Úvodní strana » Stereo » Majetek

Modul MAJETEK


Úvod

STEREO nabízí přehlednou evidenci majetku. Účtování dlouhodobého majetku (zařazení, odpisy, vyřazení, splátky) jsou snadné, logické a vždy v souladu s aktuální legislativou. Navíc nabízí agendy pro drobný a leasingový majetek a propojenou evidenci hardware a software.

Agendy a funkce modulu Majetek

Součástí modulu Majetek jsou části (neboli agendy, jak my v Ježkovi říkáme), které máte vždy automaticky v ceně. Funkčnost je tedy úplná a nemusíte nikdy nic dokupovat nad rámec ceny. Podívejte se, co tyto agendy představují.

Dlouhodobý majetek

Tato agenda je určena k evidenci hmotného i nehmotného investičního majetku. Program STEREO nabízí automatické operace zařazení, generování odpisového plánu (měsíčně, ročně), vyřazení a zaúčtování odpisů do Účetního deníku. U majetku je také možné zadávat jeho technické zhodnocení s následným přepočtem odpisového plánu. Logicky členěný formulář zajišťuje přehlednost a snadnou dostupnost informací o příslušném majetku. Pomocí funkce Zaúčtování majetku lze účetní odpisy automaticky přenášet do účetnictví.


DDimage
Dlouhodobý majetek.

Drobný majetek

Jedná se o jednoduchou agendu, která však umožňuje přehledně a systematicky evidovat stav drobného majetku a jeho přidělení k pracovníkům či umístěním ve firmě, členit na střediska, výkony či zakázky. K dispozici je kompletní přehled o pohybech majetku. Tato agenda nemá přímou vazbu na účetnictví.


DDimage
Drobný majetek.

Majetek na leasing

Slouží nejen k evidenci majetku, který není oficiálně majetkem účtované firmy, ale hlavně k přípravě účetních záznamů, které s leasingem souvisejí. K dispozici jsou operace s přehledným průvodcem (generování, zaúčtování a přenos do závazků a pohledávek), které usnadní práci s touto agendou a umožní tak automatické naplnění dávky dokladů pro zaúčtování do účetnictví. Získáte zde kompletní přehled o jednotlivých položkách leasingu či splátkovém kalendáři.


Hardware & Software

Pomocná agenda umožňující sledovat stav výpočetní techniky ve firmě, termíny životnosti počítačů a plánované výměny nebo údržby. Oddíl Software umožňuje propojení jednotlivých strojů se zakoupenými programy a následně tak zajištění jejich použití v souladu s licenčními podmínkami a autorským zákonem. Pomocí tohoto aparátu lze provádět jednoduchý softwarový audit.


Uzávěrka majetku

V tomto případě se jedná o roční závěrku dlouhodobého majetku, během které proběhne kontrola zaúčtování odpisů, zařazení daňových odpisů mezi uplatněné odpisy a nastavení daňových odpisů pro příští rok.


Moduly systému STEREO

Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

zkušební verze

Aktuální verze: 30.07

hot line

487 714 600
stereo@jezeksw.cz

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter