Úvodní strana » Duel » Účetnictví

Modul ÚČETNICTVÍ


Úvod

Účetnictví je základním dílkem (modulem) stavebnicového ekonomického systému DUEL. Rychle a jednoduše v něm najdete veškeré informace o jednotlivých účetních případech nebo o ekonomickém zdraví vaší firmy. Účetnictví v DUELU je přehledné a snadno se ovládá jak účetními, kteří v něm evidují veškeré doklady, tak třeba majiteli firem, kteří v něm sledují potřebné ekonomické ukazatele. Účetnictví od „Ježka“ je skutečnou legendou (DUEL používá více než 3500 aktivních uživatelů a jejich počet se zvyšuje v průměru o 15 % ročně). Účtování v něm může probíhat zcela automaticky. Zkuste si to ve zkušební verzi na vlastní kůži!

Popis modulu Účetnictví

Agendy a funkce modulu Účetnictví

Součástí modulu Účetnictví jsou části (neboli agendy, jak my v Ježkovi říkáme), které máte vždy automaticky v ceně. Funkčnost je tedy úplná a nemusíte nikdy nic dokupovat nad rámec ceny. Podívejte se, jaké jsou mezi těmito agendami vazby. Vpravo jsou zobrazeny i některé důležité číselníky.

Vazby mezi agendami modulu Účetnictví

Účetní deník

icon

Účetní deník (ÚD) je základní a nejdůležitější částí modulu Účetnictví. Do deníku můžete přímo zapisovat nebo využít automatický přenos dat z jiných agend a modulů. Stačí spustit akci „Zaúčtovat do ÚD“ a máte vyhráno. Systém vyhledá a automaticky nabídne k zaúčtování dosud neevidované záznamy.
Už v tak přehledném a jednoduchém programu máte navíc několik dalších prvků a funkcí, které vám usnadní práci. Nehledě na propracované vazby v systému, které vám dovolují jednoduše dohledat, odkud pochází jaký doklad a s čím souvisí. Zároveň máte připraveno velké množství tiskových sestav, které vám podají podrobný přehled o stavu účetnictví firmy kdykoli potřebujete.

 • Přímý zápis

  Díky promyšlenému systému můžete ručně pořídit jakýkoli doklad a evidovat jej do účetního deníku. Ekonomický systém DUEL poskytuje tuto funkci jako jeden z mála účetních programů na našem trhu.

 • Plná editace

  Účetní deník není jen uzamčenou funkcionalitou. Jako uživatel máte plné právo doklady přímo zapisovat, opravovat nebo mazat. A to i hromadně! Tato práva může měnit pouze administrátor vašeho systému.

 • Automatické přenosy z ostatních agend

  Díky funkci „Zaúčtovat do ÚD“ můžete účtovat doklady z jiných agend a modulů, a sice jednotlivě i po několika najednou. Tato funkce je dostupná napříč celým programem DUEL. Co se týče ručních - přímých zápisů dokladů, tak tuto funkci využívají účetní především pro interní doklady.

 • Funkce – přečíslování, hromadné přeúčtování, kopie, rozdělení a další...

  S ohledem na požadavky a názory uživatelů disponuje program DUEL celou řadu užitečných funkcí. Patří mezi ně hromadné přečíslování vybraných záznamů, rychlá kopie záznamu, rozdělení záznamu na dva s určením výsledných hodnot obou dokladů, hromadné přeúčtování z účtu na účet a řada dalších.

 • Důležité sestavy na jednom místě

  Stačí stisknout ikonu tiskárny (nebo klávesové zkratky CTRL+P, jak jste zvyklí) a v jakékoli části systému máte ihned k dispozici komplexní nabídku dokumentů k tisku. V účetním deníku jsou to vedle kontačních lístků, pokladních či interních dokladů také sestavy saldokonta, pracovní rozvahy a výsledovky, obratové sestavy apod.


DDimage
Účetní deník.
DDimage
Účetní deník - detail.
DDimage
Tisková sestava - rozvaha
s možností odeslání e-mailem.


Rozúčtování

icon

Funkce Rozúčtování nabízí pohled na záznamy účetního deníku v řádkovém režimu. Doklad se vám v agendě Rozúčtování zobrazí v tolika řádcích, kolik záznamů obsahuje jeho rozúčtování v účetním deníku. Takový jiný pohled na deník oceníte zvláště při detailnějších kontrolách či dohledávání v souvztažnostech.

 • Účetní deník z pohledu rozúčtování

  V agendě Rozúčtování nemůžete editovat záznamy. Vidíte ovšem veškeré podstatné informace. Ve všech řádcích, které patří k jednomu záznamu, máte uvedenou stejnou dokladovou řadu, číslo, postfix, účtu na stranách „Má dáti“ a „Dál“ a samozřejmě i odpovídající částky.Závazky a pohledávky

icon

Z pohledu platných zákonů je agenda „Závazky a pohledávky“ nepovinnou částí. Přesto jsme ji v DUELU nevynechali. Je totiž nepostradatelným pomocníkem při sledování dokladů, tedy závazků a pohledávek obecně. Funkce Závazků a pohledávek přináší aktuální a přesné informace o stavu účtování, uhrazených dokladech, popřípadě o jednotlivých platebních příkazech. A to v českých korunách i v cizí měně.

 • Ruční / Poloautomatické / Automatické zaúčtování

  Doklady, které patří do agendy Závazky a pohledávky bystě měli účtovat do účetního deníku (pokud se ovšem nejedná o doklady, které tam z podstaty nepatří.) Využijete přitom číselník „Druhy účtování“, který s ohledem na vlastnostmi použitých dokladových řad pro Závazky a pohledávky navrhne způsob účtování. Zaúčtování můžete provést třemi způsoby:

  1. Ručně po jednotlivých záznamech nebo skupinách. Jak je libo.
  2. Poloautomaticky, kdy nastavíte parametry programu tak, že ihned při pořízení záznamu do agendy „Základní vlastnosti“ nabídne program přenos do účetního deníku.
  3. Plně automaticky. Tedy tak, že program přenese záznamy do deníku zcela automaticky, na pozadí vašich činností.
 • Úhrada závazků a pohledávek

  Tato funkce slouží nejen k evidenci a snadnému zaúčtování všech závazků a pohledávek, ale umožňuje i jejich úhradu. Doklady můžete hradit po jednom nebo hromadně.

 • Přehled o platbách a účtování o dokladu

  Moderní systém záložek přináší přesné a aktuální informace o účtování dokladu, jeho úhradách či o tom, zda je vystaven příkaz. Záložka „Vazby“ navíc zobrazuje informace, které zasahují do již uzavřeného účetního období.

 • Hromadné platby

  Ani hromadná likvidace závazků a pohledávek v tuzemské nebo cizí měně pro vás nebude problém. Tuto funkčnost oceníte zvláště při řešení pozastávek, skont, paušálních či kumulovaných plateb jednotlivých či vybraných záznamů.

 • Cizí měny

  Při práci v cizích měnách vám systém automaticky aktualizuje kurz dle ČNB. V dokladech vám tak inteligentně nabíhá současný kurz dle data. Konečné slovo, jaký kurz bude na dokladu skutečně použit, máte ale vždy ve svých rukou. Program je navíc připraven na práci v libovolných režimech kurzů (denních, měsíčních, ročních nebo vlastních).

 • Haléřové vyrovnání, kurzové rozdíly

  Tyto dvě funkcionality vám zcela jistě usnadní práci při likvidaci přeplatků a nedoplatků v korunách i cizích měnách. Jakmile navíc objeví program rozdíly v platbách, vytvoří pro vás příslušné účetní doklady.

 • Automatické párování záloh

  Jedna z účetně nejméně oblíbených činností je díky tomuto aparátu neuvěřitelně snadná. Připravené zaplacené zálohy (přijaté i vydané) prostě jen čekají, až na ně z finální faktury obsluha ukáže. Všechno ostatní DUEL zařídí sám.


DDimage
Seznam závazků a pohledávek.


Vzájemné zápočty

icon

Chcete-li optimalizovat platby s obchodními partnery, připravil pro vás Ježek funkci kompletního zpracování vzájemných zápočtů. A to jak z pohledu vystavitele, tak příjemce. Tato funkce zahrnuje vše od návrhu s podporou příslušných tiskových výstupů, až po automatické proúčtování do účetního deníku. Nad všemi operacemi, výběrem dokladů i částek pro zápočet máte přitom plnou kontrolu.Pokladna

icon

Systém DUEL doplňuje faktickou hotovostní pokladnu vaší firmy pokladnou elektronickou. V té můžete jednoduše zpracovávat příjmové a výdajové hotovostní doklady, včetně vazby na evidované závazky a pohledávky. Pokladna nabízí i řadu tiskových sestav pokladních dokladů nebo stvrzenek. Samozřejmostí je evidence v českých korunách i cizích měnách.

 • Tisk i zaúčtování pokladních dokladů jednoduše

  Agenda Pokladna umožňuje i automatické přenášení, respektive zaúčtování dokladů do účetního deníku a to jak po jednotlivých záznamech, tak s možností kumulace do souhrnných dokladů.

 • Párování s fakturami v agendě „Závazky a Pohledávky“

  Pomocí pokladny je možné pořizovat i pokladní doklady přímo vztažené k evidenci Závazků a pohledávek či pohledávky takto hradit.Bankovní výpisy

icon

Množství bankovních účtů (stejně tak i pokladen) nemáte v DUELU nijak omezené. Systém vám dovoluje komunikovat se všemi bankami v České republice, a to i pokud chcete pracovat v cizích měnách. Dobu zpracování výpisu vám přitom značně zkrátí import elektronických souborů z banky pomocí funkce „Homebanking“. Při tomto přístupu zcela odpadá manuální přepisování papírového bankovního výpisu. A v určitých případech, kdy banka neumožní elektronickou komunikaci, nabízí DUEL několik operací pro urychlené pořízení dat – například snadno dohledáte uhrazené závazky a pohledávky nebo si načtete pořízené převodní příkazy, u kterých očekáváte jejich realizaci.

 • Homebanking

  Pro snadnou elektronickou komunikaci s bankou máte připraveno hned několik rozhraní – formátů aplice Homebanking:

  • ABO 3.0
  • Gemini 5.0
  • MultiCash 3.0
  • KB BEST
  • Citibank
  • Citidirect


Převodní příkazy

icon

Díky této funkci můžete realizovat platby z libovolného účtu firmy, popřípadě z účtů jiného plátce. Příkazy ovšem můžete zadávat i samostatně na jakékoliv platby. Systém navíc při elektronické komunikaci s bankou podporuje export plateb do aplikace Homebanking.

 • Hromadné naplnění položek příkazu

  Stačí potvrdit akci „Naplnit“ a závazky k proplacení snadno převedete z evidence Závazků a pohledávek do položek převodního příkazu. Tím vám odpadá opisování variabilních, konstantních a specifických symbolů, částek a čísel účtů.

 • Homebanking

  Elektronická komunikace s bankami probíhá prostřednictvím různých formátů aplikace Homebanking, stejných jako u agendy „Bankovní výpisy".


DDimage
Náhled převodního příkazu pro tisk.


Zpracování DPH

icon

Zpracovat měsíční nebo čtvrtletní Přiznání k dani z přidané hodnoty může probíhat zcela automaticky. A to díky napojení agendy „Zpracování DPH“ na Účetní deník. Prostřednictvím číselníku „Skupiny DPH“ program sám rozpozná, o jaký typ plnění se jedná a kalkuluje se záznamem na příslušných řádcích formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty. Tak snadné to je! A stejně jednoduše a zcela bez nutnosti vašeho zásahu může program vytvořit i Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty. Formuláře nakonec program exportuje do souboru PDF či XML pro elektronickou komunikaci s úřady.

 • Řádné, opravné i dodatečné

  S programem vytvoříte přiznání řádné, opravné i dodatečné díky použití připravených skupin DPH.

 • Export DPH v elektronické podobě XML

  Moderní doba si žádá moderní prostředky. A přesně v tomto duchu vám šetří čas a peníze elektronická komunikace v systému DUEL pomocí XML.

 • Souhrnné hlášení v XML

  Obchodujete v rámci Evropské Unie? Podávejte i souhrnné hlášení v elektronické podobě, XML.

 • Zpracování přiznání

  Vyplněné přiznání k dani z přidané hodnoty si můžete vytisknout. A to buď v rámci tiskové sestavy programu DUEL, nebo prostřednictvím PDF dokumentu, do kterého si přiznání nejprve uložíte. Veškeré formuláře jsou samozřejmě aktualizované v souladu s platnými vzory.

 • Režim přenesení daňové povinnosti „RPDP“ v XML

  Připravili jsme pro vás export „Výpisu z evidence pro daňové účely“, přesně v souladu s §92a Zákona o dani z přidané hodnoty. Výpis má podobu souboru XML pro elektronické podání. Ten už jen stačí odevzdat společně s DAP DPH.


DDimage
Zpracování DPH.


Pomocná evidence DPH

icon

Agenda Pomocná evidence DPH slouží k vypořádání daně z přidané hodnoty z dokladů mimo Účetní deník. Důvodem pro pořízení záznamu do této agendy může být skutečnost, že daňový doklad nemá žádný vliv na účetnictví nebo se jedná o vypořádání speciálních případů zdanitelných plnění, jako jsou například roční vyúčtování DPH podle § 20 a 25 nebo změna režimu.Upomínky a penalizace

icon

Automatická tvorba upomínek a penalizačních faktur. Pro každého odběratele máte možnost nastavit individuální parametry upomínek - upomínat / neupomínat, individuální dny a částku tolerance či promile penále.Saldokonto

icon

Umožňuje sledovat vyrovnané a nevyrovnané závazky a pohledávky. Používá se zpravidla pro sledování předpisů faktur a jejich úhrad. Saldokonto v programu DUEL je však navrženo zcela obecně tak, že jej lze použít pro získání informací o vyrovnání dvou nebo více položek libovolného typu (například z oblasti majetku, skladu, mezd atp.). Mimo běžných saldokontních sestav vyrovnaných a nevyrovnaných položek nabízí také pohled v cizích měnách nebo nevyrovnané položky 30, 60, 90 dnů po splatnosti, hojně vyžadovanou bankami. Obsahuje také agendu Počátečních stavů pro zadání a evidenci záznamů z agendy Závazků a pohledávek, které nebyly v okamžiku zahájení účtování nebo nového účetního období uhrazeny a již se o nich nebude nově účtovat (bylo o nich účtováno v jiném programu nebo v minulém účetním období).


DDimage
Tiskové sestavy pro saldokonto.


Výkazy

icon

Nezbytnou součástí každé účetní závěrky jsou oficiální výkazy. Tedy stará známá Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. A DUEL umí generovat tyto výkazy nejen v zákonné podobě, ale umožňuje jednoduchým způsobem i tvorbu výkazů vlastních. To znamená, že můžete spravovat výpočty a upravovat také grafickou podobu konkrétní sestavy.

 • Účetní výkazy i vlastní analýzy

  Mimo reporty a oficiální výkazy můžete upravovat i podobu a obsah vlastních analýz a jejích výkazů. Agenda je navržena skutečně sofistikovaně a umožní vám brát ohled na požadavky firmy a řízení finančních toků.


DDimage
Výkazy.


Datová uzávěrka s možností vrácení

icon

Uživatelsky zabezpečí data proti nechtěnému zásahu, například po odvodu DPH. Jedná se o velice jednoduchý, avšak účinný systém oddělení dat, která nebudou již měněna, od dat, která můžeme editovat. Datová závěrka programu DUEL nijak nesouvisí s Účetní závěrkou. Datově uzavřené období lze opět jednoduchým způsobem otevřít a uzavřené doklady tak opět zpřístupnit pro editaci.Účetní závěrka s možností vrácení

icon

Na závěr každého účetního období probíhají kroky, jako jsou inventury zásob, evidence opravných položek a rezerv, přecenění pohledávek a závazků v cizích měnách, banky, pokladny, výpočet a zaúčtování daně z příjmu, tisk výkazů a další. Program poté provede pomocí automatických operací kontrolu účetního deníku, uzavření účetních knih, převod hospodářského výsledku a otevření účetních knih včetně automatického nastavení počátečních stavů jednotlivých účtů pro nové účetní období. Účetní závěrku lze v případě potřeby jednoduchým způsobem, stejně jako datovou uzávěrku.Ostatní

icon

Modul Účetnictví je podporován řadou specializovaných číselníků, které usnadňují a automatizují běžné činnosti. Díky jejich nastavení ihned po instalaci je tak program DUEL okamžitě připraven k práci a zároveň je plně v souladu s aktuálně platnou legislativou. Také některé číselníky obsahují užitečné funkce a pomůcky.


DDimage
Číselník měn s možností aktualizace kurzů z ČNB.


Moduly systému DUEL

Veškeré moduly získáte vždy se vším, co k nim patří. Nemusíte dokupovat další části a neustále rozšiřovat funkčnost.
Vše je v základní ceně vašeho vybraného modulu.

zkušební verze

Aktuální verze: 17.1.2.10560

hot line

487 714 600
duel@jezeksw.cz

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter