Ježek / Duel / Ke stažení / Aktualizovaný instalační soubor DUEL 19.1 z července 2023

Soubory ke stažení

Aktualizovaný instalační soubor DUEL 19.1 z července 2023

Ilustrační obrázek

19.07.2023

Nový program DUEL 19.1 s označením (19.1.0.11102) byl uvolněn do distribuce. Obsahuje změny v souvislosti s aktualizovanou legislativou, spoustu uživatelských novinek, vylepšení a drobných oprav.

Soubor Velikost Popis
exe duelsetup-19-1-0-11102.exe 499,59 MB Aktualizovaná letní instalace programu DUEL.

Instalační soubor

Stáhněte soubor duelsetup-19-1-0-11102.exe a spusťte ho. Instalátor prověří váš operační systém a nainstaluje nejnovější verzi ekonomického systému DUEL. Pro bezpečnější instalaci je vhodné ho spouštět Jako správce. Doporučujeme postupovat podle Návodu na upgrade.

Postup pro bezpečnou instalaci

Při instalaci verze 19.1 dochází k upgrade databází, proto doporučujeme postupovat podle Návodu na upgrade. V něm najdete informace jak zálohovat a připravit stávající data při převod do nové verze.

Návod na Upgrade
 

Verifikační kódy pro rok 2023

Přechod na verzi 19.1 je pro uživatele verze 19 zdarma. Pro přechod z verze 18 a starších musíte mít zakoupen Upgrade 2023 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

 

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace upgrade naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Pokud o tuto službu máte zájem, kontaktujte Hotline.

Cenu najdete na stránce Ceník služeb v řádku Vzdálená správa v hodinové sazbě.

 

Kroky po převodu do verze 19.1 z verzí předchozích

OBECNÉ: V souvislosti se zrušením 77 územních pracovišť finančních úřadů a automatické změně v parametrech všech firem na finanční úřady nové doporučujeme po upgrade kontrolu a případnou úpravu. Upozorňujeme rovněž na zachování ID datových schránek, podle aktuálních informací zůstávají původní adresy v platnosti, což se ale může v čase změnit.

MZDY: Upgrade převádí původní přípravu mezd do nových struktur tak, aby všechna data byla zachována. Pokud jste měli v této agendě nějaké záznamy, doporučujeme po převodu důkladnou kontrolu. Vzhledem k rozšířené/změněné funkčnosti se jedná zejména o odpracovanou dobu, úkolovou mzdu a zálohy.

KANCELÁŘ: Vzhledem k tomu, že předchozí verze nepodporovaly odpočet záloh v cizích měnách, doporučujeme pro faktury v modulu Kancelář, na kterých jsou odečteny cizoměnové zálohy, úpravu částek záloh cizích měn dle skutečnosti - alespoň u dokladů, které se ještě budou tisknout nebo účtovat. Po upgrade je množství cizí měny doplněno součtem hodnot bez DPH a daně, což s největší pravděpodobností nebude odpovídat. Základní pravidla:

 • Množství cizí měny: Celková částka zálohy v cizí měně (v případě zdaněné zálohy i s DPH), obvykle se zadává záporně. Pro zálohy ve vlastní měně nula.
 • Bez daně: Základ daně, popř. čáska nedaňové zálohy. Vždy se zadává ve vlastní měně, obvykle záporně.
 • DPH: Výše DPH v odpovídající sazbě, popř. nula pro nedaňové zálohy. Vždy se zadává ve vlastní měně, obvykle záporně.

 

Seznam změn a novinek ve verzi 19.1.0.11102 ze dne 19. července 2023

OBECNÉ

 • Do stahování aktualizací programu bylo zapracováno rozpoznávání a zobrazení případných chyb při komunikaci se serverem.
 • Automatické zálohování nastavené v minulé verzi bylo doplněno o práci s nově přidanou podporou zálohování podání tak, aby nebylo nutné naplánovanou úlohu mazat a znovu definovat.
 • Při přímém ukládání sestav do dokumentů bylo odstraněno dvojí otevírání parametrů, ke kterému docházelo, pokud byly parametry nastaveny v samostatném okně a ne ve správci sestav. Zároveň bylo vylepšeno pojmenovávání souborů při ukládání z náhledu.

ÚČETNICTVÍ

 • Do evidence ZaP byly znovu zapracovány defaultní hodnoty pro tabulku DPH, které se uplatňovaly při "obojetných" plněních v cizích měnách (typicky skupina DPH "PZE").

MZDY

 • Do přípravy mezd byly přidány dvě sestavy - jedna s podrobným opisem, druhá souhrnná za vybrané (filtrované, všechny) zaměstnance.
  Manuální plnění srážek v přípravě mezd bylo upraveno tak, aby nezadané datum ve variantě "srážet do data" znamenalo "srážet vždy".
 • Do upgrade bylo zapracováno přebírání srážky F z původní přípravy mezd do nově přepracované agendy.
 • Do výplatních pásek (celkem 7 sestav) bylo při nastavení parametru "po jedné na stránku" zapracováno stránkování nejen při změně zaměstnance, ale i při změně mzdového období.
 • V tiskových sestavách Rekapitulace mezd byly součtové řádky daňových základů a daní rozděleny na samostatnou skupinu řádků pro daň zálohovou a skupinu pro daň srážkovou.
 • V sestavách Mzdových listů byla rozšířena funkčnost pro export do souboru a odesílání e-mailem. Název souboru se nově doplní identifikací zaměstnance, včetně kategorie pracovního poměru. Zároveň byla zapojena podpora pro oboustranný tisk.
 • Do kalkulačky dovolené bylo zapracováno vylepšení, které při neomluvených absencích a pracovním poměru, jež netrvá po celý kalendářní rok, dovolí snížit vypočtený nárok na dovolenou i pod zákonnou minimální hranici 2 týdnů. Změna se ovšem projeví až po upgrade nebo v nově založených firmách.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Do sestav "Prodejnost položek" ve skladových pohybech byl pro lepší přehled přidán popis položek.
 • Bylo opraveno otevírání kasy při nastaveném zobrazení ID1 - ID4 z katalogu položek.

 

Seznam změn a novinek ve verzi 19.1.0.11100 ze dne 12. července 2023

OBECNÉ

 • S platností od 1. 7. 2023 došlo ke zrušení celkem 77 územních pracovišť finančních úřadů. Nová verze programu DUEL v rámci aktualizace databází doplní do seznamu územních pracovišť FÚ poznámku, že pracoviště bylo zrušeno, ve všech zpracovávaných firmách potom aktualizuje parametry a nastaví pracoviště a jeho kód nově. ID datové schránky ale zůstane zachované, podle aktuálních informací zůstávají původní adresy v platnosti.
 • V rámci nabídky na zálohu před stažením aktualizace se nyní namísto otevření agendy "Zálohování a obnova dat" volá přímo operace "Záloha firem".
 • Do obnovy zálohovaných dat přibyla možnost nastavení, zda mají být obnovené i záznamy z agendy Podání.
 • Do aktualizace programu byla zapracována nejnovější verze reportovacího aparátu.
 • Propsání data tisku ze správce sestav do jednotlivých výstupů bylo zajištěno i pro sety sestav.
 • Bylo vyřešeno korektní řazení oblíbených setů sestav do pravého panelu Agenda i pro případy, kdy nebyla definována žádná oblíbená sestava.
 • Název přílohy při odesílání setu sestav e-mailem je nyní automaticky nastaven podle názvu setu (doposud podle názvu aktuální sestavy).
 • Z nabídky pro změnu měřítka přímo v DUELu byly vypuštěny varianty menší než 100%. Pokud by někdo takovéto zmenšení požadoval, doporučujeme tak nastavit již na úrovni operačního systému Windows.
 • Z historie hledání (dostupné po kliknutí pravého tlačítka myši na zelenou indikaci hledání v navigační liště) byly vypuštěné oddělovací řádky v podobě lomítek, které měly signalizovat vypnutí hledání. Nyní jsou vidět pouze skutečné podmínky vyhledávání.
 • Upozornění na známou chybu Windows, které se zobrazuje při odesílání sestav e-mailem na 64-bitových systémech, lze nyní vypnout. Aby ovšem nedošlo k "zapomenutí", je po instalaci každé nové verze (včetně malých update) upozornění znovu aktivováno.
 • Každou sestavu, kterou máme zobrazenou ve formě náhledu, lze nyní snadno uložit jako PDF do dokumentů. Tlačítko "Uložit do PDF" bylo rozšířeno o výklopnou možnost "Uložit PDF do dokumentů", po jejímž odkliknutí se zobrazí standardní dialog, zda má být PDF vloženo do databáze nebo jako odkaz na disku - stejně jako kdybychom do dokumentů načítali přímo.
 • Do ukládání dokumentů ve formě kopie dat do databáze byl přidán test na to, zda soubor není blokovaný jiným programem, tedy zda půjde po uložení opravdu otevřít.
 • Pro snadné uložení výstupů za více záznamů byla mezi Doplňky přidána operace Hromadné ukládání PDF do dokumentů. Tato operace umožní (podobně jako hromadné rozesílání e-mailem) zvolit některou ze sestav a ke každému záznamu ji v podobě PDF uložit do dokumentů. Tímto lze hromadně archivovat např. faktury přesně v té podobě, v jaké byly vytištěny odběratelům. Dokument zůstane stále stejně uložený i po upgrade, bez ohledu na případnou změnu definice sestavy.
 • Stejně jako v celém zbytku programu, i do parametrů firmy bylo umožněno přidávat dokumenty přetažením (drag & drop) z oken Windows. 
 • Do agendy Homebanking byla přidána podpora ukládání Dokumentů a Médií. Ke každému formátu tak můžeme přiložit např. smlouvy o zřízení nebo o změnách v podmínkách používání.
 • Funkčnost skriptů byla významně rozšířena možností zadávat "interaktivní" dialogy a parametry v průběhu vykonávání jednotlivých částí. Nyní tedy lze v např. v první fázi zobrazit záznamy, které budou skriptem ovlivněny, a teprve po odsouhlasení provést druhou část skriptu.
 • V nové verzi programu bylo zajištěno, aby všechny klávesové zkratky fungovaly i na jiných klávesnicích, než s českým rozložením. Typickým problémem byl např. odskok z položek příjemek do položek na skladě (Ctrl + Num-). Zároveň byl umožněn odskok do "alternativního číselníku" i v rozeditovaném záznamu, nejenom až po jeho uložení.
 • Ukládání textového výstupu skriptů bylo z RTF přepnuto na prostý text.
 • Práce s grafickými prvky programu (ikony, obrázky...) byla rozšířena o možnost používáni i vektorových objektů. To v budoucnu umožní variabilní "převzorkování" jednoho prvku bez nutnosti ukládání více různých variant pro různá rozlišení.

KANCELÁŘ

 • Aktualizace semaforu Cribis byla přizpůsobena změněnému režimu FTP na straně poskytovatele dat.
 • V sestavě převodního příkazu s QR kódy byl jejich výstup upraven tak, že na jednotlivých řádcích vystupují střídavě vlevo a vpravo. Tím je kolem každého kódu více místa a nebude docházet k načítání nechtěných.
 • Ve Fakturaci modulu Kancelář byla kompletně podpořena evidence záloh v cizích měnách. Na záložce Zálohy lze nyní pro každou přijatou platbu (nedaňovou i daňovou) zadat celkovou částku cizí měny, vedle potom rozpis na částku bez daně a DPH v Kč (ze zákona). Výpočet DPH na konečné (doplatkové) faktuře potom probíhá z rozdílu základů vyčíslených v cizí měně. Zásah se dotkl nejenom pořizování nových dokladů, ale také operací pro kopie, dobropisy, naplnění a údržbu dat. Přepracovány musely být také přenosy mezi agendami a přenosy do účetnictví. Odpovídajícím způsobem byly samozřejmě upraveny také všechny tiskové sestavy. POZOR - při upgrade na novou verzi je množství cizí měny doplněno v podobě součtu základu DPH a daně. Pro opětovný tisk dokladů je nutné záložku Zálohy kompletně překontrolovat a dle potřeby upravit! Pro faktury v Kč se nic nemění, množství cizí měny se nezadává a standardně je skryté.
 • V souvislosti s podporou záloh v cizích měnách bylo do fakturace přidáno několik kontrol upozorňujících na doporučení zadání popř. vyprázdnění částky v cizí měně, na jednotnost znamének pro množství cizí měny a hodnoty v Kč a hlavně na obvyklé záporné zadání všech hodnot.
 • Do číselníku se sazbami náhrad za paliva byla promítnuta změna ceny nafty ze 44,10 na 34,40 Kč platná od 1. 7. 2023.
 • Do agendy Kniha jízd byla přidána sestava pro tisk podkladů pro vyúčtování pracovní cesty, kterou mohou zaměstnanci předkládat zaměstnavateli.
 • Seznam vozidel byl ve formuláři rozšířen o záložku "Evidenční údaje", kde je možné zadat jak detailní informace o vozidle (VIN, TP, OTP...), tak informace o skutečném vlastníkovi, pokud se liší od provozovatele.
 • Do evidence vozidel přibyla možnost sledovat odstávky a depozity. Zadat lze nejenom období, ale i místo depozitu a číslo jednací (pokud je uvedeno, jedná se o depozit, pokud není, tak o odstávku). Připravena je i sestava "Protokol o uložení do depozitu / o odstávce".
 • Z panelu agendy Silniční daň byly vypuštěny informace o zaplacených zálohách. V datech ale byly zachovány, pro historická přiznání možno zviditelnit v rozložení tabulky.
 • Pole pro obrat v DPPO bylo ošetřeno proti přetečení při zadání velikých hodnot.
 • V DPFO bylo v souladu s portálem pro elektronické podání povoleno zadání hodnot na řádcích 57 a 58 na dvě desetinná místa, doposud pouze celá čísla.
 • Pro případy, kdy plátce vede účetnictví, byl v agendě DPFO drobně optimalizován průchod formulářem.
 • V Kanceláři byla pro přehledy OSVČ (pro ČSSZ i pro ZP) zapracována kopie záznamu (Ctrl+Shift+N). Tato operace zkopíruje všechny textové údaje, ovšem numerické hodnoty pro nový záznam vynuluje.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Do financí v režimu DE byla po zadání průběžné položky na dotaz doplněna možnost automatického vygenerování odpovídajícího párového dokladu. V peněžním deníku tuto funkci využijí zejména uživatelé, kteří nepoužívají agendy Pokladna a Bankovní výpisy, v evidenci ZaP potom uživatelé, kteří si "předem" zadávají druhé části převodů mezi pokladnami a/nebo bankovními účty.
 • Operace pro přenos pořízeného majetku z účetnictví a financí do evidence (dlouhodobého nebo drobného) majetku byla rozšířena o několik nových variant. Nyní lze přenášet nejen z neuzavřených ZaP, ale také z archivu ZaP, v režimu DE z peněžního deníku i z archivu PD a v režimu účetnictví z účetního deníku i archivu ÚD.
 • Do operace pro hromadnou kopii dokladů v účetním deníku přibyla možnost nastavit, jak má být sestaven nový variabilní symbol. Na výběr jsou možnosti "Podle původního dokladu" (např. pro platební kalendáře), "Podle nového dokladu" (respektující případné prefixy a postfixy VS v číselníku dokladů) a "Konkrétní" s možností pevného zadání.
 • Do sestav účetního deníku v podobě seznamů s přehledem (nebo součtem) DPH byly doplněné rekapitulační tabulky, ve kterých jsou uskutečněná plnění napočítávána kladně a přijatá záporně tak, aby výsledek odpovídal vzniklé daňové povinnosti popř. odpočtu DPH.
 • Nová verze přináší pro potřeby OSS také aktualizovaný číselník sazeb DPH v jiných členských státech.
 • Ve všech agendách, které pracují se záložkou OSS, bylo na poli se sazbami DPH umožněno vyklopení seznamu sazeb a odskok do číselníku také přes standardní tlačítka v pravé části editu.
 • Do evidence ZaP byly zapracovány dvě kontroly na duplicitní variabilní symbol v kombinaci se zadanou firmou, které se uplatňují již při zadání VS a ne až při ukládání záznamu. Jedna funguje samostatně pro závazky, druhá pro pohledávky. Ačkoli se jedná o zdánlivě drobnou změnu, tak aby nedocházelo ke zpomalování při pořízení, bylo potřeba poměrně velkých zásahů. Ty byly ale zároveň využité pro rychlejší párování bankovních výpisů a pokladny na závazky a pohledávky, což ocení zejména uživatelé s velkými daty (ať už dlouhými výpisy při importu homebankingem nebo s velkým množstvím záznamů v ZaP).
 • Díky optimalizaci SQL zpracování dat došlo k výraznému zrychlení sestav, které počítají stav nevyrovnaných ZaP k datu.
 • Do sestavy ZaP s názvem "Podle firem - stav nevyrovnaných pohledávek k datu s cizí měnou (zjednodušeně)" bylo doplněno datum splatnosti.
 • V agendě ZaP prošly revizí všechny vazby a dle potřeby byly zpřesněny podmínky napojení na účetní deník přes označení Doklad1 nebo Doklad2.
 • Při importu z iDoklad bylo předávání parametrů období upraveno na novou verzi API3.
 • Import z iDokladu nyní lépe rozlišuje doklady od neplátců, v těchto případech na straně DUELu vůbec neplní tabulku DPH.
 • Při přenosu daňových dokladů vystavených v iDoklad do ZaP se nyní do data DPH v DUELu plní namísto data vystavení datum UZP.
 • V bankovních výpisech byl optimalizován nápočet stavů, který v případě velkého množství záznamů v různých cizích měnách (20.000+) zpomaloval pohyb mezi záznamy.
 • Z přiznání k DPH v podobě sestavy i PDF bylo po vzoru XML pro fyzické osoby vypuštěno plnění IČO.
 • Ve všech výkazech byl sjednocen výstup názvu společnosti či jiné obchodní jméno. Záhlaví je nyní stejné jak v režimu DE, tak v režimu PÚ, ale vždy respektuje to, zda je zpracovávána fyzická nebo právnická osoba.
 • V agendě Výkazy byla potlačena klávesová zkratka Ctrl + Shift + N, protože tato akce zduplikovala pouze záhlaví výkazu, ale již ne jeho položky. Pro regulérní kopii výkazu má být používána připravená operace v nástrojové liště (ribbon menu).
 • V účtovém rozvrhu (režim PÚ) a v seznamu sloupců PD (režim DE) byly skryty příznaky, zda se jedná o tzv. poukázky k následnému čerpání. Transakce nad těmito kategoriemi se v evidenci tržeb vykazovaly zvlášť, po zrušení EET již nejsou vizuálně potřeba.

