Ježek / Novinky a aktuality

Novinky a aktuality

Co se u nás děje

Aktuálně z Ježek software

11. 06.2024

Jak je to s daní z příjmů a odvodem na sociální a zdravotní pojištění v případě vyplacení odměny členům volební komise?
Pokračovat

10. 06.2024

Sněmovní tisk č. 570, který mj. řeší povinnosti zaměstnavatelů pro zaměstnávání zaměstnanců činných na DPP od 1.7.2024 podepsal prezident a sněmovní tisk tak tedy míří přímo do Sbírky zákonů ČR.
Pokračovat

03. 06.2024

Ministerstvo financí předložilo návrh zákona, který novelizuje zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) - zejména limity pro kategorie a skupiny účetních jednotek.
Pokračovat

31. 05.2024

V důsledku pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen spočítat a vyplatit částku odpovídající ušlé mzdě. Jak na to?
Pokračovat

30. 05.2024

Sněmovní tisk č. 570, který mj. řeší povinnosti zaměstnavatelů pro zaměstnávání zaměstnanců činných na DPP od 1. 7. 2024 prošel senátem.
Pokračovat

29. 05.2024

Zaměstnavatel je povinen ČSSZ předložit ELDP ve stanovených lhůtách, zpravidla vždy do 30. 5. následujícího kalendářního roku. ELDP se podává na předepsaném tiskopise a způsobem, který stanoví zákon.
Pokračovat

27. 05.2024

Pokud OSVČ podala daňové přiznání (DPFO) elektronicky po 01. 04. 2024, je povinna nejpozději v pondělí 03. 06. 2024 odevzdat také přehledy OSVČ na ČSSZ a ZP.
Pokračovat

21. 05.2024

Náhrada mzdy za nemoc – jak a z čeho se počítá?
Pokračovat

16. 05.2024

Česká legislativa definuje tři způsoby oceňování zásob. Jaký je mezi nimi rozdíl a jakou metodu zvolit?
Pokračovat

13. 05.2024

Účtování zásob způsobem A nebo B? Který způsob je „lepší“ a jaký je mezi nimi rozdíl?
Pokračovat

10. 05.2024

Z technických důvodů budou v pátek 17. května 2024 všechny telefonní linky mimo provoz.
Pokračovat

10. 05.2024

Evidence DPP od 1.7.2024 - nové povinnosti zaměstnavatelů
Pokračovat

02. 05.2024

ČSSZ na svých stránkách (v sekci pro vývojáře SW) zveřejnila tiskopis pro DPP, který bude zaměstnavatel poprvé odevzdávat za červencové mzdy.
Pokračovat

25. 04.2024

Finanční správa posílá údaje k zaplacení daně z nemovitých věcí.
Pokračovat

24. 04.2024

Na základě Směrnice Rady (EU) 2020/285 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES dochází od 1. ledna 2025 k novele zákona o DPH. Nejvýznamnější změnou je bezpochyby změna způsobu počítání obratu pro povinnou registraci k DPH. S tím je spojena i změna data, od kterého je povinnost stát se plátcem DPH.
Pokračovat

18. 04.2024

Stále častěji se nás dotazujete, zda je možné provozovat účetní program DUEL na počítačích Apple se systémem macOS. Naše odpověď zní ANO, ale řešení si vyžaduje určitá specifika.
Pokračovat

17. 04.2024

Sněmovní tisk č.570, který upravuje pravidla pro zaměstnávání na DPP od 1. 7. 2024 a 1. 1. 2025 prošel třetím čtením.
Pokračovat

17. 04.2024

Nejnovější převodní aparát mezi verzemi programů STEREO 33 a DUEL 20.0 od Ježek software. Zdarma...
Pokračovat

17. 04.2024

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil novelu zákoníku práce. Novela mj. zachovává ochranu práv zaměstnanců a podporuje lepší sladění pracovního a rodinného života.
Pokračovat

11. 04.2024

DPP 2024 – Co je povinností zaměstnavatelů od 1. 7. 2024 a co bude posunuto až na 1. 1. 2025?
Pokračovat