Ježek / Novinky a aktuality / Vláda schválila start 3. a 4. fáze EET

Novinky a aktuality

Legislativa, EET

Vláda schválila start 3. a 4. fáze EET

19. 06.2018

Vládou schválený návrh nyní čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně.

V případě, že návrh zákona projde dalším schvalovacím procesem beze změny, čekají nás tyto novinky:

 1. Náběh 3. a 4. fáze 6 měsíců po platnosti zákona.
 2. Snížení sazeb DPH z 21 na 10 % u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva.
 3. Snížení sazeb DPH z 15 na 10 % v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, vodného a stočného).
 4. Zvláštní režim evidence tržeb pro nejmenší podnikatele, kteří budou moci tržby evidovat prostřednictvím předtištěných bloků, které budou k dispozici na FÚ.
  Aby podnikatel mohl evidovat tržby v tomto režimu, musí splnit následující podmínky, na nichž se MF shodlo se zástupci podnikatelů:
  • není plátcem DPH,
  • je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu,
  • výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč,
  • má maximálně 2 zaměstnance.
 5. Výjimky z EET pro zrakově postižené podnikatele.
 6. Novela vrací povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka.

19. června 2018, Gábina Roučová

Zpět na přehled