe.
 2. Spusťte ho a postupujte podle pokynů průvodce.

Automatická aktualizace z internetu

 1. V programu STEREO 30 vyberte nabídku Ostatní/STEREO na internetu/Aktu­alizace programu.
 2. Program si sám najde a nabídne stažení aktualizaci 30.03 a rovnou ji nainstaluje.
 3. Po novém spuštění zobrazí seznam změn ve verzi 30.03.

Změny zapracované do verze 30.03 ke dni 25.03.2021

 

Webinář Jak na Izolačku ve STEREU

V souvislosti s novou legislativou jsme připravili webinář na téma tzv. Izolačky. Ing. Ježek vám předvede, jak ji ve STEREU zpracovat.

 

Objednat záznam webináře za 490 Kč.

MZDY

 • V nápovědě v číselníku nepřítomností pro typy nepřítomnosti upřesněno členění Výkonu práce.
 • Příloha k žádosti o dávky před exportem byla doplněna kontrola zadaného bankovního účtu na osobní evidenci.
 • Opraveno plnění nepřítomnosti pro rodičovskou dovolenou při automatickém plnění mzdy.
 • Ve výplatních páskách lze vypnout tisk zbývajících dnů dovolené (při nerovnoměrné pracovní době nelze od roku 2021 jednoznačně určit).
 • Pro Příspěvek při karanténě a izolaci byly doplněny nové parametry podle konečného znění Zákona 121/2021 Sb., doplněn nový typ jiné dávky ke mzdě 'K' s automatickým výpočtem částky. Podrobnosti viz, nápověda k programu.
 • Doplněn nový typ nepřítomnosti NDIZO pro nemoc s nařízenou izolací. Ve mzdě se eviduje jako nemoc a zároveň generuje nárok na příspěvek ke karanténě v jiných dávkách typu 'K'. Při nároku na příspěvek je dávka typu 'K' automaticky naplněna do první nenaplněné dávky.
 • Doplněn nový Přehled o výši pojistného pro období od 03.2021 s odečtem příspěvku ke karanténě. Doplněno zaúčtování příspěvku ke karanténě a přenos do závazků (snížení odvodu pojistného).
 • Opraven výpočet dnů pro uplatnění stravenkového paušálu: podle zákona o daních z příjmů, §6 odst.9 b je pro zaměstnance stravenkový paušál osvobozen od daně (a také odvodů pojistného) až po odpracování celé směny. Od počtu pracovních dnů ve fondu pracovní doby jsou tedy odečteny všechny (i necelé) dny nepřítomnosti dle evidence nepřítomností.
 • Pro vlastní sestavy z mezd byla doplněna řada údajů (téměř 120).

Změny zapracované do verze 30.02 ke dni 12.02.2021

OBECNÉ

 • Doplněn program TPDFTK.EXE pro zaheslování vytvořených PDF.

MZDY

 • Vyloučené doby pro účely ELDP v údaji VylDobyKal nově nezahrnují dny rodičovské dovolené.
 • Do parametrů účtování mezd doplněna nová vlastnost - při vyplnění '------'místo čísel obou účtů nebude příslušná položka zahrnuta do účtované dávky (podrobnosti v nápovědě k údajům ÚčetM a ÚčetD).
 • Do parametrů přenosu mezd do ZaP doplněna nová vlastnost - při vyplnění '-----' do údaje ZnÚčt nebude příslušná položka zahrnuta do přenášené dávky (podrobnosti v nápovědě k údaji ZnÚčt).
 • Do parametrů přenosu mezd do ZaP doplněno Dávky mimo mzdu D,M,R, ve výchozím stavu se nepřenáší ZnÚčt='-----'.
 • Zpřesněn výpočet odpracovaných dní při nepřítomnosti ve svátek pro předpokládaný počet stravenek nebo dní stravenkového paušálu.
 • Oprava generování PDF Příloha č.2 k zálohové dani.
 • Opraven tisk podrobných výplatních pásek (komprimovaně) a opisů mezd.

ÚČETNICTVÍ

 • Do převodu dat z minulé verze programu byly doplněny Algoritmus výkaz rozvaha 2018+ UVYKR18 a Algoritmus výkaz ZaZ 2018+ UVYKV18 V nové verzi jsou v každé účtované firmě výkazy po převodu dat založeny z distribuční předlohy. Pokud jste algoritmy upravovali, a chcete tyto úpravy používat i nadále, máte následující možnosti:
  1. překopírovat v účtovaných firmách soubory UVYKR18.000 a UVYKV18.000 z minulé verze programu (např. STEREO29)
  2. obrátit se na linku technické podpory

Změny zapracované do verze 30.01 ke dni 26.01.2021

OBECNÉ

 • Opraven název okna pro běh programu ve VDOSu.

MZDY

 • Oprava deklarace majetku ve statistice provozu programu a v přenosech dat. Při převodu z minulé verze a zapnuté statistice provozu se v nové verzi neobjevil Dlouhodobý majetek a jeho odpisy, pro nápravu kontaktujte, prosím, technickou podporu.
 • Vylepšená správa paměti pro souhrnné tiskové sestavy měsíčních mezd.

25. března 2021, Ing. Pavel Kuchár


Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter