Ježek / Novinky a aktuality / Změna vyměřovacího základu pro osoby, za které je plátcem pojistného stát

Novinky a aktuality

Legislativa, DUEL, STEREO, Ježek software

Změna vyměřovacího základu pro osoby, za které je plátcem pojistného stát

31. 08.2022

Od 31.8.2022 dochází ke změně vyměřovacího základu osoby, za kterou je plátcem pojistného stát. Změna se tedy týká pravděpodobně až zářijových mezd mezd.

Zákon č. 260/2022 Sb. upravuje od 31.8.2022 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění § 3c. Částku 14.570 Kč snižuje na částku 11.014 Kč (a zároveň tuto částku opět navyšuje na 14.074 Kč s platností od 1.1.2023).

Tato změna se týká osob, kterým je přiznán invalidní důchod a zároveň jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Za daného zaměstnance se tedy neodvádí pojistné na zdravotní pojištění vypočtené ze skutečně dosažené mzdy či platu. Vyměřovacím základem těchto zaměstnanců je pouze částka, jež přesahuje vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát (od 31.8.2022 tedy částka 11.014 Kč).

Na tuto změnu připravujeme aktualizaci obou našich programů (STEREO i DUEL). V případě potřeby zpracovat mzdy za září 2022 dříve, než bude aktualizace k dispozici, je nutné upravit příslušné parametry ručně.

Program DUEL verze 18.2.2

Agenda Zdravotní pojištění. Zde přes pravé tlačítko myši proveďte kopii řádku s datem 01.01.2022 a v nově vzniklém řádku změňte datum na 31.08.2022 a částku 14.570 (Snížení pro invalidy) změňte na 11.014 Kč. Záznam uložte.

Program STEREO verze 31.07

Mzdy / Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Pojištění / Zdravotní pojištění. Pomocí kombinace kláves Ctrl+N pořiďte nový záznam s datem 31.08.2022. Všechny hodnoty opište dle řádku s datem 01.01.2022 a ve sloupci ZTP změňte částku 14.570 Kč na 11.014 Kč.

 

Ruční úpravu parametrů je nutné provést ve všech zpracovávaných firmách samostatně.

 

31.  srpna  2022
Zuzana Šimonová
Autor
Zpět na přehled