MZDY

 • Největší novinkou této aktualizace DUELu je úplné přepracování Přípravy mezd. Původní uživatelsky nepříliš přívětivá agenda byla nahrazena jednou "kompletní", ve které lze vyřešit vše najednou, a sedmi dílčími agendami specializovanými na jednotlivé součásti (základní hodnoty, příplatky, odměny a prémie, pojištění, benefity a úprava základu daně, srážky ze mzdy a jiné dávky ke mzdě). V zastřešující agendě jsou jednotlivé součásti umístěny na záložkách, které odpovídají zmíněným specializovaným "miniagendám", není ale nutné vyplnit všechny, stačí pouze ty potřebné (vyplněné záložky jsou standardně identifikovány podtržením). Hlavní výhodou je, že na jednom místě máme kompletní přehled o zaměstnanci. Naproti tomu dílčí agendy jsou optimalizované pro pořizování sérií stejné skupiny dat (např. příplatků) pro různé zaměstnance. Přesto existuje snadná možnost, jak se přepnout do jiné miniagendy prostřednictvím tlačítek v pravé části formuláře. Nově lze také přípravu mezd vyplnit i dopředně pro budoucí mzdové období a tak nezapomenout např. na slíbenou odměnu.
 • Po zadání "Příprava mezd" do vyhledávacího pole Ctrl + G se nabídne k otevření jak kompletní příprava, tak všechny dílčí agendy.
 • Do všech agend nové Přípravy mezd byly doplněny operace pro (hromadné) naplnění. K zadání jsou kromě období (lze plnit i dopředně) také standardní možnosti výběru zaměstnanců (všichni, konkrétní, podle filtru) a důležitý příznak, zda již existující záznamy zachovat nebo přepsat.
 • V rámci operace pro naplnění přípravy mezd (konkrétně sekce "Srážky") byly řešeny i případy, kdy je nastaveno srážení do data nebo do vyčerpání celkové částky. Naplnění zohledňuje i případné následné pořízené přípravy nebo již existující mzdy za stejné období.
 • Pro lepší orientaci bylo i pro jednotlivé dílčí agendy přípravy mezd umožněno individuální obarvení panelů (formulářů). Toto nastavení se potom projeví i v zastřešující kompletní přípravě.
 • Při současném používání příprav mezd a docházky, výkazu práce nebo záloh na mzdu bylo rozhodnuto, že pomocné agendy slouží jako defaultní hodnoty pro plnění přípravy (odpracovaná doba, úkolová mzda a srážky). Jestliže příprava mezd za nějaké období již existuje a uživatel se pokouší editovat docházku, výkaz práce nebo čerpání záloh za stejné období, je na tuto skutečnost upozorněn varováním. Pokud existuje příprava, při plnění měsíční mzdy se k docházce, výkazům práce a zálohám již nepřihlíží.
 • V rámci upgrade je řešen i převod původní přípravy mezd do nových agend.
 • V souvislosti s přepracováním přípravy mezd došlo také k datovým změnám v tabulce Personalistika. Pokud má někdo upravenou nebo individuální sestavu, která odkazuje na zrušená pole, může docházet při jejím spuštění v nové verzi k chybám. Neaktuální sestavy se poznají podle toho, že v seznamu je za jejich názvem závorka s uvedením označení verze, pro kterou vznikly.
 • Pro ještě větší podporu přípravy mezd byla do Personalistiky přidána záložka "Benefity". Ta podobně jako obvyklé hodnoty umožňuje zadat položky, které budou následně doplněny při pořízení mzdy. Aby vše fungovalo co nejvíce automaticky, bylo odpovídajícím způsobem upraveno nejen naplnění, ale i operace pro přepočty mezd. Jako benefity se obvykle zadávají např. stravenky, příspěvky zaměstnavatele na dovolenou nebo čerpání z FKSP.
 • Sekce odměn, které lze zaměstnanci v rámci měsíčních mezd poskytnout, byla rozšířena o další možnost - Odměny F. Toto rozšíření bylo nutné promítnout do všech výpočtů, souvisejících agend (obvyklé hodnoty v Personalistice, příprava mezd, statistika), operací (naplnění, přepočty, zaúčtování, přenosy dat...) a samozřejmě také do tiskových sestav a exportů do PDF a XML. Z pohledu Statistiky jsou odměny F (stejně jako odměny E) vždy považovány za nepravidelné.
