Ježek / Novinky a aktuality / GDPR a licenční ujednání

Novinky a aktuality

DUEL, STEREO, GDPR, Ježek software

GDPR a licenční ujednání

26. 04.2018

Naše stanovisko k licenčnímu ujednání

V poslední dnech evidujeme nárůst požadavků našich uživatelů na změnu licenčního ujednání k poskytnutí programu STEREO či DUEL s ohledem na nařízení GDPR. K těmto požadavkům máme následující stanovisko:

Zakoupením licence mezi námi vzniká smluvní vztah a na jeho základě jsou obě strany oprávněny vzájemně zpracovávat osobní údaje, aniž by si musely udělovat souhlas s tímto zpracováním.

O vás, jako uživatelích licence našeho programu, evidujeme údaje, které jsou nezbytné k plnění této smlouvy (dodání licence oprávněnému uživateli), k plnění našich právních povinností (vystavení daňového dokladu) popř. v souvislosti s oprávněným zájmem obou stran (informovanost zákazníka, nabídka upgrade, ...).

Samotné zakoupení licence k software však nemá na GDPR dopad. Osobní údaje fyzických osob v programu budete zpracovávat vy, jako správci, a program bez vašeho vědomí žádná data neodesílá nebo nezpřístupňuje. Licenční smlouvu tedy není třeba měnit.

Pouze v případě, že bychom do vašich dat měli nahlédnout, např. prostřednictvím vzdálené správy, bude třeba toto zpracování dat smluvně ošetřit.


26. dubna 2018, Gabriela Roučová

Zpět na přehled