Ježek / STEREO / Víte, že... / 06. Bankovní účty na faktuře

06. Bankovní účty na faktuře

18.09.2009

Víte, že …

… lze na faktuře zobrazit více bankovních účtů?

Na vystavené faktuře v modulu Sklad či Kancelář můžeme mít zobrazen běžný bankovní účet, IBAN i oba najednou.

1. Běžný účet – V hlavičce faktury (Sklad/Eviden­ce/Fakturace/Hla­vička nebo Kancelář/Tisko­pisy/Fakturace/Hla­vička) stiskneme na údaji klávesu Tab a vybereme účet z číselníku.

Vytvoření podmínky

2. IBAN – opět v hlavičce faktury na vyplněném údaji stiskneme klávesu F10 a vybereme možnost Konverze účtu na IBAN, potvrdíme ISO kód země (CZ). Při tisku bude zobrazen účet IBAN.

Vytvoření podmínky

3. Běžný účet a IBAN – v hlavičce faktury na údaji stiskneme klávesu Tab a převezmeme běžný bankovní účet (ad. bod 1) Kurzorem se vrátíme na údaj , stiskneme klávesu F10 a potvrdíme možnost Doplnit IBAN (další účet). Další účet (IBAN) můžeme zadat buď ručně, tj. potvrdíme možnost Zobrazit a upravit. Nebo ho necháme vytvořit programem, tzn. Vypočítat z BÚ. Po doplnění dalšího účtu a následném vytištění jsou na faktuře uvedeny oba tyto účty.

Vytvoření podmínky