Ježek / Stereo / Ke stažení / UPDATE STEREO na verzi 31.08

Soubory ke stažení

UPDATE STEREO na verzi 31.08

Ilustrační obrázek

06.10.2022

Samorozbalovací instalátor update STEREO 31.08 s nejnovějšími úpravami podle legislativy.

Soubor Velikost Popis
exe update-3108.exe 15,49 MB Aktualizovaný instalátor update STEREO 31.08

Upozornění

Tato aktualizace není samostatně funkční program, pouze přepíše některé soubory již nainstalovaného programu STEREO 31.xx. Instalujte ji do existujícího adresáře STEREO 31!

Samorozbalovací archiv

 1. Stáhněte soubor update-3108.exe.
 2. Spusťte ho a postupujte podle pokynů průvodce.

Automatická aktualizace z internetu

 1. V programu STEREO 31 vyberte nabídku Ostatní/STEREO na internetu/Aktu­alizace programu.
 2. Program si sám najde a nabídne stažení aktualizaci 31.08 a rovnou ji nainstaluje.
 3. Po novém spuštění zobrazí seznam změn ve verzi 31.08.

 

Změny zapracované do verze 31.08 ke dni 04. 10. 2022

MZDY

 • Od 1.10.2022 jsou navýšeny normativní náklady na bydlení na 10.185 Kč.
 • Upravena sestava Čerpání benefitního a zdravotního volna.

ÚČETNICTVÍ

 • Pro záporné částky byla upravena kontrola W246 v tabulce DPH.
 • Při pořízení ZaP, které mají podle dokladové řady mít vyplněný ZnÚčt je tento doplňován bez ohledu na pořadí údajů ve formuláři.

 

Změny zapracované do verze 31.07 ke dni 31. 08. 2022

OBECNÉ

 • Oprava spouštění externích programů (stahování update, komunikace s ISDS, ...) v novém emulátoru VDOS.
 • Upraveno spouštění převodu dat ze starších verzí pro nový VDOS.
 • Byl aktualizován program pro komunikaci s datovými schránkami.

KANCELÁŘ

 • Byly aktualizovány parametry s cenami paliv v kanceláři.

MZDY

 • Byl opraven rozsah údaje pro celkovou zbývající dovolenou ve mzdě, automatický přepočet při update. Projevilo se pouze při zůstatku dovolené větším než 327 hodin.
 • Bylo sjednoceno značení Benefitního volna v editačních formulářích a sestavách. Jedná se o placené volno nad rámec řádné dovolené, které může zaměstnavatel poskytnout např. dle vnitrofiremní směrnice.
 • V parametrech zdravotního pojištění bylo aktualizováno snížení vyměřovacího základu invalidů při zaměstnávání více než 50% ZTP k datu 31. 8. 2022.

 

Změny zapracované do verze 31.06 ke dni 25.07.2022

MZDY

 • V parametrech exekucí je aktualizovaná částka životního minima s platností od 1.července 2022.

Změny zapracované do verze 31.05 ke dni 22.06.2022 

KANCELÁŘ

 • Silniční daň pro rok 2022 byly změněny sazby daně a je nutné znovu přiřadit jednotlivým vozidlům nový Typ sazby nebo nastavit konec uplatnění silniční daně na 31.12.2021 (pro vybraná vozidla nastaveno automaticky při update, např. 'Osobní').
 • V Kanceláři byly aktualizovány distribuční parametry pro ceny paliv, nové hodnoty jsou automaticky doplněny do parametrů v programu. 
 • U silniční daně byly zrušeny zálohy a denní sazba daně. 

MZDY

 • Úspora volné paměti při editaci mezd pro bezpečnější běh programu. 
 • Doplněn další pohled na seznam měsíčních mezd Shift+F5. 
 • Zcela nová možnost vlastního výběru údajů do seznamu měsíčních mezd, podrobnosti viz. nápověda v nabídce Shift+F5. 
 • Byla aktualizována nápověda pro zadání benefitu za využití služebního vozidla pro soukromé účely. 
 • S účinností od 1.6.2022 aktualizována částka normativních nákladů na bydlení v parametrech exekucí. 

ÚČETNICTVÍ

 • Upraveny exporty převodních příkazů pro banky, budou funkční i bez zadání identifikace klienta. 
 • V položkách bankovního výpisu je nově možné udělat výběr F8. 

 

Změny zapracované do verze 31.04 ke dni 05.04.2022

MZDY

 • Doplněno PDF pro Oznámení o nástupu.
 • Oprava exportu Oznámení o nástupu do XML, někdy nešlo odeslat přímo, i když na portál bylo možné načíst bez hlášení chyb. 
 • Oprava měsíčních částek v sestavě Rekapitulace mezd v části Jiné dávky ke mzdě.

 

Změny zapracované do verze 31.03 ke dni 01.04.2022

KANCELÁŘ

 • Byl aktualizován distribuční číselník bank.

MZDY

 • Nové Oznámení o nástupu do zaměstnání pro OSSZ od 1. 4. 2022 včetně XML.
 • Pro výpočet exekucí aktualizována parametr pro částku životního minima k 1.4.2022 na 4.250 Kč.

SKLADY

 • Byl aktualizován číselník Kódy zboží pro výkaz Intrastat.

 

Změny zapracované do verze 31.02 ke dni 07.03.2022

KANCELÁŘ

 • Aktualizována komunikace s MOJEDANE.cz, nově využívá TLS 1.2.
 • Aktualizován výpočet přiznání DPFO. Vzhledem ke změnám ve výpočtu nebudou přebírána data přiznání z minulých verzí programu.
 • Změna vykazování slevy na manželku a děti ve společné domácnosti v přiznání DPFO v souladu s pokyny se nyní vykazuje odděleně:
  • počet měsíců bez ZTP/P
  • počet měsíců se ZTP/P

MZDY

 • Při zadání ukončení nepřítomnosti doplněna aktualizace hodin pro náhrady.

 

Změny zapracované do verze 31.01 ke dni 14.02.2022

OBECNÉ

 • Opraveno přečíslování adres. 

KANCELÁŘ

 • Pro Přiznání k DPFO / Příloha 3 / Řádek 324 lze nově zadat Příjmy vyňaté, další výpočet provede program samostatně. 

MZDY

 • Oprava Předzpracování mezd / Srážky při opakovaném zobrazení detailu již jsou ručně zadané změny zachovány. 
 • Pro Výplatní pásky / Stručné doplněna možnost zadat počet pásek na stránku (1-5). Pro převod do PDF doporučujeme nastavit 4. 

ÚČETNICTVÍ

 • Oprava Aktualizovat kurzy měn - změna web adresy.

 


6. října 2022, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled