Ježek / Novinky a aktuality / Update STEREO 30.07

Novinky a aktuality

Legislativa, Školení, STEREO

Update STEREO 30.07

18.  května  2021.

Do distribuce byl uvolněn update STEREO 30.07.

Instalační soubory

 • UPDATE nového programu STEREO 30.07 je na této stránce.
 • Instalace celého programu STEREO 30.07 je ke stažení zde.
 • Automatická aktualizace proběhne v programu STEREO 30 volbou Ostatní/STEREO na internetu/Aktu­alizace programu. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 30.07 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 30.07 na titulní obrazovce.

Webinář Jak na Izolačku ve STEREU

V souvislosti s novou legislativou jsme připravili webinář na téma tzv. Izolačky. Ing. Ježek vám předvede, jak ji ve STEREU zpracovat.

 

Objednat záznam webináře za 490 Kč.

 

Změny zapracované do verze 30.07 ke dni 18.05.2021

OBECNÉ

 • Finanční správa posiluje zabezbečení pokladních zařízení pro EET - od 1.6.2021 ukončuje podporu zastaralých šifrovacích protokolů TLS. Příslušné knihovny pro komunikaci z programu STEREO byly aktualizovány.

MZDY

 • Opraven výpočet dnů pro uplatnění stravenkového paušálu: podle zákona o daních z příjmů, §6 odst.9 b je pro zaměstnance stravenkový paušál osvobozen od daně (a také odvodů pojistného) až po odpracování celé směny. Od počtu pracovních dnů ve fondu pracovní doby jsou tedy odečteny všechny (i necelé) dny nepřítomnosti dle evidence nepřítomností s výjimkou dnů s vyplacenou náhradou za svátek (pokud je na takovou náhradu dle OE nárok).

Upozornění

Byl opraven výpočet dnů pro poskytnutí Příspěvku při karanténě v případě nepřítomnosti na přelomu měsíce. Při karanténě delší než 14 dní mohlo být pro výpočet příspěvku v jiných dávkách ke mzdě započítáno dohromady více než 14 dnů a tedy vyplacen vyšší než zákonem předepsaný příspěvek. Zkontrolujte příspěvky za karantény a izolace na přelomu března a dubna 2021.

Změny zapracované do verze 30.06 ke dni 05.05.2021

MZDY

 • Doplnění tabulky Významných dní pro rok 2021. 

Upozornění

Před zpracováním měsíčních mezd za duben 2021 zkontrolujte, zda jsou v nabídce Mzdy/ Ostatní/ Číselníky/ Tabulka významných dnů uvedeny také svátky v roce 2021 (hlavně Velký pátek 2.4. a Velikonoční pondělí 5.4.). V případě, že Tabulka významných dní končí 1.1.2021, tak před zpracováním mezd za duben aktualizujte na verzi 30.06 (tabulka významných dní tak bude doplněna). Pokud jsou v tabulce všechny svátky v roce 2021, není aktualizace na verzi 30.06 nutná.

Změny zapracované do verze 30.05 ke dni 30.04.2021

MZDY

 • Doplněna možnost přímého Elektronického podání nového formuláře PVPOJ. 
 • Upraven výpočet implicitní hodnoty Dny P pro Jiné dávky ke mzdě bez vyplněné evidence nepřítomností.
 • Opraven export Příloha k žádosti o dávku.
 • Aktualizovány sestavy pro počet zaměstnanců (doplněny nové typy nepřítomností).
 • Aktualizována sestava Fond pracovní doby.
 • Upravena sestava Přehled o příjmech pro žádost o sociální dávky, započitatelný příjem je snížen o případný doplatek na bonusu.
 • Aktualizovány parametry pro Příspěvek ke karanténě, prodlouženo poskytování do 30.6.2021.

Změny zapracované do verze 30.04 ke dni 31.03.2021

KANCELÁŘ

 • V DPFO upravena výše daňového základu pro dary na 30 %. 

MZDY

 • Do sestavy Kontrola změn v eNeschopenkách doplněno číslo zaměstnance (pokud je známo). 
 • Oprava příznaku Izolace pro eNeschopenky ukončené před 1.3.2021, po update mohl být nastaven falešně. Pro aktivní nepřítomnosti doporučujeme před zpracováním mezd zkontrolovat oprávněnost požití typu NDIZO. 

Upozornění pro uživatele modulu MZDY v programu STEREO verze 30.03

Po instalaci update 30.03 je možné, že některé dříve stažené eNeschopenky budou falešně označeny příznakem Izolace. Tento stav není automaticky přenesen do evidence nepřítomností a neovlivní ani vyplacení příspěvku ke karanténě. Projeví se pouze v tiskové sestavě Kontrola změn. Změny v eNeschopenkách proto přenášejte do evidence nepřítomností s rozmyslem. Následující update 30.04 situaci opraví, eNeschopenky stažené od verze 30.03 jsou v pořádku.

Změny zapracované do verze 30.03 ke dni 25.03.2021

MZDY

 • V nápovědě v číselníku nepřítomností pro typy nepřítomnosti upřesněno členění Výkonu práce.
 • Příloha k žádosti o dávky před exportem byla doplněna kontrola zadaného bankovního účtu na osobní evidenci.
 • Opraveno plnění nepřítomnosti pro rodičovskou dovolenou při automatickém plnění mzdy.
 • Ve výplatních páskách lze vypnout tisk zbývajících dnů dovolené (při nerovnoměrné pracovní době nelze od roku 2021 jednoznačně určit).
 • Pro Příspěvek při karanténě a izolaci byly doplněny nové parametry podle konečného znění Zákona 121/2021 Sb., doplněn nový typ jiné dávky ke mzdě 'K' s automatickým výpočtem částky. Podrobnosti viz, nápověda k programu.
 • Doplněn nový typ nepřítomnosti NDIZO pro nemoc s nařízenou izolací. Ve mzdě se eviduje jako nemoc a zároveň generuje nárok na příspěvek ke karanténě v jiných dávkách typu 'K'. Při nároku na příspěvek je dávka typu 'K' automaticky naplněna do první nenaplněné dávky.
 • Doplněn nový Přehled o výši pojistného pro období od 03.2021 s odečtem příspěvku ke karanténě. Doplněno zaúčtování příspěvku ke karanténě a přenos do závazků (snížení odvodu pojistného).
 • Opraven výpočet dnů pro uplatnění stravenkového paušálu: podle zákona o daních z příjmů, §6 odst.9 b je pro zaměstnance stravenkový paušál osvobozen od daně (a také odvodů pojistného) až po odpracování celé směny. Od počtu pracovních dnů ve fondu pracovní doby jsou tedy odečteny všechny (i necelé) dny nepřítomnosti dle evidence nepřítomností.
 • Pro vlastní sestavy z mezd byla doplněna řada údajů (téměř 120).

Změny zapracované do verze 30.02 ke dni 12.02.2021

OBECNÉ

 • Doplněn program TPDFTK.EXE pro zaheslování vytvořených PDF.

MZDY

 • Vyloučené doby pro účely ELDP v údaji VylDobyKal nově nezahrnují dny rodičovské dovolené.
 • Do parametrů účtování mezd doplněna nová vlastnost - při vyplnění '------'místo čísel obou účtů nebude příslušná položka zahrnuta do účtované dávky (podrobnosti v nápovědě k údajům ÚčetM a ÚčetD).
 • Do parametrů přenosu mezd do ZaP doplněna nová vlastnost - při vyplnění '-----' do údaje ZnÚčt nebude příslušná položka zahrnuta do přenášené dávky (podrobnosti v nápovědě k údaji ZnÚčt).
 • Do parametrů přenosu mezd do ZaP doplněno Dávky mimo mzdu D,M,R, ve výchozím stavu se nepřenáší ZnÚčt='-----'.
 • Zpřesněn výpočet odpracovaných dní při nepřítomnosti ve svátek pro předpokládaný počet stravenek nebo dní stravenkového paušálu.
 • Oprava generování PDF Příloha č.2 k zálohové dani.
 • Opraven tisk podrobných výplatních pásek (komprimovaně) a opisů mezd.

ÚČETNICTVÍ

 • Do převodu dat z minulé verze programu byly doplněny Algoritmus výkaz rozvaha 2018+ UVYKR18 a Algoritmus výkaz ZaZ 2018+ UVYKV18 V nové verzi jsou v každé účtované firmě výkazy po převodu dat založeny z distribuční předlohy. Pokud jste algoritmy upravovali, a chcete tyto úpravy používat i nadále, máte následující možnosti:
  1. překopírovat v účtovaných firmách soubory UVYKR18.000 a UVYKV18.000 z minulé verze programu (např. STEREO29)
  2. obrátit se na linku technické podpory

Změny zapracované do verze 30.01 ke dni 26.01.2021

OBECNÉ

 • Opraven název okna pro běh programu ve VDOSu.

MZDY

 • Oprava deklarace majetku ve statistice provozu programu a v přenosech dat. Při převodu z minulé verze a zapnuté statistice provozu se v nové verzi neobjevil Dlouhodobý majetek a jeho odpisy, pro nápravu kontaktujte, prosím, technickou podporu.
 • Vylepšená správa paměti pro souhrnné tiskové sestavy měsíčních mezd.

18. května 2021, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled