Ježek / Duel / Ke stažení / Nový instalační soubor DUEL 20.0.1 ze 14. února 2024

Soubory ke stažení

Nový instalační soubor DUEL 20.0.1 ze 14. února 2024

Ilustrační obrázek

15.02.2024

Program DUEL 20.0.1 s označením (20.0.1.11210) byl uvolněn do distribuce. Navazuje na lednovou verzi pro rok 2024.

Soubor Velikost Popis
exe duelsetup-20-0-1-11210.exe 520,73 MB Aktualizovaná instalace DUELU pro rok 2024.
pdf noviny-2024-1.pdf 6,31 MB Zpravodaj Upgrade 2024 ve formátu PDF.

Instalační soubor

Stáhněte soubor duelsetup-20-0-1-11210.exe a spusťte ho. Instalátor prověří váš operační systém a nainstaluje nejnovější verzi ekonomického systému DUEL. Pro bezpečnější instalaci je vhodné ho spouštět Jako správce. Doporučujeme postupovat podle Návodu na upgrade.

Uživatelé předchozích verzí

Uživatelé předchozích verzí programu DUEL musí důsledně postupovat podle Návodu na upgrade. V něm najdou informace jak zálohovat a připravit stávající data při převod do nové verze a co udělat po instalaci DUEL 2024.

Návod na Upgrade 2024
 

Verifikační kódy pro rok 2024

Pro přechod z verze 19 a starších musíte mít zakoupen Upgrade 2024 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

 

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace upgrade naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Pokud o tuto službu máte zájem, kontaktujte Hotline.

Cenu najdete na stránce Ceník služeb v řádku Vzdálená správa v hodinové sazbě.

 

 

Seznam změn a novinek ve verzi 20.0.1.11210 ze dne 14. února 2024

OBECNÉ

 • Do seznamu zpracovávaných firem byla zapracována nová operace, která umožní spustit údržbu dat nad více firmami. Tuto funkčnost ocení zejména uživatelé, kteří zpracovávají agendu více subjektům, využití nalezne také po převodu více firem z programů STEREO nebo ÚČTO.
 • Do evidencí Středisek, Výkonů a Zakázek byla přidána možnost zaevidovat Plánované akce. Stejně jako v dalších agendách, i odsud mohou být akce provázány do agendy Kalendář událostí a následně jsou také zobrazovány na domovská obrazovce v pravém panelu.
 • Klávesová zkratka Ctrl + S, která vyvolá dialogové okno pro statistiku záznamů, nyní rozpozná, zda byla stisknuta v režimu pohledu na základní seznam nebo z položek, a podle toho nabízí odpovídající výstupy.
 • V rámci aktualizace byly odstraněny konflikty mezi uživatelskými (vypočítanými) údaji a zápatím, ke kterým v některých případech docházelo.
 • Konfigurace spojení s SQL serverem, která se používá při výpočtech součtového řádku, byla přepracována tak, aby nebránila korektnímu vytvoření dávky při přenosech dat.
 • Operace pro import přenášených dávek byla rozšířena o detekci, zda jsou přijímaná data binárně v pořádku.
 • Pro sety sestav byla zapracována možnost pojmenovat výstupní soubor pro export do PDF. Zároveň je toto pojmenování používáno při zasílání e-mailem jako předmět zprávy. Nastavení se provádí v definičním souboru DRS, podporovány jsou zástupné symboly podobně, jako pro pojmenovávání exportovaných sestav.
 • Do agendy Uživatelé byla v rámci operace "Výklopné seznamy" zapojena detekce, zda nějaké výklopné seznamy existují.
 • Do update byl vrácen původní způsob vykreslování dělících čar v tabulkách, za určitých okolností rozlišení a měřítka ve Windows svislé čáry mizely.
 • Pro dotykovou (virtuální) klávesnici byly provedeny optimalizační úpravy v souvislosti s novými vizuálními komponentami. Nyní již nedochází ke zbytečnému překreslování.
 • V nové verzi byly pro dialogová okna vypojeny systémové zvuky, nyní program zbytečně "necinká".

KANCELÁŘ

 • V obou fakturacích byla pro neplátce rozvolněna kontrola E086, která neumožňovala zadat odečet nedaňové zálohy.
 • Do sestav objednávek v modulu Kancelář, byl doplněn výstup měny, ve které je objednávka vystavena.
 • Do otevírání stránek na záložce Internet v Adresáři firem a Adresáři osob byla zapojena detekce, zda tyto stránky mohou fungovat interně v prohlížeči DUELu. Pokud ne, budou otevřeny v samostatném okně externího prohlížeče.
 • Pro DPPO v podobě XML byla vyřešena kombinace zveřejňování závěrky a žádosti o přeplatek. Nyní je výsledek kompatibilní s požadavky portálu.
 • V DPPO byl opraven popisek u řádku 260, kde pro rok 2023 byla původní informace 10% změněna na 30%. Zároveň s tím byla upravena kontrola W358.
 • Pro DPFO bylo v rámci operace "Načíst e-přílohu" umožněno přidávat více příloh stejného typu.
 • Plnění datových polí v PDF Přehledu OSVČ pro ZP bylo upraveno podle změn, ke kterým v novém formuláři došlo (nový význam pro starý název, změna pořadí).
 • Operace pro naplnění převodních příkazů byla vylepšena tak, že nyní plně podporuje i opakované přikázání záporné pohledávky a správně nabídne částku tak, aby došlo úplné úhradě.
 • Při naplnění příkazu v cizí měně byla opravena běhová chyba, která za určitých okolností vyskakovala.

ÚČETNICTVÍ A FINANCE

 • Při zpracování DAP OSS bylo z kontroly dostupnosti kurzů (pokud není k dispozici kurz posledního dne zdaňovacího období) vypuštěno datum 1. ledna. Pravidlo pro kurzy "následující pracovní den" se tak uplatní až od 2.1.
 • Pro sestavu daňový doklad na přijatou platbu, která je dostupná v ZaP, byl pro případy cizích měn zapracován výstup množství cizí měny - vystupovaly koruny.
 • Při importech do ZaP byly upraveny popisky jednotlivých variant (CSV, XML, standardizované, s konfigurací).
 • Při importu dat bylo do párování firem podle IČO doplněno pořadí - od nejnovějších ke starším. V případě duplicit tak jsou privilegovány novější záznamy.
 • Podle požadavků portálu byly z XML pro kontrolní hlášení vypuštěny informace o druhé snížené sazbě, pokud jsou hodnoty nulové. V případě odložených odpočtů, kdy hodnoty v druhé snížené sazbě nulové nejsou, však samozřejmě vystoupí.
 • Po vzoru Účetního deníku byla i do Penežního deníku přidána sestava Kontrola duplicit.
 • Sestava Souhrny podle států a měn (OSS) byla doplněna o variantu s rozpisem dokladů pro snadné zjištění, z čeho se souhrny počítají.

MZDY

 • Ve formuláři měsíčních mezd bylo odstraněno "problikávání" záložek při průchodu mzdou.
 • V měsíčních mzdách byly upraveny popisky pro příspěvek při práci na dálku - původní počet směn byl nahrazen počtem hodin. Výpočty však byly správně a zůstaly beze změny.
 • V agendě Měsíční mzdy byla upravena kontrola sledující výši příspěvku na stravování, doplněno bylo sledování dodanění případných nadlimitních částek formou benefitů.
 • Podobně jako kontrola příspěvků na stravování byla upravena i kontrola pro příspěvky při práci na dálku. Také tato nyní sleduje povinnost případného dodanění částek nad parametrický limit.
 • Do sestav výplatných pásek, které obsahují i náklady zaměstnavatele, byly přidány samostatně vystupující příspěvky na stravování a příspěvky při práci na dálku.
 • Do parametrů pro přenos mezd do deníku byly pro příspěvek při práci na dálku připraveny dva samostatné řádky, jeden pro zaměstnance, druhý pro společníky, pomocí kterých lze konfigurovat zaúčtování příslušných složek mzdy. Stejně jako pro ostatní případy jsou podporovány zástupné symboly, práce s AU atd. Zároveň byl přenos mezd do deníku o příspěvek při práci na dálku rozšířen.
 • Do sedmi sestav výplatních pásek byla doplněna zdravotní pojišťovna a číslo účtu zaměstnance, na který je poslána výplata, pokud není v hotovosti.
 • Mezi sestavy Personalistiky byly přidány nové vzory dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, které zohledňují nová ustanovení Zákoníku práce.
 • V Personalistice v tiskových sestavách pracovních smluv, dohod (DPP, DPČ, ukončení poměru), informačních povinností a mzdových a platových výměrů, byl upraven výstup v případě zpracování skupiny zaměstnanců. Za určitých okolností docházelo k posunu e-mailů a některých dalších údajů.
 • V sestavě "Zrušení pracovního poměru ve zkušební době" bylo vyřešeno zviditelnění místa pro podpis a s tím související stránkování při hromadném tisku za více zaměstnanců.
 • V souladu s novým tiskopisem byl aktualizován i export potvrzení o příjmech do PDF.
 • Do Vyúčtování daně z příjmů pro rok 2023 byl do sekce d s informacemi o firmě doplněn kód státu.
 • V rámci exportu Přílohy k žádosti o dávku do XML byly u textových údajů (např. Jméno a Příjmení) vypuštěny případné úvodní a koncové mezery.
 • V kalkulačce dovolené byly pro DPP upraven nápočet nepřítomností, které se považují za výkon práce. Pro dohody obecně byl minimální zůstatek dovolené v případě neomluvených absencí omezen dvojnásobkem TPD z Personalistiky namísto dvojnásobku fiktivní pracovní doby z parametrů.

SKLADY A MALOOBCHOD

 • Do tiskové sestavy faktury s poplatky byla zapracována lepší podpora přepočtu v případě cizích měn (v ceně, samostatně, s daní, bez daně).
 • Na kase bylo do výklopného seznamu pro prodávané zboží zapracováno také dostupné množství. Toto se na rozdíl od aktuálního množství zásob liší zohledněním blokací, objednaného množství a rezervací, vše ovlivněné nastavením parametrů pro práci s blokacemi pro příslušný sklad. Viditelnost závisí na povolení zobrazení množství zásob, vzhled lze ovlivnit standardním nastavením pro výklopné seznamy.
 • Podobně jako pro výklopný seznam katalogových položek, bylo i do tabulky v operaci "Informace o položce" zapracováno zviditelnění dostupného množství. Podmínky výpočtu a zobrazení se řídí stejným principem nastavení blokací, jako ve výklopném seznamu.
 • V objednávkách přijatých (standardních i z e-shopu) bylo v tiskových sestavách opraveno napočítávání celkové částky v hlavičce dokladu.

 

Seznam změn a novinek ve verzi 20.0.0.11201 ze dne 26. ledna 2024

OBECNÉ

 • Informační okno Statistika (Ctrl+S) lze nyni používat na všech záložkách agend, i na detailových.

KANCELÁŘ

 • V sestavě DPFO bylo opraveno plnění kódu státu.
 • Byl opraven export DPPO do XML v případě přeplatku na daních.
 • V tiskových sestavách objednávek byla doplněna zkratka měny.

SKLADY A E-SHOPY

 • V tiskových sestavách objednávek přijatých a objednávek přijatých z e-shopu byl opraven nápočet částky v hlavičce sestavy.

 


Zveřejněno 15. února 2024, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled