Ježek / Novinky a aktuality / Nová směrnice EU a její dopad na český Zákoník práce

Novinky a aktuality

Legislativa, Školení, Homepage

Nová směrnice EU a její dopad na český Zákoník práce

22. 06.2022

Připravili jsme pro vás webinář s Ing. Růženou Klímovou, která vás se změnami seznámí.

Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1152 účinná od 31. 7. 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, kterou mají členské státy povinnost transponovat do 1. 8. 2022, bude mít podstatný dopad na současné znění Zákoníku práce.

Podrobnější informace o obsahu směrnice a její úplně znění naleznete na oficiálních stránkách Evropské unie.

Malá ochutnávka

Směrnice se vztahuje se na ty, kteří pracují více než 3 hodiny týdně během 4 týdnů (tzn. více než 12 hodin měsíčně), kteří jsou vázáni pracovní smlouvou nebo v pracovněprávním vztahu tak, jak je definován vnitrostátním právem, kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi platnými v každé zemi EU.

Podle nových předpisů budou zaměstnavatelé povinni například:

  • dopředu rozvrhovat práci dohodářům a o všech změnách je písemně informovat
  • informovat pracovníky o podstatných aspektech pracovněprávního vztahu
  • přizpůsobit délku zkušební doby povaze práce
  • a spoustu dalšího  

Směrnice dále stanovuje řadu minimálních práv, včetně práva:

  • nemít zkušební dobu delší než 6 měsíců, pokud to není v zájmu pracovníka nebo to nevyžaduje daná činnost,
  • pracovat pro jiného zaměstnavatele mimo stanovenou pracovní dobu bez nepříznivého zacházení, pokud nejsou na základě objektivních důvodů odůvodněna omezení z důvodu neslučitelnosti
  • a mnoho dalších

 

Webinář s Ing. Klímovou

Chcete se dozvědět více? Přihlaste se na náš webinář s Ing. Růženou Klímovou, který budeme na toto téma pořádat 28. 7. 2022.

Přihlásit se na webinář
 
22.  června  2022
Gabriela Roučová
Autor
Zpět na přehled