Ježek / STEREO / Víte, že... / 18. Přečíslování dokladů

18. Přečíslování dokladů

26.04.2010

Víte, že …

… můžeme přečíslovat dokladovou řadu, u které došlo k narušení posloupnosti číslování?

Přečíslování můžeme uskutečnit pouze v agendě Účetní deník. Funkci přečíslování doporučujeme použít jen u dokladových řad banky, pokladny, obecných účetních dokladů, vzájemných zápočtů atd., nikoli u dokladových řad, jež jsou zavedeny i pro agendu ZaP (přijaté či došlé faktury). Přečíslování těchto dokladových řad by způsobilo narušení vazeb mezi ÚD a ZaP!

Přečíslování můžeme provést ve volbě Účetnictví/Evi­dence/Účetní deník/Seznam operací a to takto:
1. Vybereme doklady pro přečíslování(můžeme tak učinit klávesou F8 a F3 nebo kombinací kláves Alt+F3 či Shift+F3; vybrané věty klávesou F8 se označí červeně, ostatní výběr zeleně).

Vytvoření podmínky

2. Stiskneme klávesu F10 a potvrdíme funkci Přečíslování dokladů.

Vytvoření podmínky

3. Zadáme počáteční číslo, kterým chceme začít a potvrdíme klávesou Enter.

Vytvoření podmínky

4. Po zobrazení hlášení o úspěšném přečíslování spustíme údržbu dat.