Úvodní strana » Stereo » Mzdy

Modul MZDY


Úvod

Tento modul slouží k snadnému vedení personalistiky a mzdové agendy pro neomezený počet zaměstnanců. Zásluhou provázanosti modulů a řady automatických operací lze zpracované mzdy jednoduše zaúčtovat do Účetního deníku a přenést do Závazků a pohledávek. Samozřejmostí je zpracování ročního vyúčtování daně či tisk evidenčních listů důchodového pojištění. Modul Mzdy umožňuje exportovat vybrané tiskopisy do formátu XML, pro elektronickou komunikaci s pojišťovnami a ČSSZ.

Agendy a funkce modulu Mzdy

Součástí modulu Mzdy jsou části (neboli agendy, jak my v Ježkovi říkáme), které máte vždy automaticky v ceně. Funkčnost je tedy úplná a nemusíte nikdy nic dokupovat nad rámec ceny. Podívejte se, co tyto agendy představují.

Osobní evidence

Je základní a nezbytnou součástí modulu Mzdy. Jsou zde shromažďovány veškeré údaje o zaměstnancích. V Osobní evidenci je také možné nastavit základní (obvyklé) hodnoty, které budou každý měsíc používány při tvorbě mzdy. Agenda má vazbu na Adresář firem a osob, kde jsou shrnuty kontaktní informace zaměstnance (adresa, čísla bankovních účtů atd.).


Nepřítomnosti.

Je pomocnou agendou pro zpracování měsíčních mezd. V Nepřítomnostech můžete v průběhu mzdového období zadávat veškeré absence zaměstnanců, jako jsou dovolené, nemoci, neplacená volna atd. Agenda umožňuje také hromadné naplnění nepřítomností (např. pro celozávodní dovolené nebo svátky). Je podpořena řadou tiskových sestav a přehledů.


DDimage
Nepřítomnosti.

Docházka

Tato pomocná agenda je určena pro evidenci odpracované doby. Umožňuje hromadné naplnění pro jednoho či skupinu zaměstnanců za libovolné období. Započítávanou dobu lze jednoduchým způsobem upravit (např. odečtení přestávek nebo úpravou přesčasů). Agenda umožňuje evidovat odděleně příchody a odchody a následně je pomocí jednoduché operace sloučit dohromady. Na základě Docházky a Nepřítomností je pak automaticky při zpracování měsíčních mezd naplňována odpracovaná doba.


Výkaz práce

Agenda je určena pro zadávání úkolové mzdy. Aby bylo pořizování záznamů snadné a rychlé, je podpořeno číselníkem prací a výkonů, ve kterém je možné si přednastavit potřebné údaje, jako jsou název, cena za jednotku apod. Výkaz práce je možné použít také pro vyplácení podílů pro jednotlivé zaměstnance.


Zálohy mezd

Slouží k evidenci výplat záloh na mzdu. Agenda nabízí možnost hromadného naplnění na základě hodnot nastavených v obvyklých hodnotách Personalistiky. Zde pořízené záznamy snadno přenesete do Závazků a pohledávek pro spárování s doklady o výplatě záloh.


Předzpracování mezd

Je pomocná agenda s podobnou funkcí jako Obvyklé hodnoty v Osobní evidenci. Na rozdíl od obvyklých hodnot se však vztahuje pouze na aktuálně zpracovávané období. Pořízením záznamů v této agendě se významně urychlí následná tvorba měsíčních mezd, výhodou je také možnost spolupráce více osob (účetních) na pořízení měsíčních mezd.


Měsíční mzdy

Agenda je určena pro zpracování měsíčních mezd jak pro zaměstnance, tak pro společníky. Umožňuje pracovat s měsíčními i hodinovými tarify, s úkolovými mzdami, naturálním plněním, benefity, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění a řadou dalších složek. Je zde možné využít funkci automatického naplnění, kde je měsíční mzda pro jednotlivé zaměstnance vytvořena na základě údajů vyplněných v Personalistice a záznamů pořízených v pomocných agendách (Nepřítomnosti, Docházka, Příprava mezd atd.). Vytvořené měsíční mzdy je možné editovat a potřebné údaje opravovat, pomocí funkce Dosazení předepsaných hodnot lze automaticky přepočítat všechny následující položky mzdy. Mimo automatických aparátů pro tvorbu mezd je samozřejmě možné celou měsíční mzdu pořídit ručně, plně pod kontrolou obsluhy.


DDimage
Měsíční mzdy.

Zaúčtování mezd

Aparát pro zaúčtování a následné archivování dokončených mezd. Zaúčtování probíhá zcela automaticky (podle přednastavených parametrů) s možností manuálního zásahu do připravené dávky dokladů směřujících do účetnictví. Archivací se rozumí přenos dokončených a zaúčtovaných mezd do Archivu mezd. V průběhu této operace program nabídne přepočet průměrů pro náhrady a v případě potřeby (např. rekonstrukce starých mezd) i průměrů pro výpočet nemocenských dávek.


Archiv mezd

Agenda uchovávající již vypořádané mzdy. Informace zde uložené slouží především ke generování mzdových listů, evidenčních listů důchodového zabezpečení a řady dalších tiskopisů. V neposlední řadě slouží také pro dokladování různých událostí při kontrolách z FÚ, OSSZ apod.


Moduly systému STEREO

Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

zkušební verze

Aktuální verze: 30.07

hot line

487 714 600
stereo@jezeksw.cz

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter