Ježek / Novinky a aktuality / Opětovné zavedení tzv. izolačky a jak na to v DUELu

Novinky a aktuality

Legislativa, DUEL, Homepage

Opětovné zavedení tzv. izolačky a jak na to v DUELu

04. 01.2022

Zákonem č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, se opětovně zavádí poskytování tzv. izolačky.

Zákon nabyl účinnosti až dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dne 23. 12. 2021. Jako jedni z prvních jsme už v pondělí 27. 12 .2021 zveřejnili upravené verze našich programů, které tento zákon zohledňovaly.

Podmínky nároku na příspěvek, jeho výše, způsob jeho stanovení a odečet poskytnutých příspěvků od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) jsou stanoveny stejným způsobem, jako byly stanoveny zákonem č. 121/2021 Sb., který upravoval poskytování příspěvku v kalendářních měsících březen až červen 2021. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů, a proto se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu zaměstnance pro placení pojistného na sociální zabezpečení ani pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Kompletní metodiku definování a výpočtu izolačky najdete v dokumentu na stránkách ČSSZ.

Jak izolačku řeší program DUEL?

Vzhledem k tomu, že byl tento mimořádný příspěvek, dokonce ve stejné výši, poskytován již na jaře roku 2020,  nebylo nyní nutné radikálně zasahovat do úprav DUELu. Došlo však ke změně v parametrech Sociálního pojištění. Aktualizovaná verze DUELu, která obsahuje legislativní aktualizaci pro příspěvek při karanténě nese označení 17.3.2.

Pokud se potřebujete s problematikou "izolačky" seznámit, můžete si objednat záznam jarního webináře. Pokud vám budou stačit jen skripta, která byla zpracována pro školení k poskytování tohoto mimořádného příspěvku v první vlně, můžete si je stáhnout.

Nová verze DUELu

Nejnovější verzi DUEL 17.3.2, která řeší zmiňovanou legislativní aktualizaci, si stáhnete zde.

Záznam webináře

Záznam webináře Příspěvek při karanténě v programech od JSW si za 490 Kč bez DPH objednejte zde.

Skripta ke stažení

PDF skripta k webináři Příspěvek při karanténě v programech od JSW si stáhnete tímto odkazem.

 

UPOZORNĚNÍ

Postup pro práci v DUELu je s ohledem na studijní skripta i v aktuální verzi stejný s tím rozdílem, že příspěvek nově náleží zaměstnanci, pokud byla karanténa či izolace nařízena po 30. 11. 2021 a trvá k 23. 12. 2021 (den nabytí účinnosti zákona).

 
4.  ledna  2022
Gabriela Roučová
Autor
Zpět na přehled