Ježek / Novinky a aktuality / Odměna členů volební komise

Odměna členů volební komise

Legislativa, Homepage
11. 06.2024

Jak je to s daní z příjmů a odvodem na sociální a zdravotní pojištění v případě vyplacení odměny členům volební komise?

O víkendu 7. a 8. června 2024 proběhly volby do Evropského parlamentu. Jakým způsobem bude vyplacena odměna členům volební komise? Odměny členů volební komise nepodléhají ani dani z příjmů, ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění bez ohledu na výši zúčtované odměny.

  • Daň z příjmů - od daně je odměna za výkon funkce člena volební komise osvobozena - dle § 6 odst. 9 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb.
  • Zdravotní pojištění - člen volební komise není plátcem pojistného - dle § 5 písm. a) bod 7 zákona č. 48/1997 Sb.
  • Sociální pojištění - podle § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se za zaměstnance považují osoby, které jsou činné pro zaměstnavatele, z této činnosti plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené. U členů volební komise není splněna podmínka pro to, aby byli považováni za zaměstnance pro účely nemocenského a důchodového pojištění, protože jejich příjmy jsou od daně osvobozeny.
    Podle § 3 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, je poplatníkem pojistného zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění. Členové volební komise tuto podmínku nesplňují.
Vlajky před budovou Evropského parlamentu

Podrobnější informace naleznete v dokumentu, který zveřejnilo MPSV.

11.  června  2024
Zuzana Šimonová
Autor
Zpět na přehled aktualit