Ježek / Dokumenty ke stažení / 2018 - Rozdílová příručka STEREO 27

Dokumenty ke stažení

2018 - Rozdílová příručka STEREO 27

Ilustrační obrázek

22.01.2018

Popis změn a novinek zapracovaných do verze STEREO 27 pro Leden 2018.

Soubor Velikost Popis
pdf stereo-27-rozdilova-prirucka.pdf 2,80 MB Náhled příručky ve formátu PDF.

OBSAH

OBECNÉ

Program STEREO 27 a GDPR
Odesílání zálohy e-mailem
Vypínání varování při účetní závěrce
Doplněné třídění Shift+F5 v Archivu textů
Nová kalkulačka pro převod částky mezi měnami
Tiskové sestavy pro přehled o evidovaných skutečnostech pro GDPR a o pohyby osob v datech
Provedeno zašifrování osobních údajů v adresáři firem a osobní evidenci zaměstnanců
Aktualizace podpůrných dat pro rok 2018
Doplněna kontrola neúplnosti vytvořené zálohy dat

Modul ÚČETNICTVÍ

Upravený tisk sestav v editaci Účetního deníku a Závazků a pohledávek
Hromadný tisk Uznání závazků a Uznání pohledávek
Doplněná tisková sestava Podklady pro výkaz s podrobným přehledem
Aktualizované kódy plnění pro RPDP
Doplněn nový export pohledávek pro ČSOB ve formátu XLS
Nová kontrola na existenci použité dokladové řady v hlavičce bankovního výpisu
Do zaúčtování splátkových kalendářů doplněno přebírání poznámky ze ZaP
Upraveno zaokrouhlení a posun o desetníky při záporné DPH
Úprava výpočtu kontrolního hlášení
Úprava tiskové sestavy Kontrola počátečních stavů dokladových řad
Rozšíření funkce Alt+F7 v Závazcích a pohledávkách
Doplněn nový formát pro komunikaci s CITIBANK a upravený komunikační formát pro EXPOBANK
Doplněné nové tiskové sestavy pro Výsledovky po druzích
Nové nastavení pro zobrazení podmínek v sestavách Přehledů

Modul ANALÝZY

Doplněné nové tiskové sestavy pro Výsledovky po druzích
Nové nastavení zobrazení podmínek v sestavách Přehledů

Modul MZDY

Aktualizovány parametry účtování srážek
Aktualizována sestava a export Příloha k žádosti o dávku
Upraven výpočet exekuovatelné částky v případě výplaty odstupného
Doplněna nová sestava Mzdové náklady na střediska
Zapracována podpora pro zdravotní volno (SICK DAYS)
Doplněna podpora pro evidenci Otcovské dovolené
Aktualizovány parametry zdravotního pojištění
Aktualizovány Slevy na dani – zvýšení slevy na první dítě
Aktualizovány parametry pro výpočet srážkové daně
Aktualizován roční a měsíční limit pro solidární daň
Aktualizovány parametry redukčních hranic pro výpočet náhrad za DPN
Aktualizován maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění
Aktualizovány normativní náklady na bydlení pro rok 2018
Úprava výpočtu exekucí s možností zahrnutí daňového bonusu
Aktualizován číselník prací v souladu se zvýšením minimální mzdy
Doplněn nový typ nepřítomnosti pro Dlouhodobé ošetřovné
Doplněna nová sestava Přehled pojišťoven
Nové tiskopisy vydané Finanční správou
Změna rozsahu hodin začátku a konce nepřítomnosti

Modul SKLADY

Doplněné datum UZP do hlavičky příjemky
Upravené tiskové sestavy v Ceníku
Doplněna možnost odmítnutí přepočtu skladových cen při ukončování faktur a výroby
Opravené sestavy z dokladů
Povolená bezhotovostní platba stornovaného prodeje

Modul KANCELÁŘ

Aktualizován seznam bank
Aktualizovány ceny paliv a částky náhrad
Aktualizován výpočet DPFO včetně omezení výdajových paušálů

Modul MAJETEK

Vylepšené generování odpisů nově pořízeného nehmotného majetku
Upravené tiskové sestavy dlouhodobého majetku
Aktualizované parametry odpisových sazeb majetku
Reorganizace nabídky tiskových sestav


22. ledna 2018, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled