Ježek / Funkce a moduly / Ekonomika a finance / Daňová evidence / Popis

Modul Daňová evidence

Ovládněte všechny ekonomické i finanční procesy ve vaší firmě. Potřebujete jeden modul anebo rovnou všechny čtyři?

Jednoduše, přitom se všemi výhodami velkého systému

Daňová evidence převzala to nejlepší z legendárního modulu Účetnictví a nabízí stejný komfort a výhody, na které jste u produktů Ježek software zvyklí. Automatizace operací, průběžné kontroly a přehledné ovládání zajistí, že daňovou evidenci může v tomto programu vést i účetní laik.

Peněžní deník

Peněžní deník (PD) je základní a nejdůležitější částí modulu Daňová evidence. Do deníku můžete přímo zapisovat nebo využít automatický přenos dat z jiných agend a modulů. Stačí spustit akci „Zaúčtovat do PD“ a máte vyhráno. Systém vyhledá a automaticky nabídne k zaúčtování dosud neevidované záznamy. Už v tak přehledném a jednoduchém programu máte navíc několik dalších prvků a funkcí, které vám usnadní práci. Nehledě na propracované vazby v systému, které vám dovolují jednoduše dohledat, odkud pochází jaký doklad a s čím souvisí. Zároveň máte připraveno velké množství tiskových sestav, které vám podají podrobný přehled o stavu daňové evidence kdykoli potřebujete.

Obrázek Peněžní deník - seznam dokladů
Obrázek Peněžní deník - tisk

Přímý zápis

Díky promyšlenému systému můžete ručně pořídit jakýkoli doklad a evidovat jej do peněžního deníku. Ekonomický systém DUEL poskytuje tuto funkci jako jeden z mála účetních programů na našem trhu.

Plná editace

Peněžní deník není jen uzamčenou funkcionalitou. Jako uživatel máte plné právo doklady přímo zapisovat, opravovat nebo mazat. A to i hromadně! Tato práva může měnit pouze administrátor vašeho systému.

Automatické přenosy z ostatních agend

Díky funkci „Zaúčtovat do PD“ můžete účtovat doklady z jiných agend a modulů, a sice jednotlivě i po několika najednou. Tato funkce je dostupná napříč celým programem DUEL.

Funkce – přečíslování, kopie, rozdělení

S ohledem na požadavky a názory uživatelů disponuje program DUEL celou řadu užitečných funkcí. Patří mezi ně hromadné přečíslování vybraných záznamů, rychlá kopie záznamu, rozdělení záznamu na dva s určením výsledných hodnot obou dokladů a řada dalších.

Důležité sestavy na jednom místě

Stačí stisknout ikonu tiskárny (nebo klávesové zkratky CTRL+P, jak jste zvyklí) a v jakékoli části systému máte ihned k dispozici komplexní nabídku dokumentů k tisku. V Peněžním deníku jsou to vedle tisků samotného deníku také pokladní doklady, Výkazy, sestavy Daňové evidence apod.

Závazky a pohledávky

Tato agenda je nepostradatelným pomocníkem při sledování dokladů, tedy závazků a pohledávek obecně. Funkce Závazků a pohledávek přináší aktuální a přesné informace o stavu účtování, uhrazených dokladech, popřípadě o jednotlivých platebních příkazech. A to v českých korunách i v cizí měně.

Obrázek Závazky a pohledávky - barevně odlišené řádky
Obrázek Nastavení parametrů operace Periodické opakování

Zaúčtování dokladů

Doklady pořízené do agendy ZaP musí být při úhradě obsluhou účtovány do PD. Zaúčtování dokladu může probíhat po jednotlivých záznamech (operace Platba) nebo po vybraných skupinách (operace Hromadná platba). Záznamy – daňové doklady pořízené do Závazků a pohledávek na rozdíl od účetnictví vstupují do zpracování DPH.

Přehled o platbách

Moderní systém záložek přináší přesné a aktuální informace o stavu dokladu (o jeho úhradách). Záložka Vazby zobrazuje dokonce i informace, které zasahují do již uzavřeného období.

Cizí měny

Při práci v cizích měnách vám systém automaticky aktualizuje kurz dle ČNB. V dokladech vám tak inteligentně nabíhá současný kurz dle data. Konečné slovo, jaký kurz bude na dokladu skutečně použit, máte ale vždy ve svých rukou. Program je navíc připraven na práci v libovolných režimech kurzů (denních, měsíčních, ročních nebo vlastních).

Hromadné platby

Aparát je určen pro hromadnou likvidaci závazků a pohledávek jak v tuzemské, tak i cizích měnách. Jeho uplatnění naleznete při řešení pozastávek, skont, paušálních či kumulovaných plateb jednotlivých či vybraných záznamů.

Automatizace periodického opakování

Operace slouží k vygenerování jedné nebo více následných kopií z aktuálního záznamu v zadaném období, počtu, periodě opakování a výrazně usnadní pořizování dat v opakujících se případech - například zálohy na elektriku.

Pokladna

Systém DUEL doplňuje faktickou hotovostní pokladnu vaší firmy pokladnou elektronickou. V té můžete jednoduše zpracovávat příjmové a výdajové hotovostní doklady, včetně vazby na evidované závazky a pohledávky. Pokladna nabízí i řadu tiskových sestav pokladních dokladů nebo stvrzenek. Samozřejmostí je evidence v českých korunách i cizích měnách.

Obrázek Pokladna se záložkou Hledání pro výběry, hledání a filtrování
Obrázek Pokladna - tisková sestava Pokladní deník

Tisk i zaúčtování pokladních dokladů jednoduše

Agenda Pokladna umožňuje i automatické přenášení, respektive zaúčtování dokladů do peněžního deníku a to jak po jednotlivých záznamech, tak s možností kumulace do souhrnných dokladů.

Párování s fakturami v agendě „závazky a pohledávky“

Pomocí pokladny je možné pořizovat i pokladní doklady přímo vztažené k evidenci Závazků a pohledávek či pohledávky takto hradit.

Banka a převodní příkazy

Množství bankovních účtů (stejně tak i pokladen) nemáte v DUELU nijak omezené. Systém vám dovoluje komunikovat se všemi bankami v České republice, a to i pokud chcete pracovat v cizích měnách. Dobu zpracování výpisu vám přitom značně zkrátí import elektronických souborů z banky pomocí funkce „Homebanking“. Při tomto přístupu zcela odpadá manuální přepisování papírového bankovního výpisu. A v určitých případech, kdy banka neumožní elektronickou komunikaci, nabízí DUEL několik operací pro urychlené pořízení dat – například snadno dohledáte uhrazené závazky a pohledávky nebo si načtete pořízené převodní příkazy, u kterých očekáváte jejich realizaci.

Obrázek Banka - bankovní výpisy
Obrázek Tisková sestava Bankovního výpisu

Homebanking

Elektronická komunikace s bankami probíhá prostřednictvím různých formátů aplikace Homebanking. Při importu probíhá párování plateb na existující doklady závazků a pohledávek.

Převodní příkazy

Díky této funkci můžete realizovat platby z libovolného účtu firmy, popřípadě z účtů jiného plátce. Příkazy ovšem můžete zadávat i samostatně na jakékoliv platby. Systém navíc při elektronické komunikaci s bankou podporuje export plateb do aplikace Homebanking.

Obrázek Převodní příkaz s položkami a export
Obrázek Operace Naplnit ze závazků

Hromadné naplnění položek příkazu

Stačí potvrdit akci „Naplnit“ a závazky k proplacení snadno převedete z evidence Závazků a pohledávek do položek převodního příkazu. Tím vám odpadá opisování variabilních, konstantních a specifických symbolů, částek a čísel účtů.

Úpravy položek příkazu

Pokud nemáte k dispozici dostatek prostředků, můžete převodní příkaz Rozdělit na dva. nebo máte více plateb stejnému příjemci? Lze je snadno kumulovat.

Homebanking

Pro elektronickou komunikaci s bankou je připravena podpora exportu do různých homebankingových formátů.

Vzájemné zápočty

Chcete-li optimalizovat platby s obchodními partnery, připravil pro vás Ježek funkci kompletního zpracování vzájemných zápočtů. A to jak z pohledu vystavitele, tak příjemce. Tato funkce zahrnuje vše od návrhu s podporou příslušných tiskových výstupů, až po automatické proúčtování do peněžního deníku. Nad všemi operacemi, výběrem dokladů i částek pro zápočet máte přitom plnou kontrolu.

Obrázek Návrhy vzájemných zápočtů
Obrázek Operace Naplnit ze závazků a pohledávek
Obrázek Tisk dopisu s návrhem zápočtu

Penalizace

Automatická tvorba penalizačních faktur. Pro každého odběratele máte možnost nastavit individuální parametry upomínek - upomínat / neupomínat, individuální dny a částku tolerance či promile penále.

Obrázek Penalizace za neuhrazené pohledávky
Obrázek Operace Naplnit ze závazků
Obrázek Tisk penalizační faktury

Zpracování DPH

Napojení agendy na Peněžní deník a Závazky a pohledávky umožňuje systému DUEL plně automatické zpracování měsíčního nebo čtvrtletního Přiznání k dani z přidané hodnoty. Prostřednictvím číselníku Skupin DPH program rozpozná, o jaký typ plnění se jedná a následně se záznamem kalkuluje na příslušných řádcích přiznání. Stejně jednoduše a zcela bez nutnosti zásahu obsluhy program vytváří i Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty. Formuláře přiznání i souhrnného hlášení program exportuje do souboru PDF či XML pro elektronickou komunikaci s úřady.

Obrázek Zpracování DPH
Obrázek Podání Přiznání k DPH
Obrázek Dostupné sestavy
Obrázek Tisk Kontrolního hlášení

Řádné, opravné i dodatečné

S programem vytvoříte přiznání řádné, opravné i dodatečné díky použití připravených skupin DPH.

Export dph v elektronické podobě XML

Moderní doba si žádá moderní prostředky. A přesně v tomto duchu vám šetří čas a peníze elektronická komunikace v systému DUEL pomocí XML.

Souhrnné hlášení v XML

Obchodujete v rámci Evropské Unie? Podávejte i souhrnné hlášení v elektronické podobě, XML.

Zpracování přiznání

Vyplněné přiznání k dani z přidané hodnoty si můžete vytisknout. A to buď v rámci tiskové sestavy programu DUEL, nebo prostřednictvím PDF dokumentu, do kterého si přiznání nejprve uložíte. Veškeré formuláře jsou samozřejmě aktualizované v souladu s platnými vzory.

Režim přenesení daňové povinnosti RPDP V XML

Připravili jsme pro vás export „Výpisu z evidence pro daňové účely“, přesně v souladu s §92a Zákona o dani z přidané hodnoty. Výpis má podobu souboru XML pro elektronické podání. Ten už jen stačí odevzdat společně s DAP DPH.

Pomocná evidence DPH

Agenda Pomocná evidence DPH slouží k vypořádání daně z přidané hodnoty z dokladů mimo Peněžní deník. Důvodem pro pořízení záznamu do této agendy může být skutečnost, že daňový doklad nemá žádný vliv na daňovou evidenci nebo se jedná o vypořádání speciálních případů zdanitelných plnění, jako jsou například roční vyúčtování DPH podle § 20 a 25 nebo změna režimu.

Uzávěrkové operace

Agenda Uzávěrkové operace slouží k doplnění položek (částek) korigujících konečný základ daně při roční uzávěrce. Typickým příkladem jsou daňové odpisy, dary, daňově neuznatelné náklady, hypoteční úvěry apod.

Obrázek Uzávěrkové operace měnící základ daně

Roční závěrka a archivy

Automatická operace, která přesune platby uzavíraného období z Peněžního deníku, vyrovnané doklady ze Závazků a pohledávek a Uzávěrkové operace do příslušného archivu minulých let. Provede uzavření zdaňovacího období (obvykle kalendářní rok), spočítá k datu uzávěrky konečné stavy položek (ceniny, příjmy a výdaje s vlivem a bez vlivu na zisk atd.) a pomocí druhů pro převod z minulého období nastaví počáteční stavy pro nové období. Stejně jako datovou uzávěrku, lze v případě potřeby jednoduchým způsobem, vrátit i Roční uzávěrku.

Datová uzávěrka s možností vrácení

Uživatelsky zabezpečí data proti nechtěnému zásahu, například po odvodu DPH. Jedná se o velice jednoduchý, avšak účinný systém oddělení dat, která nebudou již měněna, od dat, která můžeme editovat. Datová závěrka programu DUEL nijak nesouvisí s Roční závěrkou. Datově uzavřené období lze opět jednoduchým způsobem otevřít a uzavřené doklady tak opět zpřístupnit pro editaci.

Roční závěrka s možností vrácení

Automatická operace, která přesune platby uzavíraného období z Peněžního deníku, vyrovnané doklady ze Závazků a pohledávek a Uzávěrkové operace do příslušného archivu minulých let. Provede uzavření zdaňovacího období (obvykle kalendářní rok), spočítá k datu uzávěrky konečné stavy položek (ceniny, příjmy a výdaje s vlivem a bez vlivu na zisk atd.) a pomocí druhů pro převod z minulého období nastaví počáteční stavy pro nové období. Stejně jako datovou uzávěrku, lze v případě potřeby jednoduchým způsobem, vrátit i Roční uzávěrku.

Obrázek Roční závěrka s průvodcem, který odhalil chyby
Obrázek Stránka modulu s agendami archivů
DUEL toho umí ale mnohem více

Další moduly v Ekonomice a financích