Ježek / Smlouva o ochraně osobních údajů

Smlouva o ochraně osobních údajů

v rámci poskytování služby Technická podpora.

V souvislosti s obecným nařízením EU 2016/679, známým pod zkratkou GDPR, jsme i my byli nuceni upravit podmínky, za kterých můžeme poskytovat službu „Technická podpora“.

Podle nařízení platí, že jakákoli manipulace s daty – a dokonce i nahlížení na ně – je považováno za „zpracování dat“. A aby mohl osobní údaje legálně zpracovávat i někdo jiný, než primární správce (vlastník dat), je třeba toto zpracování smluvně ošetřit. Příslušná Smlouva o zpracování osobních údajů musí obsahovat celou řadu povinných náležitostí. Platí, že bez uzavřené smlouvy se riziku postihu vystavuje nejen ten, kdo data neoprávněně zpracovává, ale i ten, kdo je neoprávněně zpřístupní.

Smlouvu, na základě které je možné poskytovat službu Vzdálená správa, pracovat se zaslanými daty a přitom dodržet nařízení GDPR o ochraně osobních údajů, můžete podepsat na Zákaznickém portálu.

Základní GDPR pojmy

  1. Subjekt - fyzická osoba ve všech významech (privátní osoba, OSVČ, obchodní partner, zaměstnanec).
  2. Správce dat - OSVČ nebo právnická osoba, která při a pro své činnosti zpracovává osobní údaje rezidentů EU.
  3. Zpracovatel dat - ten, kdo zpracovává údaje pro správce.
  4.