Úvodní strana » Ke stažení » Dokumenty » Firemní zpravodaj » Noviny 4/2011

Noviny 4/2011

Ilustrační obrázek

Tento zpravodaj byl v tištěné podobě poštou hromadně rozeslán všem uživatelům. Obsahuje informace o školících a vzdělávacích aktivitách a tipy a návody z hotlineprogramů DUEL a STEREO.

21.06.2011

Soubor Velikost Popis
pdf noviny-2011-4.pdf 0,86 MB Náhled zpravodaje ve formátu PDF.

===Vzdělávání a podpora=== Na letní prázdniny a především pro podzimní sezónu jsme pro vás připravili doplněný a rozšířený systém podpory a vzdělávání. Přinášíme vám informace na téma:

Letní prevetnivní prohlídky 2011

Preventivní prohlídka prověří data ekonomického systému a může předejít problémům, které by mohly nastat v nejméně vhodnou chvíli.

V rámci speciální letní nabídky platné pro červenec a srpen poskytujeme uživatelům tzv. Preventivní prohlídku dat. V principu se jedná o individuální konzultaci se zvýhodněnou sazbou za jednu hodinu, kdy jsou podle podrobného třiadvaceti bodového scénáře prováděny důkladné kontroly v rámci jednotlivých modulů a je provedena kompletní údržba a záloha dat (na harddisk či CD). Veškerá zjištění jsou zaznamenána do protokolu s vyhodnocením a součástí jsou i případná doporučení dalších postupů práce.
Zvýhodněná cena služby je 2.000 Kč bez DPH za tři hodiny práce technika. Při případném překročení této doby (například pro odstranění zjištěných problémů) je účtována standardní cena 800 Kč bez DPH za každou započatou hodinu. Při cestě k zákazníkovi je účtováno dopravné podle aktuálního ceníku služeb. Objednávky Letní preventivní prohlídky budou vyřizovány podle pořadí přijetí. Termíny jednotlivých zásahů budou domlouvány dle časových možností pracovníků oddělení péče o zákazníky. V případě zájmu přesahujícího uvedenou nabídku bude situace řešena individuálně.

Objednejte se včas:

 • Omezená kapacita po dobu letních prázdnin (garantujeme vyřízení prvních 40 objednávek).
 • Zvýhodněná cena za kompletní prověření ekonomického systému.
 • Volejte oddělení péče o zákazníky pro DUEL 487 832 855, pro STEREO 487 525 043 nebo 487 525 743.
 • Nabídka je platná do 31. 8. 2011.
 • Podrobný popis včetně scénáře je uveden na www stránkách.

Školicí sezóna Podzim 2011

Nové kurzy, nové termíny A nové výhodné nabídky pro zájemce

Od září 2011 připravujeme pro naše uživatele, a nejen pro ně, novou sezónu školení. Jsou vypsány kurzy zaměřené na praktické ovládání programů STEREO a DUEL a pořádáme také školení teoretická, zabývající se problematikou spojenou s teorií účetnictví, se zpracováním účetních závěrek atp.
Mezi kurzy nechybí ani bezplatné předváděcí semináře. V případě velkých legislativních změn budeme organizovat speciální semináře věnované konkrétní problematice. Bez ohledu na vypsané termíny je samozřejmě také možno stále využívat možnosti individuálních konzultací v místě sídla naší firmy nebo si můžete objednat výjezd technika k vám.
Veškeré informace včetně náplně kurzů naleznete na našich www stránkách www.jezeksw.cz v sekci Školení.

Pokud objednáte a zaplatíte zvolený kurz nejméně měsíc dopředu, získáte slevu 20%.

Konzultační dny 2011

Stejně jako v předchozích letech vám nabízíme možnost osobního řešení dotazů či problémů, se kterými se potkáváte při provozování programů DUEL a STEREO . Tato akce se bude konat ve středu 17. 08. 2011 a ve čtvrtek 18. 08. 2011 a je nutno se na ni objednat předem. Po objednání a odsouhlasení termínu budete mít zdarma po dobu dvou hodin k dispozici konzultanta, který bude odpovídat na Vaše dotazy.

Objednávejte se prostřednictví své linky technické podpory. Pro DUEL na čísle 487 832 855 a pro STEREO na číslech 487 525 743 nebo 487 525 043.

Rekapitulce Semináře k novele zákona o DPH

Abychom vám usnadnili přechod na nový režim zpracování DPH,připravili jsme seminář věnovaný novele zákona o DPH. Protože byl o kurz enormní zájem, vypsali jsme dva termíny, kterých se celkem zúčastnilo přes 120 zájemců. Při prvním školení dne 28. 4. 2011 přednášel jeden z největších odborníků na výklad a praktické postupy DPH v České republice, Mgr. Milan Tomíček. V druhém termínu dne 11. 5. 2011 se nám podařilo pro výklad získat Ing. Václava Bendu, který byl spolutvůrcem zákona o DPH ke dni vstupu ČR do EU. V obou případech se naplnil přednáškový sál do posledního místa a kromě samotného výkladu byl prostor i pro dotazy jednotlivých návštěvníků. Tímto způsobem si mnoho našich uživatelů a ostatních účastníků ujasnilo fungování nového zákona o DPH ve svých konkrétních podmínkách.

O dalších legislativních kurzech a seminářích, které budeme pořádat, naleznete informace na stránkách www.jezeksw.cz v sekci Školení.

Nebojte se přechodu … na DUEL

TERMÍNOVÁ LISTINA PODZIMNÍ SEZÓNY OBSAHUJE I BEZPLATNÉ PŘEDVÁDĚCÍ DNY

Termíny prezentací programu DUEL

 • 16. 9. 2011 (Pá) Ostrava
 • 19. 9. 2011 (Po) Česká Lípa
 • 18. 10. 2011 (Út) Česká Lípa
 • 11. 11. 2011 (Pá) Ostrava
 • 14. 11. 2011 (Po) Česká Lípa
 • 05. 12. 2011 (Po) Česká Lípa

Již dva roky pro Vás pořádáme bezplatné semináře, na kterých mají všichni uživatelé programu STEREO možnost seznámit se s programem DUEL. Váš trvalý zájem nás velice těší, a proto vypisujeme termíny i pro druhou polovinu roku 2011. Objednat svou účast na semináři, který Vás zbaví počátečních obav z přechodu na Windows aplikaci, můžete standardně přes web v sekci Školení (SD – Předvedení programu DUEL) nebo telefonicky na čísle 731 102 712. O programu DUEL se můžete dozvědět více i na www.jezeksw.cz/…pisprogramu/, kde jsme pro vás připravili jeho stručnou charakteristiku.

Vylepšený Převod dat STEREO – DUEL! Vyzkoušejte nový převodový můstek pro převod dat z programu STEREO 19 do DUEL 7.1. Data vlastní firmy převedená ze STEREA usnadní orientaci uživatelům, kteří se s D UEL em teprve seznamují. Ti, kteří se již rozhodli k přechodu na Windows aplikaci DUEL , ocení množství převáděných souborů. Můstek je vylepšený o převod kompletního archivu mezd, výrobních listů modulu Sklady, parametrů účtované firmy a dalších souborů.

Převodový můstek včetně podrobného návodu naleznete na našich www stránkách v sekci Ke stažení/STEREO.

Informace z Hotline, návody, postupy, tipy a triky

Ukončení akce Recomando

Jak jsme vás u příležitosti vydání programu STEREO 19 informovali, vyjednali jsme pro vás speciální akční slevu 50% na SW Recomando firmy DIGNITA , s. r. o. Upozorňujeme, že 30. 6. 2011 končí akce, během které máte možnost si tento nejoblíbenější program pro datové schránky objednat.

Pro získání akční ceny zadejte na www.recomando.cz/objednat do objednávky kód kuponu JEZEK. Akce končí 30. 6. 2011

Tuhnutí STEREA pro Windows Vista a Windows 7

Již několik týdnů registrujeme, že dochází k určitým potížím při provozu DOS ovského programu STEREO pod operačními systémy Windows Vista a Windows 7. Jak jsme zjistili, koresponduje vznik potíží s vydáním jedné z aktualizací těchto operačních systémů. Na některých strojích dochází k tzv. tuhnutí programu, kdy je třeba provést jeho restart a opakovaně provádět operaci, při níž k zatuhnutí došlo. Provedli jsme důkladné zkoumání příčin a protože nelze předpokládat, že by se chování operačních systémů změnilo (oficiální stanovisko firmy Microsoft je, že „neperspektivní“ DOS systém a aplikace již nepodporují radou ani návodem), pokusíme se odstranit komplikace změnou kódu programu STEREO . Samozřejmě spolupracujeme na odhalení a odstranění příčin s firmou ALIS Česká Lípa, která je dodavatelem PC FANDu a programů v tomto prostředí napsaných. Uživatelům, kteří by měli se zmíněným tuhnutím programu zásadní problém, jsme připraveni pomoci při přechodu na systém DUEL, který je napsán přímo pro platformu Windows a k těmto problémům zde nedochází. Bližší informace o programu DUEL naleznete na našich webových stránkách, případně je získáte při konzultaci s našimi pracovníky nebo na bezplatných předváděcích seminářích, o kterých píšeme v samostatném článku.

PO UZÁVĚRCE – po uzávěrce novin byl zveřejněn dokument Odstranění zatuhnutí programu STEREO, který popisuje úpravy vlastností zástupce programu STEREO.

Tipy a triky pro DUEL

V roce 2010 jsme všem uživatelům rozeslali přes 50 různých Tipů & triků pro práci s programem DUEL. Věříme, že každý si v tomto množství nalezl alespoň pár takových, které pro něj byly přínosné a užitečné. Na dotaz, zda máme v této aktivitě pokračovat, přišlo mnoho souhlasných odpovědí. Toto ocenění zasílaných informací nás mile překvapilo a utvrdilo v tom, že tato služba má smysl. Vaše pozitivní reakce jsou pro celý tým programu DUEL velkou motivací a oblíbené Tipy & triky samozřejmě budou pokračovat a opět k vám budou odcházet e-mailem a samozřejmě budou zveřejňovány na našich www stránkách.

DPH – Režim přenesení daňové povinnosti

Novela zákona o DPH (č. 47/2011 Sb.) zavádí s účinností od 1. 4. 2011 pro některé případy speciální režim, kdy dodavatel přenáší povinnost odvedení daně z přidané hodnoty na odběratele (§92a). Tento režim je vztažen na dodání zlata (které není investiční nebo u kterého se výrobce investičního zlata rozhodl přenesení použít), dodání některých separovaných odpadů a kovového šrotu a na převod povolenek na emise skleníkových plynů (viz. Příloha č. 5 zákona o DP H). Režim přenesení daňové povinnosti (dále RPDP ) přináší jak pro dodavatele, tak pro odběratele některé nové povinnosti, obě strany potom musí vést speciální evidenci a tu (v elektronické podobě) odevzdat. Postupy práce s doklady věcně souvisejícími s plněním dle §92a jsou podrobně popsány, s ohledem na odlišnosti práce u odběratele a dodavatele, v dokumentech Režim přenesení daňové povinnosti v DUEL 7.1 a Režim přenesení daňové povinnosti v programu STEREO 19.


Kategorie


Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter