Obratové slevy

Aktuální firma | Sklady | Číselníky | Obratové slevy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

 

Program DUEL disponuje propracovaným systémem na poskytování slev našim odběratelům (v modulu Sklady). Slevy můžeme dle našich potřeb nastavit v agendách Ceníky, Množstevní slevy nebo právě Obratové slevy. Číselník umožňuje práci se slevami, které budou odběrateli automaticky zohledněny při překročení celkové ceny na vystavovaném dokladu. Sleva se následně uplatní jak v agendě Fakturace – Sklad, tak v agendě Kasa.

Na záložce Definice je možné zadat způsob výpočtu procentní nebo slevy částkou (viz. Typ slevy) za překročení obratu. Na záložce Odběratelé poté uvedeme ty, pro které daná sleva platí. Rovněž je možné danou obratovou slevu přiřadit celé kategorii firem. Pokud neuvedeme žádnou kategorii firem ani žádnou konkrétní firmu, obratová sleva se neuplatní.

Upozornění Obratová sleva se na faktuře nebo účtence projeví až při uzavření dokladu, když bude možné spočítat celkový obrat.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Obratove_slevy_formular.png
D_Obratove_slevy_zalozky.png

Obratová sleva

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_Obratove_slevy_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam obratových slev

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Definice

Na záložce 2. Definice zadáme Obrat, při jehož dosažení bude sleva zohledněna a zároveň uvedeme výši Slevy.

3. Položky

Na této záložce zadáme jednotlivé Položky z Katalogu položek, u kterých budou slevy zohledněny.

4. Kategorie položek

Na této záložce evidujeme skupinu (Kategorii) položek. Sleva pak bude zohledněna pro všechny Položky, které jsou zařazeny v dané kategorii.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak pracují obratové slevy.

  2. Definice obratových slev.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Adresář firem, Kategorie firem a osob, Kasa, Fakturace - sklad

toppage.gif Začátek stránky