Ježek / Novinky a aktuality / Reaktivace „izolačky“

Novinky a aktuality

Legislativa, Školení, DUEL, STEREO, Homepage

Reaktivace „izolačky“

02. 12.2021

Vzhledem k nejasnostem, které panují kolem legislativy související s mimořádným příspěvkem při karanténě, přinášíme shrnutí aktuálního stavu.

Asi všichni si pamatujeme, že jedním z opatření, která v březnu až červnu letošního roku měla mírnit dopady pandemie onemocnění Covid-19, bylo vyplácení mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (nebo izolaci) ve výši až 370 Kč denně. Vláda na svém zasedání 19. 11. 2021 schválila záměr tento mimořádný příspěvek opětovně zavést, proto předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým by se „izolačka“ znovu aktivovala.

Nejedná se ale o novelu, nýbrž o zákon nový, samostatný. Příslušný text sněmovního tisku č. 50/0 je v základu prakticky totožný s původním zákonem č. 121/2021 Sb., jen rozhodné období má být od 1. 11. 2021 do 30. 6. 2022. Zjednodušeně by se tedy dalo říci, že kdo zvládl „izolačku“ na jaře, zvládne ji i nyní.

V přechodném ustanovení je ale zakotvena podmínka, že pokud nepřítomnost začala před nabytím účinnosti zákona, příspěvek náleží pouze v případě, že k tomuto datu i trvala. Zákon nabývá účinnosti zveřejněním ve Sbírce zákonů, aktuálně tedy zatím nelze říci, k jakému datu bude trvání nepřítomností posuzováno. Vzhledem k této nejistotě bohužel nemůžeme připravit aktualizaci programu předem.

Poslanecká sněmovna včera (1. 12. 2021) ve zkráceném jednání text schválila, nyní ještě čeká na projednání v Senátu a v případě schválení následně ještě na podpis prezidenta. Legislativní proces samozřejmě pečlivě sledujeme a v okamžiku nabytí účinnosti jsme připraveni prakticky okamžitě reagovat. Pokud bude potřeba, uvolníme do distribuce update programu a budeme vás o něm informovat.

Aktualizace textu:
Pozměňovací návrhy posunuly začátek rozhodného období od 1. 12. 2021 a zkrátily jej do 28. 2. 2021.
Za listopadové nepřítomnosti tedy příspěvek náležet nebude a pokud zákon nabyde účinnosti v prosinci, nebude potřeba nic řešit zpětně.

 

Příspěvek při karanténě v programech od JSW

Tematicky zaměřený webinář, na kterém účastníci získali potřebné informace k vyplacení a následně čerpání příspěvku při nařízené karanténě. Teoretický výklad je podpořen praktickou ukázkou v programech STEREO i DUEL.

Pokud se chcete s problematikou seznámit v podobě, ve které platila v jarních měsících, objednejte si za 490 Kč (bez DPH) záznam tohoto webináře.

Objednat záznam webináře
 
2.  prosince  2021
Mgr. Pavel Löffler
Autor
Zpět na přehled