Úvodní strana » Aktuality » Prominutí pojistného - stanovisko GFŘ

Prominutí pojistného - stanovisko GFŘ

Ilustrační obrázek
22.06.2020
Legislativa
Generální finanční ředitelství vydalo stanovisko k prominutí pojistného na sociální zabezpečení.

Jistě jste zaznamenali nejednoznačná stanoviska k  výkladu nového zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Ten umožňuje vybraným zaměstnavatelům prominout pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24.8 % za zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že nový zákon nezmiňuje vazbu na základ daně a docházelo tak k různým výkladům, vydalo GFŘ sdělení, ve kterém jednoznačně uvádí, že:

Uvedený návrh zákona nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně (superhrubou mzdu) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Stanovisko se odkazuje na § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů:

„Při výpočtu základu daně podle věty první se při stanovení částky povinného pojistného nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani k jiným částkám, o které si zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného.“


22. června 2020, Gabriela Roučová

 

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter