Úvodní strana » Často kladené otázky » Otázky kategorie

Často kladené otázky

zpět na všechny kategorie>>

STEREO - Modul MZDY

Otázky týkající se pouze modulu Mzdy programu STEREO.


Seznam otázek

eNeschopenky v programu STEREO
Jak zaslat výplatní pásky zaměstnancům e-mailem?
Jak zpracovat Vyúčtování daně?
Jak zpracovat exekuce?
V souhrnných sestavách / Daň z příjmů chybí zaměstnanci
Nezobrazuje se mi přehled o platbě pro zdravotní pojišťovnu.
Jak nastavit souběh příjmů?
Jak pracovat s odstupným?
Při nedosažení minimální mzdy se nepočítá odvod na zdravotní pojištění z minima.
Kde naleznu potvrzení o průměrném výdělku pro úřad práce?
Jak se počítá průměrný výdělek na zápočtovém listu?
Jak opravím uzavřenou mzdu?
Proč se mi nenaplnily ELDP?
Jak správně nastavím program Adobe Reader pro tisk ELDP do orig. formuláře?
Kde naleznu přílohu k žádosti na OSSZ?

eNeschopenky v programu STEREO

21.01.2020, Zuzana Šimonová

Do programu STEREO lze eNeschopenky načíst dvěma způsoby:

 

 1. Importem souborů XML, který vám přišel do datové schránky
 2. Přímým načtením z portálu ČSSZ (APEP)

 

1) Importem souborů XML

 • soubory XML z datové schránky uložíme na našem PC (např. C:\DPN)
 • v programu STEREO přejdeme do modulu Mzdy / Ostatní / Parametry / (Lokální parametry) / Mzdy / eNeschopenky. Zde nastavíme cestu k adresáři xml dle předchozího bodu (např. tedy C:\DPN). Zároveň nastavíme požadavek o data při spuštění modulu mzdy na hodnotu N
 • v modulu Mzdy přejdeme do agendy Příprava mezd / Nepřítomnost / e-Neschopenky / XML eNeschopenky z Isds a postupně načteme všechny soubory, které máme k dispozici (soubory lze načítat v libovolném pořadí)
 • po opuštění volby e-Neschopenky se stažená data automaticky přenesou do agendy Nepřítomnosti, kde s nimi dále pracujeme dle obvyklého postupu

2) Přímým načtením z portálu ČSSZ (APEP)

 • v programu STEREO přejdeme do modulu Mzdy / Ostatní / Parametry / (Lokální parametry) / Mzdy / eNeschopenky a nastavíme zde parametr pro požádání o data – doporučujeme hodnotu D (při vstupu do modulu Mzdy se nás program zeptá, zda chceme stáhnout eNeschopenky). Klávesou Esc volbu opustíme a přejdeme do volby Certifikáty pro eNeschopenky. Zde nastavíme požadované hodnoty vč. Kvalifikovaného a komerčního certifikátu
 •  při vstupu do mezd se nás program zeptá, zda chceme stáhnout eNeschopenky. Potvrdíme klávesou A a na ČSSZ zašleme žádost o zaslání dat za aktuální mzdové období nebo k dnešku (podle toho, které datum je dřív)
 • POZOR! Žádost na ČSSZ za stejné období lze zaslat pouze 1x denně. Druhá a každá další žádost je ze strany ČSSZ automaticky označena jako duplicitní a nebude na ni reagovat
 • Po zaslání žádosti nás program informuje o čase, kdy bude možné eNeschopenky stáhnout. Po uplynutí této doby přejdeme do agendy Nepřítomnosti a potvrdíme stažení dat. Dále v agendě Nepřítomnosti pracujeme dle obvyklého postupu


Jak zaslat výplatní pásky zaměstnancům e-mailem?

15.02.2019, Zuzana Šimonová

Program STEREO od verze 28 umožňuje hromadné rozesílání výplatních pásek e-mailem. Podrobný postup naleznete zde.Jak zpracovat Vyúčtování daně?

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Jelikož je pracovní postup na toto téma rozsáhlejší, naleznete ho ve formátu PDF zde.Jak zpracovat exekuce?

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Program STEREO umožňuje plně automatizovaný výpočet exekucí. Připravili jsme pro Vás podrobný postup, který naleznete zde.V souhrnných sestavách / Daň z příjmů chybí zaměstnanci

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Těm zaměstnancům, kterým zpracováváme daňové přiznání je nutné nastavit v souhrnných sestavách / Daň z příjmů / Podklady pro zúčtování DPFO u údaje Vyúčtovat daň písmeno A.Nezobrazuje se mi přehled o platbě pro zdravotní pojišťovnu.

02.01.2018, Jakub Schneider

Je nutné vyplnit kód příslušné zdravotní pojišťovny. Kód doplňte ve volbě Mzdy / Ostatní / Číselníky / Mzdy / Pojišťovny do sloupce Kód (údaj je také podporován nápovědou – klávesa F1).Jak nastavit souběh příjmů?

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Podrobný návod naleznete zde.Jak pracovat s odstupným?

30.01.2018, Zuzana Šimonová

1) Minimální výši odstupného zjistíte v agendě Zaměstnanci / Tiskové sestavy / zadejte konkrétního zaměstnance a přejděte na Seznamy z evidence / Minimální odstupné.

2) V kartě zaměstnance zadejte datum ukončení a k poli Odstupné písmeno A.

3) Při zpracování poslední mzdy daného zaměstnance program automaticky doplní odstupné do mzdy do údaje Příjem mimo pojistné.

Pozn.: Ve formuláři mzdy je tento údaj na 3. straně vpravo - nad Hrubým příjmem. V úsporném formuláři je toto také v pravé části nad Hrubým příjmem.Při nedosažení minimální mzdy se nepočítá odvod na zdravotní pojištění z minima.

02.01.2018, Zuzana Šimonová

Tento dopočet určuje nastavení kategorie pracovního poměru. V modulu Mzdy / Ostatní / Číselníky / Mzdy / Kategorie poměrů zadejte ke konkrétní kategorii do sloupce týkajícího se zdravotního pojištění (Zdr) hodnotu Z, P nebo M.

Z - z rozdílu mezi minimální mzdou a dosaženým vyměřovacím základem hradí celé zdravotní pojištění zaměstnanec.

P - z rozdílu mezi minimální mzdou a dosaženým vyměřovacím základem hradí celé zdravotní pojištění zaměstnavatel.

M - z rozdílu mezi minimální mzdou a dosaženým vyměřovacím základem hradí zdravotní pojištění částečně zaměstnanec, částečně zaměstnavatel.Kde naleznu potvrzení o průměrném výdělku pro úřad práce?

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Tiskopis naleznete ve volbě Mzdy / Zaměstnanci / Tiskové sestavy / Tiskopisy / Zápočtový list / Export (PDF) / Potvrzení pro Úřad práce.Jak se počítá průměrný výdělek na zápočtovém listu?

02.01.2018, Jakub Schneider

Průměrný měsíční výdělek se podle Hlavy XVIII (§351 - §362) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce zjišťuje v případech, kdy tak stanoví pracovněprávní předpis (např. §67 odst.2 zákoníku práce – pro účel odstupného nebo pro určení výše podpory v nezaměstnanosti) a to tak, že se přepočte průměrný hodinový nebo průměrný denní (směnový) výdělek na jeden měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin (dnů) připadajících v roce na jeden měsíc.

Průměrný měsíční výdělek se tedy nezjišťuje přímo, ale přes průměrný hodinový nebo denní výdělek. Nezjišťuje se také za konkrétní kalendářní měsíc, ale prostřednictvím průměrných údajů za obecný (průměrný) rok.

Zákon neuvádí konkrétní koeficienty pro výpočet průměrného měsíčního výdělku vzhledem k tomu, že by mohly být uvedeny jen jako příklad pro nejčastěji uplatněné délky stanovené týdenní pracovní doby při jejím rozvržení na 5 pracovních dnů v týdnu.

Při stanovení průměrného počtu pracovních hodin (dnů) v měsíci je možné vyjít z následujícího výpočtu (nedojde-li při výpočtu k zaokrouhlení):

Průměrný počet dnů v roce (vzhledem k přestupným rokům): 365,25
Průměrný počet týdnů (365,25 / 7): 52,1785
Průměrný počet týdnů v měsíci (52,1785 / 12): 4,348
Průměrný počet pracovních dnů v měsíci (5 dnů x koef. 4,348): 21,74
Průměrný počet hodin v měsíci (40 hod x koef. 4,348): 173,92

Průměrný hrubý měsíční výdělek pro pracovněprávní účely se vypočítá jako součin průměrného počtu hodin a průměrného hrubého hodinového výdělku zaměstnance:
173,92 (při úvazku 40 hod. týdně) * průměrný výdělek.Jak opravím uzavřenou mzdu?

02.01.2018, Jakub Schneider

Jelikož je pracovní postup na toto téma rozsáhlejší, naleznete ho v sekci Víte,že... na adrese http://www.jezeksw.cz/stereo/nejoblibenejsi-funkce/oprava-mezd/.Proč se mi nenaplnily ELDP?

30.01.2018, Jakub Schneider

Nejčastější příčinou je nevyplnění kódu ELDP ve mzdách za období, které chceme exportovat. Vyplněný kód zkontrolujte v archivu mezd, kde jej také můžete doplnit.Jak správně nastavím program Adobe Reader pro tisk ELDP do orig. formuláře?

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Při nastavení tisku v programu Adobe Reader je nutné dodržet tyto zásady:

Adobe reader verze 9 a nižší:

 1. v rozsahu tisku zvolíme pouze tisk stránky č. 2
 2. měřítko stránky nastavit na – žádné
 3. zkontrolovat, zda volby Automaticky otáčet a vystředit a Zvolit zdroj papíru podle velikosti PDF nejsou zaškrtnuté
 4. originální tiskopis vložíme do podavače papíru v tiskárně jako formát A4.

Adobe reader verze X a vyšší:

 1. v rozsahu tisku zvolíme pouze tisk stránky č. 2
 2. volby veliikosti nastavit na - skutečná velikost
 3. orientaci nastavit na - výšku
 4. originální tiskopis vložíme do podavače papíru v tiskárně jako formát A4.


Kde naleznu přílohu k žádosti na OSSZ?

30.01.2018, Jakub Schneider

Tento tiskopis naleznete ve volbě Mzdy/Příprava mezd/Nepřítom­nosti/Seznam – po stisku kombinace kláves Shift+F6 na řádku s nepřítomností (ke které chcete přílohu zpracovat) a vybráním volby OSSZ – Příloha k žádosti

Pokud máte nepřítomnost za daný měsíc již uzavřenou, vytvoříte Přílohu k žádosti shodným postupem, pouze je nutno využít volbu Mzdy/Příprava mezd/Nepřítom­nost/Archiv/Sez­nam.
Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter