Ježek / Novinky a aktuality / Účtování zásob – způsob A nebo způsob B?

Účtování zásob – způsob A nebo způsob B?

Legislativa, Homepage
13. 05.2024

Účtování zásob způsobem A nebo B? Který způsob je „lepší“ a jaký je mezi nimi rozdíl?

Česká legislativa umožňuje účtování zásob (materiál, zboží, výroba) dvěma způsoby. Tyto metody jsou označeny písmeny A a B. Účtování zvoleným způsobem je nutné dodržovat po celé účetní období. Změnu způsobu účtování můžeme provádět vždy pouze na počátku nového účetního období.

Způsob A

Zásoby se při pořízení zaúčtují na rozvahový účet z účtové třídy 1 a až při skutečné spotřebě se zaúčtují na účty nákladové.

Způsob B

Zásoby se při pořízení rovnou zaúčtují na nákladové účty. Na účty z účtové třídy 1 se účtují až na základě inventury (minimálně jednou ročně).

 

Jaké jsou výhody a nevýhody způsobu A nebo způsobu B?

  • U způsobu A je po celé účetní období zachycen přesný pohyb zásob. V průběhu celého účetního období máme jasný přehled o finančním stavu skladu a náklady nám odpovídají skutečným nákladům – pracovní výsledovka není s ohledem na zásoby „zkreslená“. U způsobu A nám průběžný hospodářský výsledek odpovídá skutečnosti (kdykoli si tedy můžeme spočítat výši daně z příjmů). Nevýhodou je nutnost přesného oceňování zásob a vyšší náročnost při zajišťování neustálého souladu skladové skutečnosti s jejím obrazem v účetnictví.
  • U způsobu B nemáme celé účetní období přehled o finančním stavu skladu a pracovní výsledovka nám nezobrazuje skutečný stav. Díky tomu, že všechny zásoby dáváme ihned do nákladů, vychází nám výrazně nižší průběžný hospodářský výsledek (a tím tedy i průběžný výpočet daně z příjmů). Na konci účetního období je nutné provést inventuru (zjistit skutečný stav zásob) a o tento skutečný stav náklady ponížit. Nicméně, způsob B je jednodušší na zpracování a potřebujeme méně účetních dokladů.

 

Příklad:

Pořídili jsme zboží v hodnotě 100.000 bez DPH (121.000 vč. DPH). Část zboží (v hodnotě 20.000 bez DPH) jsme následně prodali se 100% ziskem (prodejní cena činila 40.000 bez DPH).

 

ZPŮSOB A
Faktura přijatá za zboží 131/321 100.000
DPH 343/321 21.000
Příjemka na sklad 132/131 100.000
Faktura vystavená za prodej zboží 311/604 40.000
DPH 311/343 8.400
Výdejka zboží ze skladu 504/132 20.000
Náklady nám zobrazují skutečnou a reálnou hodnotu – 20.000 Kč

 

ZPŮSOB B
Faktura přijatá na zboží 504/321 100.000
DPH 343/321 21.000
Faktura vystavená za prodej zboží 311/604 40.000
DPH 311/604 8.400
Náklady nám v tuto chvíli zobrazují hodnotu 100.000 Kč, která neodpovídá skutečnosti.
Po zpracování inventury (kdy zjistíme stav skladu v hodnotě 80.000) musíme zaúčtovat skutečný stav skladu.
Stav skladu zjištěný inventurou 132/504 80.000
Náklady v reálné hodnotě 20.000 Kč vidíme až po zpracování inventury.
13.  května  2024
Zuzana Šimonová
Autor
Zpět na přehled aktualit