Úvodní strana » Aktuality » Překážka na straně zaměstnavatele a státní svátek

Překážka na straně zaměstnavatele a státní svátek

Ilustrační obrázek
22.04.2020
Legislativa, DUEL, STEREO
Jak to bude v dubnu (a možná i v květnu) se státními svátky při překážce na straně zaměstnavatele?

Jestliže zaměstnavatel z důvodů státních opatření nemůže svým zaměstnancům přidělovat práci, zůstávají tito zaměstnanci doma s výplatou náhrady mzdy (např. 80 % průměrného výdělku). Bez ohledu na to, zda jinak mají zaměstnanci svátek placen průměrným výdělkem (typicky při odměňování hodinovovou mzdou), nebo se jim mzda nekrátí a svátek je počítán do odpracované doby (měsíční mzda), budou státní svátky hrazeny stejnou náhradou a ve stejné procentuelní výši, jako překážka na straně zaměstnavatele (např. tedy 80 %).

Zdůvodnění:

  • Nepřítomnost z důvodu státního svátku nemůže přerušit nepřítomnost již probíhající. (Výjimkou je pouze dovolená, kde to výslovně určuje § 219 odst. 2 Zákoníku práce.)
  • Zároveň v tomto případě zaměstnanec nepracuje primárně nikoli z důvodu svátku, ale z důvodu překážek na straně zaměstnavatele.
  • Zaměstnanci navíc neušla žádná mzda (ve smyslu odměny za práci) nebo její část, jak to předpokládá ustanovení § 115 odst. 3 ZP, protože nebýt svátku, stejně by nepracoval a pobíral by náhradu mzdy. To platí i ve vztahu k zaměstnancům odměňovaným měsíční mzdou, jestliže jim zaměstnavatel z důvodu svátku tuto mzdu nekrátí. Mzda nemůže být poskytována za dobu překážky v práci.

Ze všech výše uvedených důvodů tedy zaměstnavatel za dny svátků měsíční mzdu nevyplácí a poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy za překážku na straně zaměstnavatele.

Odpovídající práce se státním svátkem bude zohledněna v aktualizaci programu STEREO 29.07 a DUEL 16.0.3, které momentálně připravujeme. Jejich zveřejnění plánujeme nejpozději na 30. dubna 2020. Tato aktualizace má přímý vliv na výpočet náhrady mzdy za nepřítomnost trvající přes státní svátky, důrazně proto doporučujeme mzdy za měsíc duben zpracovat až po instalaci nové verze.


22. dubna 2020, Zuzana Šimonová

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter