Úvodní strana » Duel » Analýzy

Modul ANALÝZY


Úvod

Analýza účtů je součástí nového modulu Analýzy. Čerpá z účetních dat a poskytuje analytické informace za zvolené období. Oproti běžným účetním výstupům nabízí informace mnohem podrobnější, v nejrůznějším členění s mezisoučty a to bez ohledu na to, jestli je zpracovávané období uzavřeno účetní závěrkou. Výstupy z analýzy jsou manažerskou nadstavbou a součástí našeho moderního účetnictví. Novinkou je tzv. Aktivní saldokonto. S jeho pomocí lze získat nejen dokonalý přehled o spárovaných a nespárovaných fakturách, ale rychle také odhalit případné chyby v účtování a hlavně je z jednoho místa vyřešit.

Popis modulu Analýzy

Analýza účtů

icon

Slouží k získání podrobných přehledů od účetních knih a výkazů přes vývoj zisku v letech až po sledování vnitropodnikového účetnictví v závislosti na zadané podmínce s velkým množstvím kritérií bez ohledu na to, zda jsou data již účetně uzavřená nebo nikoli. K dispozici jsou možnosti čerpání dat z libovolného období bez ohledu na provedené závěrky a bez nutnosti jejich vracení, omezení vstupu dat libovolnou kombinací výběru účtů, firem, středisek, výkonů a zakázek. Připraveno je mnoho variant připravených sestav – výsledovky a rozvahy s různými úrovněmi podrobností a případnými mezisoučty nebo naopak kumulacemi. Výstupy z tohoto modulu poskytují možnost sledování vývoje zisku podle několika kritérií časového členění (denní, týdenní, po dekádách, měsíční), export dat pro další zpracování, např. v MS Excel velmi snadná tvorba grafů. Analýzy data čerpají z Účetního deníku, Rozúčtování a z Účtového rozvrhu.

 • Definice vstupních údajů

  Definice období, účtů, případně stran MD / D, druhů účtování, firem, středisek, výkonů a zakázek.

 • Možnost uložení definovaných podmínek pro opakované použití

  Nadefinované podmínky lze pojmenovat a uložit pro budoucí opakované použití.

 • Tiskové sestavy

  Velká nabídka tiskových sestav seřazených do skupin. Základní přehledy, srovnávací tabulky i časové vývoje jednotlivých ukazatelů.


Aktivní saldokonto

icon

S pomocí této agendy lze získat dokonalý přehled o spárovaných a nespárovaných fakturách a jejich platbách a rychle odhalit případné chyby v účtování. Hlavní výhodou je z možnost tyto nesrovnalosti z jednoho místa vyřešit. Sestavy Saldokonta v Účetním deníku zůstaly samozřejmě zachovány.

 • Definice vstupních údajů

  Na rozdíl od základního saldokonta lze filtrovat a skupinovat nejenom podle období, účtů, párovacích znaků popř. firem, ale volitelně i podle středisek, výkonů a zakázek.

 • Možnost uložení definovaných podmínek pro opakované použití

  Nadefinované podmínky lze pojmenovat a uložit pro budoucí opakované použití.

 • Nastavení tolerance

  Z nespárovaných položek vyřadí doklady, které nejsou vyrovnané například jen díky haléřovému zaokrouhlení, a zbydou jen skutečně nezaplacené faktury.

 • Úprava párování

  Díky ní můžeme u vybraných dokladů hromadně změnit Účet, Párovací znak, Firmu, Středisko, Výkon nebo Zakázku, aniž bychom je jednotlivě otevírali a upravovali. Snadno tak spárujeme skupinu dokladů, které se nám „rozešly“.


Finanční ukazatele

icon

Agenda Finanční ukazatele slouží ke generování sestav výkazů za zvolené období. Umožňuje správu algoritmů pro výpočty i úpravu grafické podoby konkrétní sestavy. Agenda Výkazy pracuje při výpočtu údajů na principu tabulkového kalkulátoru, ve kterém jsou na jednom listu vzorce pro výpočet hodnot s propojením na Účtový rozvrh a na dalším listu je grafická výsledná podoba sestavy.

Ve výchozím stavu obsahuje řadu ekonomických ukazatelů z oblasti finanční analýzy (likvidita, solventnost, rentabilita, Altmanův z-index ...) pro komplexní zhodnocení výsledků firmy a možností získání přehledu o předpokládaných výsledcích v budoucnu.


Datové zdroje

Poněkud skrytou možností je také příprava datových zdrojů, které lze využít k následnému napojení a zpracování např. v programu MS EXCEL.Moduly systému DUEL

Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

zkušební verze

Aktuální verze: 17.1.2.10560

hot line

487 714 600
duel@jezeksw.cz

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter