Úvodní strana » Aktuality » Elektronická evidence náhradního plnění

Elektronická evidence náhradního plnění

Ilustrační obrázek
30.10.2017
Legislativa, Duel
Náhradní plnění se 1. října 2017 změnilo. Nové povinnosti mají dodavatelé i odběratelé plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Kde a jakým způsobem náhradní plnění evidovat?

Dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  zaměstnanosti“),  která přináší změny  v oblasti  plnění  povinného  podílu  zaměstnávání  osob  se  zdravotním postižením.
Nově bude možné uplatnit pouze plnění, které je zadáno do elektronické evidence náhradního plnění, a to do 30 dnů od jeho zaplacení. Elektronická evidence je již dodavatelům plnění přístupná.

Evidence náhradního plnění a dodavatel

Údaje o poskytnutém náhradním plnění bude do evidence zadávat zásadně dodavatel. Jaké údaje a jaké další povinnosti pro něho výplývají se dočtete v tomto dokumentu na stránkách MPSV ČR.

Přihlášení do evidence

Systém elektronické evidence je přístupný pouze registrovaným a přihlášeným dodavatelům. Veřejnosti a odběratelům plnění systém přístupný nebude. Nejprve je tedy nutné se zaregistrovat, tj. založit dodavatele, zadat požadované údaje a stisknout tlačítko k ověření údajů. Ověřením údajů příslušným úřadem práce dojde k zaregistrování dodavatele.

Informace pro odběratele

V  souvislosti  se  zavedením  evidence  náhradního  plnění  dochází  k odstranění povinnosti  odběratele  uvádět  údaje  o  náhradním  plnění  v  ohlášení  o  plnění povinného podílu. Odběratelé tedy, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci.
Odběratel nebude mít žádný výhradní přístup do systému centrální evidence náhradního plnění. Bude však mít veřejně dostupné informace za jednotlivé dodavatele včetně aktuálního volného limitu. O zaevidování dodávky bude odběratel systémem informován a současně bude potvrzovat správnost.

Lhůty pro elektronickou evidenci

Novela nabyla účinnosti dne 1. 10. 2017, tedy v průběhu roku.  V této souvislosti je  potřeba  rozlišit lhůtu pro:

  1. evidování údajů  o náhradním  plnění,  které  bylo realizováno  před  nabytím účinnosti předmětné novely (tj. od 1. 1. do 30. 9. 2017),
  2. evidování údajů o náhradním plnění, které bylo realizováno po nabytí účinnostinovely (tj. od 1. 10. 2017).

Praxe se bez přechodných ustanovení vysvětlující tyto lhůty neobejde. Naleznete je ve výše uvedeném odkazu.

Elektronická evidence v programu DUEL

Pro uživatele programu DUEL máme připravené řešení. Doplněk obsahuje filtr pro výběr dokladů s tiskovou sestavou za zvolené období, kterou je možné exportovat do csv souboru. Vytvořený soubor lze následně importovat do elektronické evidence. Doplněk je nyní ve spolupráci s MPSV ve fázi ověřování a jeho finální verzi s návodem zveřejníme v nejbližších dnech.


30.října 2017,  Gabriela Roučová

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter