Ježek / Novinky a aktuality / Červenec přináší změny v zákoně o přestupcích - POZOR na EET!

Novinky a aktuality

Legislativa, EET

Červenec přináší změny v zákoně o přestupcích - POZOR na EET!

10. 07.2017

Pod zákonem č.183/2017 Sb. byl vyhlášen doprovodný zákon k novému zákonu o přestupcích.

Od 1.7.2017 byla v zákoně o evidenci tržeb formálně novelizována oblast přestupků a správních deliktů (nově jen přestupků), a to doprovodným zákonem k novému zákonu o přestupcích č. 250/2016 Sb. Tento doprovodný zákon byl vyhlášen pod č. 183/2017 Sb.

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se mění takto:

§ 28 Přestupek proti evidenci tržeb

 1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.
 2. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.
 3. Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

§ 29 Přestupky na úseku evidence tržeb

 1. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost
  a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
  b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne
  c) umístit informační oznámení, nebo
  d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 2. Za přestupek lze uložit pokutu do
  a) 50.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
  b) 500.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

§ 30 Příslušnost

 1. K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný
  a) finanční úřad a
  b) celní úřad.

       2. K řízení je místně příslušný ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.".

V § 33 se slova "správních deliktů" nahrazují slovem "přestupků".

Doprovodný zákon č. 183/2017 upravuje řadu dalších zákonů (trestní zákon, živnostenský zákon, ...). Celé jeho znění najdete třeba na www.sbirka.cz.


10. 7. 2017, Gábina Roučová

Od 1.7.2017 byla v zákoně o evidenci tržeb formálně novelizována oblast přestupků a správních deliktů (nově jen přestupků), a to doprovodným zákonem k novému zákonu o přestupcích č. 250/2016 Sb.; tento doprovodný zákon byl vyhlášen pod č. 183/2017 Sb.

Více zde: http://www.behounek.eu/news/elektronicka-evidence-trzeb/
Od 1.7.2017 byla v zákoně o evidenci tržeb formálně novelizována oblast přestupků a správních deliktů (nově jen přestupků), a to doprovodným zákonem k novému zákonu o přestupcích č. 250/2016 Sb.; tento doprovodný zákon byl vyhlášen pod č. 183/2017 Sb.

Více zde: http://www.behounek.eu/news/elektronicka-evidence-trzeb/
Zpět na přehled