Ježek / STEREO / Víte, že... / 02. Funkce tiskových sestav

02. Funkce tiskových sestav

14.08.2009

Víte, že …

…na každé tiskové sestavě jsou dostupné užitečné funkce?

Avizované funkce vyvoláme na kterékoliv tiskové sestavě stiskem klávesy F10.

F10 – nabídka funkcí tiskových sestav

Zde uvedeme ty nejčastěji používané:

  1. Editace vytvořené setavy umožní libovolnou úpravu zobrazené tiskové sestavy a její následný tisk.
  2. Uložení sestavy – do archivu provede zkopírování sestavy do Archivu textů, který nalezneme ve volbě Ostatní/ Příslušenství/ Archiv textů. Odsud ji můžeme kdykoliv znovu vytisknout. Skvělý pomocník při účetních závěrkách, kdy tisknete sestavy jako účetní deník, rozvahy, výsledovky a jiné. Po uzavření roků může nastat situace, kdy budete potřebovat tyto sestavy znovu, ale nebudete chtít absolvovat proces vracení účetních závěrek.
  3. Strany – rozsah od – do zobrazí pouze zadané strany, které můžeme vytisknout.
  4. Strany – jen liché, - jen sudé. Díky této funkci jsme schopni šetřit papír a tisknout na oboustranně. Nejprve vyberme možnost jen liché a vytiskneme. Poté otočíme potištěné papíry, zvolíme možnost jen sudé a znovu vytiskneme.
  5. Zobrazit v MS Word. Tato funkce provede konverzi sestavy do formátu DOC a následně ji otevře v editoru MS Word. Zde můžeme obvyklým způsobem snadno měnit např. velikost a barvu písma, rozložení strany (na šířku) apod.
  6. Převést do PDF. Po potvrzení této možnosti se daná sestava otevře v programu Adobe Acrobat (pokud je nainsatalovaný). Dokument můžete následně uložit do Vašeho PC a např. odeslat jako přílohu e-mailu.
  7. Odeslat e-mailem. Tato volba umožní po nastavení parametrů okamžité odeslání sestavy výchozím e-mailovým klientem.