Normativní náklady na bydlení od 1. 10. 2022 | Ježek software
Ježek / Novinky a aktuality / Normativní náklady na bydlení od 1. 10. 2022

Novinky a aktuality

Legislativa, DUEL, STEREO

Normativní náklady na bydlení od 1. 10. 2022

30. 09.2022

Od 1. 10. 2022 dochází k navýšení normativních nákladů na bydlení. Změna částky se poprvé uplatní při zpracování mezd (resp. výpočtu exekucí či insolvencí) za měsíc říjen 2022.

Nařízení vlády č. 289/2022 Sb. letos opětovně navyšuje výši normativních nákladů na bydlení. Hodnota normativních nákladů na bydlení má přímý vliv na výpočet nezabavitelné částky v případě exekucí či insolvencí.

Nařízení přidává další částku ve výši 4.500 Kč. Změna se dotkla §26a zákona č.117/1995 Sb. a zároveň doplňuje nový odstavec do nařízení vlády č. 595/2006 Sb. v §4. Nový odstavec 2 uvádí:

"(2) Pro výpočet základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, nebo pro stanovení částky, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené podle §279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu bez omezení, se z částky stanovené v nařízení vlády vydaném podle §26a odst. 4 zákona o státní sociální podpoře použije pouze polovina".

 

Díky tomuto doplnění je tentokrát zcela zřejmé, že nová výše normativních nákladů na bydlení se dotkne i výpočtu základní nezabavitelné částky pro účely exekuce nebo insolvence.

Pro výpočet exekuční (insolvenční srážky) jsou tedy normativní náklady na bydlení ve výši 6.815 Kč + 1.120 + 1/2 z 4.500 Kč. Celkem se tedy jedná o částku 10.185 Kč.

 

Program STEREO

Tato změna bude obsažena v aktualizaci 31.08, která bude k dispozici v první polovině měsíce října.

Program DUEL

Vzhledem k započatým pracím na verzi DUEL 19 pro rok 2023 již není možné zveřejnit aktualizaci programu. Nové parametry pro nezabavitelné částky tedy bude nutné do programu doplnit ručně (do všech zpracovávaných firem) nebo pomocí skriptu (příkazu pro SQL) provést aktualizaci parametrů Nezabavitelné částky hromadně pro všechny firmy. Podrobnější postup vč. skriptu zveřejníme v první polovině měsíce října.

Program DUEL – aktualizace informací (04.10.2022)

Vzhledem k tomu, že se výpočet exekucí či insolvencí týká velkého počtu našich uživatelů, rozhodli jsme se nakonec připravit aktualizaci verze DUEL 18.2.2.10930, která bude k dispozici v první polovině měsíce října.

6. října 2022 jsme zveřejnili verzi DUEL 18.2.2.10930, která uvedenou změnu obsahuje.

30.  září  2022
Zuzana Šimonová
Autor
Zpět na přehled