Ježek / Novinky a aktuality / Flexibilní novela zákoníku práce

Flexibilní novela zákoníku práce

Legislativa, Homepage
17. 04.2024

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil novelu zákoníku práce. Novela mj. zachovává ochranu práv zaměstnanců a podporuje lepší sladění pracovního a rodinného života.

Cílem novely zákoníku práce je zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů.

  • Hlavní změnou je podpora zaměstnanců na rodičovské dovolené - nově budou moci u zaměstnavatele vykonávat na DPP či DPČ stejný druh práce, který vykonávali před nástupem na rodičovskou dovolenou. Pokud se z rodičovské dovolené vrátí před dosažením 2. roku dítěte, bude jim zaručen návrat na stejnou pracovní pozici a na stejné pracoviště (dosud toto platilo pouze při návratu z mateřské dovolené).
  • Dalším bodem novely je změna v podání výpovědi z pracovního poměru. Výpovědní lhůta započne dnem doručení výpovědi, nikoli až od prvního dne následujícího měsíce. V případě porušení pracovní kázně či nesplnění zákonnných předpokladů a požadavků zaměstnavatele se výpovědní lhůta zkrátí na jeden měsíc.
  • Dále se prodlouží délka zkušební doby - u běžných zaměstnanců až na 4 měsíce a u vedoucích zaměstnanců až na 8 měsíců.
Vstup do budovy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě MPSV.

 
17.  dubna  2024
Zuzana Šimonová
Autor
Zpět na přehled aktualit