Úvodní strana » Aktuality » POZOR! Novinky z oblasti ČSSZ

POZOR! Novinky z oblasti ČSSZ

Ilustrační obrázek
28.05.2020
Legislativa
Nový zákon umožňuje odložení plateb pojistného a mění další zákony.

Odložení plateb pojistného

Dne 20. května 2020 byl přijat zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů.

Podle tohoto zákona mohou zaměstnavatelé za kalendářní měsíce květen, červen a červenec 2020 odložit platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pokud zaměstnavatel dluh vzniklý odložením zaplatí do 20. října 2020, sníží se penále stanovené z tohoto dluhu podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném“) o 80 %. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne využít možnost odložení platby pojistného za zaměstnavatele, nemusí tuto skutečnost OSSZ oznamovat.

Více informací o odložení plateb pojistného naleznete v článku Zaměstnavatelé mohou odložit platby pojistného. Přehledy o výši pojistného musí i nadále předkládat každý měsíc na stránkách ČSSZ.

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

A jedno nemilé zkrácení dosavadní osmidenní lhůty.

UPOZORNĚNÍ

Podle nového zákon je zaměstnavatel od 1. 9. 2020 povinnen elektronicky ohlásit nástup zaměstnance i ukončení poměru nejpozději JEDEN pracovní den následující po dni, kdy tato skutečnost nastala. Doposud měli na odeslání této „ohlášky“ osm dní.

Zákon byl vyhlášen 27. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 255/2020 Sb. Jak je u našich zákonodárců zvykem, v Poslanecké sněmovně je už připraven pozměňovací návrh, který lhůtu pro podání "ohlášky" opět prodlouží.


28. května 2020, Gabriela Roučová

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter