Ježek / Funkce a moduly / Ekonomika a finance / Účetnictví / Popis

Modul Účetnictví

Ovládněte všechny ekonomické i finanční procesy ve vaší firmě. Potřebujete jeden modul anebo rovnou všechny čtyři?

Skutečná legenda mezi účetními programy

Účetnictví je základním dílkem (modulem) stavebnicového ekonomického systému DUEL. Rychle a jednoduše v něm najdete veškeré informace o jednotlivých účetních případech nebo o ekonomickém zdraví vaší firmy. Účetnictví v DUELU je přehledné a snadno se ovládá jak účetními, kteří v něm evidují veškeré doklady, tak třeba majiteli firem, kteří v něm sledují potřebné ekonomické ukazatele. Účetnictví od „Ježka“ je skutečnou legendou. Zkuste si ho ve zkušební verzi na vlastní kůži!

Účetní deník

Účetní deník (ÚD) je základní a nejdůležitější částí modulu Účetnictví. Do deníku můžete přímo zapisovat nebo využít automatický přenos dat z jiných agend a modulů. Stačí spustit akci „Zaúčtovat do ÚD“ a máte vyhráno. Systém vyhledá a automaticky nabídne k zaúčtování dosud neevidované záznamy. Už v tak přehledném a jednoduchém programu máte navíc několik dalších prvků a funkcí, které vám usnadní práci. Nehledě na propracované vazby v systému, které vám dovolují jednoduše dohledat, odkud pochází jaký doklad a s čím souvisí. Zároveň máte připraveno velké množství tiskových sestav, které vám podají podrobný přehled o stavu účetnictví firmy kdykoli potřebujete.

Obrázek Účetní deník - seznam dokladů
Obrázek Detail Účetního deníku
Obrázek Tisková sestava Rozvaha

Přímý zápis

Díky promyšlenému systému můžete ručně pořídit jakýkoli doklad a evidovat jej do účetního deníku. Ekonomický systém DUEL poskytuje tuto funkci jako jeden z mála účetních programů na našem trhu.

Plná editace

Účetní deník není jen uzamčenou funkcionalitou. Jako uživatel máte plné právo doklady přímo zapisovat, opravovat nebo mazat. A to i hromadně! Tato práva může měnit pouze administrátor vašeho systému.

Automatické přenosy z ostatních agend

Díky funkci „Zaúčtovat do ÚD“ můžete účtovat doklady z jiných agend a modulů, a sice jednotlivě i po několika najednou. Tato funkce je dostupná napříč celým programem DUEL. Co se týče ručních - přímých zápisů dokladů, tak tuto funkci využívají účetní především pro interní doklady.

Funkce – přečíslování, hromadné přeúčtování, kopie, rozdělení

S ohledem na požadavky a názory uživatelů disponuje program DUEL celou řadu užitečných funkcí. Patří mezi ně hromadné přečíslování vybraných záznamů, rychlá kopie záznamu, rozdělení záznamu na dva s určením výsledných hodnot obou dokladů, hromadné přeúčtování z účtu na účet a řada dalších.

Důležité sestavy na jednom místě

Stačí stisknout ikonu tiskárny (nebo klávesové zkratky CTRL+P, jak jste zvyklí) a v jakékoli části systému máte ihned k dispozici komplexní nabídku dokumentů k tisku. V účetním deníku jsou to vedle kontačních lístků, pokladních či interních dokladů také sestavy saldokonta, pracovní rozvahy a výsledovky, obratové sestavy apod.

Rozúčtování

Funkce Rozúčtování nabízí pohled na záznamy účetního deníku v řádkovém režimu. Doklad se vám v agendě Rozúčtování zobrazí v tolika řádcích, kolik záznamů obsahuje jeho rozúčtování v účetním deníku. Takový jiný pohled na deník oceníte zvláště při detailnějších kontrolách či dohledávání v souvztažnostech.

Obrázek Účetní deník z pohledu rozúčtování

Účetní deník z pohledu rozúčtování

Vidíte veškeré podstatné informace. Ve všech řádcích, které patří k jednomu záznamu, máte uvedenou stejnou dokladovou řadu, číslo, postfix, účtu na stranách „Má dáti“ a „Dál“ a samozřejmě i odpovídající částky.

Závazky a pohledávky

Z pohledu platných zákonů je agenda „Závazky a pohledávky“ nepovinnou částí. Přesto jsme ji v DUELU nevynechali. Je totiž nepostradatelným pomocníkem při sledování dokladů, tedy závazků a pohledávek obecně. Funkce Závazků a pohledávek přináší aktuální a přesné informace o stavu účtování, uhrazených dokladech, popřípadě o jednotlivých platebních příkazech. A to v českých korunách i v cizí měně.

Obrázek Závazky a pohledávky - seznam dokladů s nabídkou způsobu platby
Obrázek Závazky a pohledávky - dávka pro zaúčtování do deníku

Ruční / poloautomatické / automatické zaúčtování

Doklady, které patří do agendy Závazky a pohledávky bystě měli účtovat do účetního deníku (pokud se ovšem nejedná o doklady, které tam z podstaty nepatří.) Využijete přitom číselník „Druhy účtování“, který s ohledem na vlastnostmi použitých dokladových řad pro Závazky a pohledávky navrhne způsob účtování.

Zaúčtování můžete provést třemi způsoby

  • Ručně po jednotlivých záznamech nebo skupinách. Jak je libo.
  • Poloautomaticky, kdy nastavíte parametry programu tak, že ihned při pořízení záznamu do agendy „Základní vlastnosti“ nabídne program přenos do účetního deníku.
  • Plně automaticky. Tedy tak, že program přenese záznamy do deníku zcela automaticky, na pozadí vašich činností.

Úhrada závazků a pohledávek

Tato funkce slouží nejen k evidenci a snadnému zaúčtování všech závazků a pohledávek, ale umožňuje i jejich úhradu. Doklady můžete hradit po jednom nebo hromadně.

Přehled o platbách a účtování o dokladu

Moderní systém záložek přináší přesné a aktuální informace o účtování dokladu, jeho úhradách či o tom, zda je vystaven příkaz. Záložka „Vazby“ navíc zobrazuje informace, které zasahují do již uzavřeného účetního období.

Hromadné platby

Ani hromadná likvidace závazků a pohledávek v tuzemské nebo cizí měně pro vás nebude problém. Tuto funkčnost oceníte zvláště při řešení pozastávek, skont, paušálních či kumulovaných plateb jednotlivých či vybraných záznamů.

Cizí měny

Při práci v cizích měnách vám systém automaticky aktualizuje kurz dle ČNB. V dokladech vám tak inteligentně nabíhá současný kurz dle data. Konečné slovo, jaký kurz bude na dokladu skutečně použit, máte ale vždy ve svých rukou. Program je navíc připraven na práci v libovolných režimech kurzů (denních, měsíčních, ročních nebo vlastních).

Haléřové vyrovnání, kurzové rozdíly

Tyto dvě funkcionality vám zcela jistě usnadní práci při likvidaci přeplatků a nedoplatků v korunách i cizích měnách. Jakmile navíc objeví program rozdíly v platbách, vytvoří pro vás příslušné účetní doklady.

Automatické párování záloh

Jedna z účetně nejméně oblíbených činností je díky tomuto aparátu neuvěřitelně snadná. Připravené zaplacené zálohy (přijaté i vydané) prostě jen čekají, až na ně z finální faktury obsluha ukáže. Všechno ostatní DUEL zařídí sám.

Automatizace periodického opakování

Operace slouží k vygenerování jedné nebo více následných kopií z aktuálního záznamu v zadaném období, počtu, periodě opakování a výrazně usnadní pořizování dat v opakujících se případech - například zálohy na elektriku.

Pokladna

Systém DUEL doplňuje faktickou hotovostní pokladnu vaší firmy pokladnou elektronickou. V té můžete jednoduše zpracovávat příjmové a výdajové hotovostní doklady, včetně vazby na evidované závazky a pohledávky. Pokladna nabízí i řadu tiskových sestav pokladních dokladů nebo stvrzenek. Samozřejmostí je evidence v českých korunách i cizích měnách.

Obrázek Pokladna se záložkou Hledání pro výběry, hledání a filtrování
Obrázek Pokladna - tisková sestava Denní součty

Tisk i zaúčtování pokladních dokladů jednoduše

Agenda Pokladna umožňuje i automatické přenášení, respektive zaúčtování dokladů do účetního deníku a to jak po jednotlivých záznamech, tak s možností kumulace do souhrnných dokladů.

Párování s fakturami v agendě „závazky a pohledávky“

Pomocí pokladny je možné pořizovat i pokladní doklady přímo vztažené k evidenci Závazků a pohledávek či pohledávky takto hradit. Většinou stačí zadat pouze variabilní symbol a všechno ostatní DUEL doplní sám.

Banka a převodní příkazy

Množství bankovních účtů (stejně tak i pokladen) nemáte v DUELU nijak omezené. Systém vám dovoluje komunikovat se všemi bankami v České republice, a to i pokud chcete pracovat v cizích měnách. Dobu zpracování výpisu vám přitom značně zkrátí import elektronických souborů z banky pomocí funkce „Homebanking“. Při tomto přístupu zcela odpadá manuální přepisování papírového bankovního výpisu. A v určitých případech, kdy banka neumožní elektronickou komunikaci, nabízí DUEL několik operací pro urychlené pořízení dat – například snadno dohledáte uhrazené závazky a pohledávky nebo si načtete pořízené převodní příkazy, u kterých očekáváte jejich realizaci.

Obrázek Banka - bankovní výpisy
Obrázek Operace proúčtování platby jinou měnou
Obrázek Tisková sestava Zaúčtování výpisu

Homebanking

Elektronická komunikace s bankami probíhá prostřednictvím různých formátů aplikace Homebanking. Při importu probíhá párování plateb na existující doklady závazků a pohledávek.

Everifin

Použitím operace Everifin v účetním programu DUEL se připojíte na bankovní účet přes API rozhraní a budete mít bezpečný a automatizovaný přístup k informacím o pohybech na vašem bankovním účtu. Službu lze momentálně využít ve 14 zemích Evropy.

Převodní příkazy

Díky této funkci můžete realizovat platby z libovolného účtu firmy, popřípadě z účtů jiného plátce. Příkazy ovšem můžete zadávat i samostatně na jakékoliv platby. Systém navíc při elektronické komunikaci s bankou podporuje export plateb do aplikace Homebanking.

Obrázek Převodní příkaz s položkami a export
Obrázek Operace Naplnit ze závazků

Naplnění příkazu doklady z účetnictví

Převodní příkazy jsou podporovány vazbou do agendy Závazky a pohledávky, díky které je možné pohodlně vybírat doklady k proplacení a eliminovat tak ruční pořizování. Zároveň je možné zpracovat položky příkazu i ručně.

Úpravy položek příkazu

Pokud nemáte k dispozici dostatek prostředků, můžete převodní příkaz Rozdělit na dva. nebo máte více plateb stejnému příjemci? Lze je snadno kumulovat.

Homebanking

Pro elektronickou komunikaci s bankou je připravena podpora exportu do různých homebankingových formátů.

Upomínky a penalizace

Automatická tvorba upomínek a penalizačních faktur. Pro každého odběratele máte možnost nastavit individuální parametry upomínek - upomínat / neupomínat, individuální dny a částku tolerance či promile penále.

Naplnění upomínek

Pohledávky, které jsou po splatnosti a nejsou zcela uhrazené (se zohledněním zadaných tolerancí), můžeme pomocí této agendy snadno upomínat.

Obrázek Upomínky za neuhrazené pohledávky
Obrázek Operace Naplnit ze závazků

Penalizace pozdě uhrazených pohledávek

K pohledávkám, které jsou už zcela uhrazené, nicméně později než byla jejich splatnost, můžeme pomocí této agendy snadno vystavit penalizační faktury, které zohlední dobu prodlení a individuální výši penále.

Obrázek Penalizace za neuhrazené pohledávky
Obrázek Operace Naplnit ze závazků
Obrázek Tisk penalizační faktury

Vzájemné zápočty

Chcete-li optimalizovat platby s obchodními partnery, připravil pro vás Ježek funkci kompletního zpracování vzájemných zápočtů. A to jak z pohledu vystavitele, tak příjemce. Tato funkce zahrnuje vše od návrhu s podporou příslušných tiskových výstupů, až po automatické proúčtování do účetního deníku. Nad všemi operacemi, výběrem dokladů i částek pro zápočet máte přitom plnou kontrolu.

Obrázek Návrhy vzájemných zápočtů
Obrázek Operace Naplnit ze závazků a pohledávek
Obrázek Tisk dopisu s návrhem zápočtu

Saldokonto

Umožňuje sledovat vyrovnané a nevyrovnané závazky a pohledávky. Používá se zpravidla pro sledování předpisů faktur a jejich úhrad. Saldokonto v programu DUEL je však navrženo zcela obecně tak, že jej lze použít pro získání informací o vyrovnání dvou nebo více položek libovolného typu (například z oblasti majetku, skladu, mezd atp.). Mimo běžných saldokontních sestav vyrovnaných a nevyrovnaných položek nabízí také pohled v cizích měnách nebo nevyrovnané položky 30, 60, 90 dnů po splatnosti, hojně vyžadovanou bankami. Obsahuje také agendu Počátečních stavů pro zadání a evidenci záznamů z agendy Závazků a pohledávek, které nebyly v okamžiku zahájení účtování nebo nového účetního období uhrazeny a již se o nich nebude nově účtovat (bylo o nich účtováno v jiném programu nebo v minulém účetním období).

Obrázek Agenda Počáteční stavy saldokonta
Obrázek Tiskové sestavy saldokonta

Analýzy - Aktivní saldokonto

S pomocí agendy v modulu Analýzy lze získat dokonalý přehled o spárovaných a nespárovaných fakturách a jejich platbách a rychle odhalit případné chyby v účtování. Hlavní výhodou je z možnost tyto nesrovnalosti z jednoho místa vyřešit. Sestavy Saldokonta v Účetním deníku zůstaly samozřejmě zachovány.

Zpracování DPH

Zpracovat měsíční nebo čtvrtletní Přiznání k dani z přidané hodnoty může probíhat zcela automaticky. A to díky napojení agendy „Zpracování DPH“ na Účetní deník. Prostřednictvím číselníku „Skupiny DPH“ program sám rozpozná, o jaký typ plnění se jedná a kalkuluje se záznamem na příslušných řádcích formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty. Tak snadné to je! A stejně jednoduše a zcela bez nutnosti vašeho zásahu může program vytvořit i Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty. Formuláře nakonec program exportuje do souboru PDF či XML pro elektronickou komunikaci s úřady.

Obrázek Zpracování DPH
Obrázek Podání Přiznání k DPH
Obrázek Dostupné sestavy
Obrázek Tisk Kontrolního hlášení

Řádné, opravné i dodatečné

S programem vytvoříte přiznání řádné, opravné i dodatečné díky použití připravených skupin DPH.

Export dph v elektronické podobě XML

Moderní doba si žádá moderní prostředky. A přesně v tomto duchu vám šetří čas a peníze elektronická komunikace v systému DUEL pomocí XML.

Souhrnné hlášení v XML

Obchodujete v rámci Evropské Unie? Podávejte i souhrnné hlášení v elektronické podobě, XML.

Zpracování přiznání

Vyplněné přiznání k dani z přidané hodnoty si můžete vytisknout. A to buď v rámci tiskové sestavy programu DUEL, nebo prostřednictvím PDF dokumentu, do kterého si přiznání nejprve uložíte. Veškeré formuláře jsou samozřejmě aktualizované v souladu s platnými vzory.

Režim přenesení daňové povinnosti RPDP V XML

Připravili jsme pro vás export „Výpisu z evidence pro daňové účely“, přesně v souladu s §92a Zákona o dani z přidané hodnoty. Výpis má podobu souboru XML pro elektronické podání. Ten už jen stačí odevzdat společně s DAP DPH.

Pomocná evidence DPH

Agenda Pomocná evidence DPH slouží k vypořádání daně z přidané hodnoty z dokladů mimo Účetní deník. Důvodem pro pořízení záznamu do této agendy může být skutečnost, že daňový doklad nemá žádný vliv na účetnictví nebo se jedná o vypořádání speciálních případů zdanitelných plnění, jako jsou například roční vyúčtování DPH podle § 20 a 25 nebo změna režimu.

Výkazy

Nezbytnou součástí každé účetní závěrky jsou oficiální výkazy. Tedy stará známá Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. A DUEL umí generovat tyto výkazy nejen v zákonné podobě, ale umožňuje jednoduchým způsobem i tvorbu výkazů vlastních. To znamená, že můžete spravovat výpočty a upravovat také grafickou podobu konkrétní sestavy.

Obrázek Připravené vzory účetních výkazů
Obrázek Definice algoritmů výpočtů ve výkazu
Obrázek Tisk výkazu s barvami řádků

Účetní závěrka a archivy

Datová uzávěrka s možností vrácení

Uživatelsky zabezpečí data proti nechtěnému zásahu, například po odvodu DPH. Jedná se o velice jednoduchý, avšak účinný systém oddělení dat, která nebudou již měněna, od dat, která můžeme editovat. Datová závěrka programu DUEL nijak nesouvisí s Účetní závěrkou. Datově uzavřené období lze opět jednoduchým způsobem otevřít a uzavřené doklady tak opět zpřístupnit pro editaci.

Účetní závěrka s možností vrácení

Na závěr každého účetního období probíhají kroky, jako jsou inventury zásob, evidence opravných položek a rezerv, přecenění pohledávek a závazků v cizích měnách, banky, pokladny, výpočet a zaúčtování daně z příjmu, tisk výkazů a další. Program poté provede pomocí automatických operací kontrolu účetního deníku, uzavření účetních knih, převod hospodářského výsledku a otevření účetních knih včetně automatického nastavení počátečních stavů jednotlivých účtů pro nové účetní období. Účetní závěrku lze v případě potřeby jednoduchým způsobem, stejně jako datovou uzávěrku.

Obrázek Účetní závěrka s průvodcem, který odhalil chyby
Obrázek Stránka modulu s agendami archivů
DUEL toho umí ale mnohem více

Další moduly v Ekonomice a financích