Ježek / Novinky a aktuality / Změna v limitech pro kategorizaci účetních jednotek

Změna v limitech pro kategorizaci účetních jednotek

Legislativa, Homepage
03. 06.2024

Ministerstvo financí předložilo návrh zákona, který novelizuje zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) - zejména limity pro kategorie a skupiny účetních jednotek.

Ministerstvo financí předložilo návrh zákona, který novelizuje zákon o účetnictví (563/1991 Sb.). Návrh zákona tak reaguje na Směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2775 ze dne 17. října 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o úpravy kritérií velikosti pro mikropodniky a malé, střední a velké podniky nebo skupiny.

Novela zákona upravuje výši aktiv a čistého obratu u jednotlivých kategorií – hodnoty se navyšují. Počet zaměstnanců zůstává beze změny. Novela dále rozšiřuje informace uvedené ve výroční zprávě o udržitelnosti.

Podstatné jsou v návrhu zákona přechodná ustanovení, která jasně stanovují, že nové limity se použijí již za rok 2024 – resp. za účetní období, které započalo od 1. 1. 2024 a bylo skončeno před nebo od 31. 12. 2024.

Výše limitů pro kategorizaci

účetních jednotek (§ 1b):

Mikro účetní jednotka

K rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot:

 • aktiva 11.000.000 (dosud 9.000.000)
 • roční úhrn čistého obratu 22.000.000 (dosud 18.000.000)
 • počet zaměstnanců 10

Malá účetní jednotka

K rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot:

 • aktiva 120.000.000 (dosud 100.000.000)
 • roční úhrn čistého obratu 240.000.000 (dosud 200.000.000)
 • počet zaměstnanců 50

Střední účetní jednotka

K rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot:

 • aktiva 600.000.000 (dosud 500.000.000)
 • roční úhrn čistého obratu 1.200.000.000 (dosud 1.000.000.000)
 • počet zaměstnanců 250

Velká účetní jednotka

 • jednotka, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené u střední účetní jednotky
 • subjekt veřejného zájmu
 • vybraná účetní jednotka
 

skupiny účetních jednotek (§ 1bc):

Malá skupina

K rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot:

 • aktiva 120.000.000 (dosud 100.000.000)
 • roční úhrn čistého obratu 240.000.000 (dosud 200.000.000)
 • počet zaměstnanců 50

Střední skupina

K rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot:

 • aktiva 600.000.000 (dosud 500.000.000)
 • roční úhrn čistého obratu 1.200.000.000 (dosud 1.000.000.000)
 • počet zaměstnanců 250

Velká skupina

 • skupina, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty u střední skupiny.
 

 

Zdroj: VeKLEP - elektronická knihovna Úřadu vlády ČR, která zpřístupňuje veřejnosti připravovanou legislativu určenou pro připomínkové řízení, pro jednání vlády a k postoupení do Parlamentu České republiky.

3.  června  2024
Zuzana Šimonová
Autor
Zpět na přehled aktualit