Ježek / Novinky a aktuality / Vláda předložila poslanecké sněmovně návrh novely zákona o DPH

Vláda předložila poslanecké sněmovně návrh novely zákona o DPH

Legislativa, Homepage
14. 06.2024

Nejvýznamnější změnou v novele zákona je bezpochyby změna způsobu počítání obratu pro povinnou registraci k DPH. S tím je spojena i změna data, od kterého je povinnost stát se plátcem DPH.

O tom, že vláda připravuje návrh novely zákona o DPH jsme informovali 24. 4. 2024 v naší aktualitě Výpočet obratu pro účely povinné registrace k DPH od 1. 1. 2025. Tato připravovaná novela postoupila do poslanecké sněmovny pod číslem sněmovního tisku 726/0.

Předpokládáný den účinnosti je 1. 1. 2025 a novela, mimo změny v počítání obratu, dále obsahuje:

Maximální doba pro uplatnění odpočtu daně a oprava základu daně 

  • Maximální doba pro uplatnění odpočtu daně se zkrátí na 2 roky.
  • Pokud se nárok na odpočet daně řeší na základě vrubopisu, dojde ke zkrácení maximální doby na 12 měsíců.
  • Pro plnění, u kterých má povinnost odvést daň příjemce, bude i nadále platit maximální doba 3 roky pro uplatnění nároku na odpočet daně.
  • Maximální doba pro opravu základu daně se prodlužuje na 7 let od původního uskutečnění plnění.

Zvláštní režim pro malé podniky 

Bude zaveden zvláštní režim, který umožní osvobození od uplatňování daně malým podnikům usazených na území jiného členského státu. S ohledem na tento nový režim nebudou malé podniky zatíženy povinnostmi spojenými se systémem DPH v tuzemsku. Novela jasně stanovuje, že plnění uskutečněné malým podnikem je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet daně. Malými podniky budou subjekty, jejichž obrat nepřekročí 2.000 000 Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Další vybrané změny

Maximálně uplatněný limit odpočtu daně u automobilů nad 2.000.000 Kč se pro rok 2025 nebude týkat sportovních automobilů. Pravděpodobně od roku 2027 bude toto omezení zrušeno úplně.

14.  června  2024
Zuzana Šimonová
Autor
Zpět na přehled aktualit