Ježek / STEREO / Víte, že... / 05. Filtrování záznamů

05. Filtrování záznamů

11.09.2009

Víte, že …

… si můžete vyfiltrovat jen potřebné záznamy?

Omezit pohled na požadované záznamy můžeme v celé řadě agend, např. Účetní deník, ZaP, Zaměstnanci apod.

Problematiku vytvoření filtru si přiblížíme na konkrétním příkladu ve volbě Účetnictví/Účetní deník/Seznam operací. Jako ukázku využijeme podmínku pro filtr pro výběr dokladové řady vystavených faktur f.

Stiskem kláves Shift+F5 vyvoláme nabídku pro změnu třídění a filtrů. Klávesou Enter potvrdíme nabídku Podmínka a zde Vytvoření podmínky.

Vytvoření podmínky

Klávesou Enter potvrdíme menu „Výběr podle“ volbu Dokladu1/obsahuje uvedeme označení dokladové řady f a stiskneme klávesu Enter.

Po výběru podmínky potvrdíme klávesou Enter volbu Filtr zapnout. Následně budou v seznamu účetního deníku zobrazeny pouze údaje odpovídající zadané podmínce.

Pro vypnutí filtru a následné zobrazení celého seznamu stiskneme klávesy Shift+F5 a zvolíme Filtr vypnout.

Pozn.: Obdobně můžeme využít práci s filtrem pokud nejprve zvolíme podmínku, teprve potom stiskneme Shift+F5 a vybereme možnost Podmínka pro filtr/Použít podmínku z editace.

Podmínka z editace

Tip: Pokud potřebujeme aktivovat naposledy použitý filtr, stiskneme klávesovou zkratku Ctr+F3. Pro následné zrušení filtru použijeme shodné klávesy jako pro jeho vyvolání.