Ježek / STEREO / Víte, že... / 07. Zadávání nepřítomností

07. Zadávání nepřítomností

02.10.2009

Víte, že …

…správný postup při pořízení nepřítomností je tento?

1. U nepřítom­nosti nepřekračující hranice aktuálního měsíce zadáme datum vzniku i ukončení.

Vytvoření podmínky

2. U nepřítom­nosti zasahující do dalšího mzdového období ponecháme datum nepřítomnosti prázdné. Postup si ukážeme na konkrétním případu, kdy nepřítomnost začala 1. 10. 2009 a skončila 15. 11. 2009.

V měsíci říjnu zadáme pouze datum vzniku nepřítomnosti 1. 10. 2009.

Vytvoření podmínky

Na základě aktuálního mzdového období program dopočítá a naplní počet pracovních dní nepřítomnosti v prvních 3 dnech a počet pracovních dní ve 4. – 14 kalendářních dnech trvání nepřítomnosti.

V měsíci listopadu zadáme pouze datum ukončení nepřítomnosti 15. 11. 2009.

Vytvoření podmínky

Pozor: V nepřítomnosti máme doplněné pracovní dny pro celý měsíc, počet pracovních dní nepřítomnosti v tomto měsíci tedy neodpovídá předpokladu programu (údaj v závorce), proto musíme nechat program dny přepočítat! Přepočet nám bude programem nabídnut po doplnění data ukončení.

Vytvoření podmínky

Poznámka: Pokud program nenabídne automatický přepočet, provedeme jej stiskem Mezerníku a poté Enteru na údaji Pracovní dny nepřítomnosti ve mzdovém období.

Program přepočítá počet dní aktuálního mzdového období a zohlední trvání nepřítomnosti z předchozího měsíce, aby byly správně uvedeny počty pracovních dní v prvních 3 kalendářních dnech trvání nemoci a počet pracovních dní za 4. – 14. kalendářní den trvání nemoci dle platné legislativy. Pokud ale v předchozím mzdovém období trvala nepřítomnost déle než 14 kalendářních dnů, tyto hodnoty budou nulové.

Při nedodržení postupu musíte upravovat hodnoty ručně, takže vzniká riziko výskytu chyb manuálním zásahem.