 • Pro snazší orientaci v případě souběhu více zaměstnání byla do agend Nepřítomnosti, Docházka, Výkaz práce a Zálohy mezd doplněna informace o kategorii pracovního poměru zaměstnance.
 • Do agendy Zálohy mezd bylo doplněno mzdové období, ke kterému se čerpání zálohy vztahuje. Díky tomu lze čerpání záloh i na přelomu měsíců jednoznačně určit a při pořizování mezd zohlednit.
 • V tabulce se záznamy výkazu práce byly zpřístupněny i názvy středisek, výkonů a zakázek, doposud byly viditelné pouze zkratky.
 • Importy do evidence docházky a evidence nepřítomností byly rozšířeny o podporu načítání středisek, výkonů a zakázek.
 • Operace pro naplnění Docházky byla doplněna o přebírání textů příplatků z obvyklých hodnot.
 • V Personalistice byly kompletně přepracovány filtry "Průměrný výdělek pod zaručenou mzdou" a "Tarif pod zaručenou mzdou". Nyní kromě skupiny prací tyto filtry reagují také na nastavení STPD, přičemž pro STPD menší než 40 hodin týdně, odpovídajícím způsobem předpokládají vyšší hodinovou mzdu. Pokud zaměstnanec STPD vyplněno nemá, předpokládá se STPD ve výši 40 hod/týden. Jestliže nemá vyplněnou skupinu prací, počítá se s nejnižším zaručeným výdělkem.
 • V rámci exportu ONZ (do PDF i XML) bylo vylepšeno vykazování dob pojištění i pro případy, kdy zaměstnanec (DPP nebo ZMR) nemá zpracované měsíční mzdy.
 • V XML Přehledu o výši pojistného (PVPOJ) byl umožněn výstup týdenního úvazku v nezaokrouhlené podobě. Zároveň je (bez ohledu na nastavení Windows) jako desetinný oddělovač použitá vždy tečka.
 • Podobně jako již fungovalo pro XML, tak i pro PDF jsou při zpracování Přehledu o platbě pojistného pro zdravotní pojišťovny předvybrány (zatrhnuty) pouze ty pojišťovny, k nimž se nějaké mzdy vztahují.
 • V sestavě pro potvrzení podpory v nezaměstnanosti byl sjednocen výpočet čistého výdělku se způsobem používaným v Oznámení o nástupu. Ačkoli je v praxi tato sestava Oznámením nahrazena, v Zákoníku práce zůstává povinnost jejího zachování.
 • V sestavách pracovních smluv byl upraven výstup funkce, která vystoupí na dvou a více řádcích, tak aby se nepřekrývala informace o době trvání pracovního poměru.
 • Aby bylo možné hromadně tisknout případně rozeslat Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, bylo toto připraveno i ve formě tiskové sestavy (doposud pouze export do PDF).
 • Do sestav Potvrzení o příjmech v agendě RVD bylo doplněno číslo orientační z adresy zaměstnavatele (v PDF již bylo).
 • Do PDF potvrzení o zdanitelných příjmech (standardní i pro DPP) bylo doplněno pole pro případné zadání data původního potvrzení, které je tímto novým nahrazováno.
 • Do operace pro naplnění RVD přibyl parametr, zda do vyúčtování přebírat také přeplatek z mezd nebo ne.
 • V personalistice byla do operace pro přepočet průměrného výdělku přidána kontrola, zda v zadaném období ve výběru zaměstnanců někomu nekončí pracovní poměr. Pokud ano, následuje dotaz, zda má být průměr přepočítán i jim, nebo zda mají být z přepočtu vyloučeni.
 • Z přepočtu průměrného výdělku v rámci uzávěrky mezd byly vyňati zaměstnanci, kterým v uzavíraném kvartálu skončil pracovní poměr. V odhláškách pro ČSSZ je tedy vykazován poslední známý průměr při trvání zaměstnání bez ohledu na to, kdy se přihlášky generují (doposud se musely odhlášky generovat před provedením uzávěrky).
 • V příloze žádosti o dávku byla pro některé případy přepojena práce při výpočtech z údaje "Vyloučená doba" na "Omluvená absence".
 • Mezi sestavy agendy Nepřítomností byl doplněn seznam skupinovaný podle druhů nepřítomností a tříděný po zaměstnancích.
 • Do malých výplatních pásek byla doplněna kategorie pracovního poměru.
 • Jako příprava pro očekávané změny výše redukčních hranic bylo upraveno načítání náhrad za DPN (přesněji za nemoc, karanténu, pracovní úraz a nemoc z povolání) z nepřítomností do měsíčních mezd. Nyní se při každém použití ve mzdě (manuální pořízení, operace Naplnit a Přepočet) odpovídající částky vždy přepočítají znovu a potom teprve použijí. Díky tomu lze pořizovat nepřítomnosti i při "zastaralých" hodnotách parametrů pro výpočet, důležité je, aby parametry byly aktuální při zpracování mezd - typicky po upgrade.
 • Výklopný seznam pro zadávání zdravotních pojišťoven byl doplněn o kód ZP. Navíc podle něj lze i pojišťovnu ve výklopném seznamu vyhledat a následně převzít.
 • Z formuláře měsíčních mezd bylo vypuštěno pole pro zadání důchodového spoření. Z důvodu zachování zpětné kompatibility však stále zůstává zachováno v datech a v případě potřeby jej lze standardním způsobem pomocí editace rozložení zviditelnit v tabulce pod formulářem.
 • Při účtování měsíčních mezd do účetního deníku jsou nyní jiné dávky ke mzdě (A - D) účtovány každá samostatně. V parametrech pro přenos mezd do deníku dochází při upgrade k rozkopírování aktuálního jednotného nastavení na 4 dílčí, po úpravě tak lze snadno používat různé analytické účty nebo členění S, V a Z.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Do Fakturace (kancelářské i skladové) byla přidána kontrola, která v případech, kdy se liší datum vystavení a datum UZP, testuje, zda použitý kurz odpovídá datu UZP. Pokud nemáme v číselníku měn archiv používaných kurzů a tato kontrola by obtěžovala, lze ji samozřejmě (tak jako každé varování) v seznamu uživatelů vypnout.
 • Pro Fakturace (v modulech Kancelář i Sklad) byl pro větší zřejmost sloupec RPDP přejmenován na "Kód předmětu plnění", zároveň byly ve všech rozloženích provedeny drobné grafické úpravy.
 • Přenos dokladů z vystavených objednávek do příjemek byl doplněn o přebírání popisu položek.
 • Na kase byly položky "Oblíbených" rozšířeny o možnost výběru odběratele z adresáře firem a také o rychlé zadání de facto neomezeného množství konkrétních odběratelů. Záložky pro obsluhu "jedním klikem" lze tak snadno nakonfigurovat jak pro pravidelné odběratele, tak např. v restauraci pro zadání stolu, který objednávku učinil.
 • Hledání podle alternativního označení (zapíná se v parametrech) bylo rozšířeno také o hledání v alternativních kódech (typicky pro dodávky stejných nebo zaměnitelných produktů od různých dodavatelů).
 • Na kase byla do hledání F4 zapracována nová možnost filtrovat skladové položky také podle alternativních identifikací a kódů.
 • Pokud uživatel stornuje přenos kasy do účetnictví, již nedochází ke změně data posledního účtování a zůstane zachované datum původní. Zároveň byl vyřešen problém, kdy při mazání účtenek z dávky za určitých okolností docházelo k nespojitému číslování dokladů plateb.
 • Z archivu účtenek byly z příslušných plateb (záložka č. 3) vypuštěny informace o EET.

MAJETEK

 • Operace pro vytvoření odpisového plánu byla doplněna o automatické generování popisu jednotlivých záznamů v podobě "Odpis majetku + zkratka + název". Pokud bude tento popis upraven, při přenosu do účetního deníku je samozřejmě respektován. Pokud bude popis odpisu prázdný, při zaúčtování bude popis účetního dokladu navrhnut opět v této podobě.
 • Kontrola změny způsobu odpisování se nyní uplatňuje pouze u majetku, u nějž daňové nebo účetní odpisování skutečně započalo.

aktualizováno 19. července 2023, zveřejněno 12. července 2023, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled