Úvodní strana » Aktuality » Neplacené volno a neomluvená absence ve zdravotním pojištění

Neplacené volno a neomluvená absence ve zdravotním pojištění

Ilustrační obrázek
25.03.2019
Legislativa, DUEL
Výpočet pojistného s praktickým návodem pro zpracování v programu DUEL.

Již od 1.1.2015 platí ve zdravotním pojištění k zásadní změně v souvislosti s placením pojistného zaměstnavatelem v případě poskytnutí pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) nebo při neomluvené absenci.

  • Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, musí být toto zákonné minimum v příslušném kalendářním měsíci dodrženo bez ohledu na dobu trvání případného neplaceného volna nebo neomluveného absence. Minimální vyměřovací základ vychází i nadále z minimální mzdy.
  • U osob, pro které neplatí ve zdravotním pojištění ustanovení o minimálním vyměřovacím základu podle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb. (např. osoby, za které je plátce pojistného stát) není důležité, jestli neplacené volno nebo neomluvená absence trvají po celý kalendářní měsíc nebo jen po jeho část. V takových případech se pojistné vždy odvede ze skutečné výše příjmu.
  • Jelikož je v této souvislosti důležitým parametrem minimální vyměřovací základ, nahlíží se na oblast neplaceného volna a neomluvené absence stejně.
  • Bez ohledu na počet kalendářních dnů neomluvené absence:
    • se pojistné odvádí z dosaženého příjmu pouze u zaměstnanců, pro které neplatí min. vyměřovací základ podle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb.
    • musí zaměstnavatel u ostatních zaměstnanců zajistit odvod pojistného alespoň z minima.

Příklady:

  1. Zaměstnanec čerpal dle dohody se zaměstnavatelem v měsíci únoru 2019 tři dny neplaceného volna. Jeho vyměřovací základ činil 18.500 Kč. Protože je vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ, nebude zaměstnavatel provádět doplatek zdravotního pojištění. V únoru bude odvedeno pojistné ve výši 13,5 % z částky 18.500 Kč (z toho 9 % uhradí zaměstnavatel a 4,5 % srazí ze mzdy zaměstnanci).

  2. Zaměstnanci bylo poskytnuto v únoru 2019 deset dnů neplaceného volna. Jeho vyměřovací základ za uvedený měsíc činil jen 7.000 Kč. Bude odvedeno pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Zaměstnavatel uhradí 630 Kč (9 % z částky 7.000 Kč) a zaměstnanci srazí ze mzdy 1.171 Kč (4,5 % z částky 7.000 Kč a 13,5 % z částky 6.350 Kč (13.350 – 7.000).

V programu DUEL výpočet proběhne automaticky podle nastavených druhů nepřítomností NVN - neomluvená absence a NVO - omluvená absence (neplacené volno).


25. března 2019, Gabriela Roučová

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter