Ježek / DUEL / Víte, že... / 24. Provoz DUELu přes internet

24. Provoz DUELu přes internet

31.05.2013

Víte, že…

… lze DUEL provozovat přes internet?

Program DUEL je připraven pro práci nejen ve vnitrofiremní síti, ale s využitím internetu jej můžeme provozovat i na velké vzdálenosti. Existuje několik variant, každá má různé možnosti a je vhodná pro různé situace a potřeby.

Vzdálená plocha

Nejjednodušší způsob, jak pracovat na dálku, je využití služby, kdy je sdílená pracovní plocha operačního systému(včetně všech otevřených oken) jednoho počítače dostupná každému, kdo se k tomuto PC připojí. Velkou nevýhodou je skutečnost, že se de facto nejedná o síťový provoz a že všichni vidí, co se právě na ploše odehrává – což nemusí být vždy žádoucí.

Terminálový server

Provoz programu DUEL na počítači se službou terminálového serveru lze přirovnat k simulaci síťového provozu na jednom počítači. Každý uživatel, který se se svou stanicí ke službě připojí, dostane zjednodušeně řečeno)svou vlastní kopii programu, se kterou pracuje. Přestože se používají aplikace na jednom serveru, uživatelé se vzájemně neovlivňují.

Připojení vzdáleného SQL serveru

Poměrně přirozenou variantou je možnost provozovat vlastní instalaci DUELu na lokální stanici, která se bude připojovat ke vzdálenému SQL serveru pomocí jeho IP adresy. V tomto případě internet slouží stejně, jako by se jednalo o standardní firemní síť.

VPN

Virtuální privátní síť (anglicky virtual private network) je prostředek k bezpečnému (důvěryhodnému) propojení několika počítačů prostřednictvím veřejné sítě. Při navazování spojení je totožnost obou stran ověřována pomocí digitálních certifikátů a následná veškerá komunikace je šifrována. Díky tomu lze aplikace provozovat i po internetu naprosto bezpečným způsobem.

Hosting programu DUEL

Poslední variantou je tzv. hosting. Tento způsob vychází z již uvedených variant sdílení dat programu DUEL v síti internet s tím rozdílem, že veškeré serverové vybavení včetně kompletní správy (od konfigurace, přes údržby až po pravidelné zálohování) je pronajato. Podrobnosti k tomuto řešení získáte na stránce https://www.jezeksw.cz/duel/doplnky v sekci On-line služby.