Ježek / STEREO / Víte, že... / 14. Zálohování

14. Zálohování

30.11.2009

Víte, že . .

. . . jedinou ochranou Vaší práce je Záloha dat?

Tuto možnost nalezneme na základní obrazovce programu Stereo ve volbě Ostatní/Záloho­vání.

V programu Stereo můžeme zálohovat na pevný disk, flashdisk a disketu (vzhledem k malé stálosti a minimální kapacitě zálohu na disketu nedoporučujeme).

Záloha na pevný disk – při využití této zálohy nemusíme v programu nic nastavovat, pouze ve volbě Ostatní/Záloho­vání – vytvoříme zálohu na (hard)disk.

Vytvoření podmínky

Poznámka: Pro tento způsob je v parametrech zálohování automaticky přednastaven adresář ZALOHA, který fyzicky dohledáme v adresáři STEREO17.

Záloha na flashdisk – nejprve musíme zjistit ve volbě Tento počítač, pod jakým označením se flashdisk přihlásí (např. F:). Poté ve volbě Ostatní/Záloho­vání/Parametry do řádku Cesta pro další záložní kopii(USB,ZIP): doplníme označení flashdisku – F:.

Vytvoření podmínky

Opustíme parametry a vybereme možnost Záloha dat/Jiná záloha – použití média (flashdisku) přihlášeného jako F:.

Vytvoření podmínky

Tip: Další způsob zálohy Vašich dat je „vypálení“ celého adresáře STEREO17 na CD, který nalezneme ve volbě Tento počítač/Místní disk (na kterém je program Stereo nainstalovaný) pomocí speciálního programu k tomu určeného. „Obnovení“ z takovéto zálohy nelze provést přímo v programu STEREO, ale je nutno zkopírovat vypálenou složku z CD zpět na pevný disk.

Upozornění: Před vlastním provedením zálohy, musíme zvolit, jaká data chceme zálohovat. U lokálních licencí programu Stereo můžeme vybírat z Dat firmy, Společných dat nebo využít obě možnosti zároveň.

Vytvoření podmínky

Data firmy  – jsou všechny parametry, číselníky a data ve všech modulech zpracovávané firmy.

Společná data – jsou vlastní sestavy a formuláře, upravené sestavy, uložené podmínky, seznam zpracovávaných firem atd. Jsou to data společná pro všechny zpracovávané firmy a lze je obnovit také přeinstalováním programu, a proto není nutno tyto soubory ukládat.

Pro síťové licence si možnosti zálohování přiblížíme společně s Hromadným zálohováním v dalším dílu „Víte, že …“