Ježek / Stereo / Ke stažení / UPDATE STEREO na verzi 29.13

Soubory ke stažení

UPDATE STEREO na verzi 29.13

Ilustrační obrázek

29.09.2020

Samorozbalovací soubor update 29.13 z 29. září 2020 s aktualizovanou komunikací s portály ČSSZ.

Soubor Velikost Popis
exe update-2913.exe 34,11 MB Automatický instalátor UPDATE STEREO 29.13.

Upozornění

Tato aktualizace není samostatně funkční program, pouze přepíše některé soubory již nainstalovaného programu STEREO 29.XX Instalujte ji do existujícího adresáře STEREO 29!

Samorozbalovací archiv

 1. Stáhněte soubor update-2913.exe.
 2. Spusťte ho a postupujte podle pokynů průvodce.

Automatická aktualizace z internetu

 1. V programu STEREO 29 vyberte nabídku Ostatní/STEREO na internetu/Aktu­alizace programu.
 2. Program si sám najde a nabídne stažení aktualizaci 29.13 a rovnou ji nainstaluje.
 3. Po novém spuštění zobrazí seznam změn ve verzi 29.13.

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

Změny zapracované do verze 29.13 ke dni 29.09.2020

ÚČETNICTVÍ

 • Rozvaha pro nevýdělečné organizace opraven algoritmus na řádku 86, nově je R87+91.
 • Kontrolní hlášení - do sestavy podklady A5 doplněn příznak Plátce DPH.
 • V režimu RPDP opravena kontrola W256. Pro uskutečněná plnění kontroluje součet tabulky RPDP na částku BezDaně, pro přijatá naopak na součet základů DPH.

MZDY

 • Na základě změn na portálech ČSSZ byly aktualizovány komunikační protokoly pro eNeschopenky a podávání Přehledů.
 • Do pracovních dnů nemoci se nově počítají také svátky v pracovní den (pro účely statistiky mezd).
 • Byla aktualizována kalkulačka nezabavitelné částky pro exekuce.
 • Do statistiky mezd již nejsou zahrnováni zaměstnanci, kteří byli celé sledované čtvrtletí na mateřské nebo rodičovské dovolené (dosud jen ti, kteří byli na MD nebo RD před začátkem sledovaného roku).
 • V sestavě Doklad o výši příjmu sloupec a1 nyní zahrnuje také přeplatek na dani z minulého roku.

Změny zapracované do verze 29.12 ke dni 08.07.2020

MZDY

 • Opraveno elektronické podání Přehledu o výši pojistného za měsíce 06-08.2020.
 • Sestavy Nárok na prominutí dle 03.2020 nově zahrnují (dle výkladu MPSV):
  • vyměřovací základ všech zaměstnanců v pracovním poměru v měsíci (tedy i těch, kteří skončili pracovní poměr v průběhu měsíce)
  • do počtu pouze pracovníky v pracovním poměru k poslednímu dni v měsíci
 • Pro prominutí sociálního pojištění byly doplněny sestavy s podrobným rozpisem pracovníků a výše prominutí pojistného.

Upozornění

Za měsíce červen, červenec a srpen roku 2020 si mohou někteří zaměstnavatelé za splnění určitých podmínek snížit vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění. Zjistěte jak na to v programu STEREO 29.09.

Pod instalačním souborem Update STEREO 29.09 je připraven dokument stereo-29-socialni-pojisteni-prominuti.pdf.

ÚČETNICTVÍ

 • Oprava masky pro datum v sestavě Příloha o schválení pro příspěvkové organizace.

Změny zapracované do verze 29.11 ke dni 01.07.2020

MZDY

 • Ze sestav pro prominutí pojistného vč. přenosů mezd do ZaP a ÚD byli vyloučeni zaměstnanci, kteří nemají kategorii pracovního poměru s nárokem na dovolenou (nejedná se tedy o pracovní poměr).

Změny zapracované do verze 29.10 ke dni 01.07.2020

MZDY

 • Oprava přenosu sociálního pojištění do závazků a pohledávek. Při 100% prominutí pojistného, placeného zaměstnavatelem chybně nevystoupilo ani pojistné, sražené zaměstnancům ze mzdy.

Změny zapracované do verze 29.09 ke dni 29.06.2020

KANCELÁŘ

 • Byly aktualizovány sazby silniční daně.

MZDY

 • Aktualizovány parametry zdravotního pojištění od 1.6.2020 - změna hodnoty snížení měsíčního vyměřovacího základu pro invalidy.
 • Doplněna sestava Přehled s prominutím sociálního pojištění dle příslušného zákona. Respektuje nově doplněný Typ ukončení pracovního poměru v osobní evidenci.
 • Pro rozhodnutí o oprávněnosti Prominutí sociálního pojištění doplněna tisková sestava Nárok na prominutí dle 03.2020. Po opuštění sestavy následuje dotaz na uplatnění prominutí, který nastaví příslušný parametr sociálního výpočtu pojištění (parametr lze pro měsíce 06-08.2020 nastavit také ručně).
 • Do exekucí typu Jiná peněžitá pohledávka není od 1.6.2020 zahrnován daňový bonus (měsíční ani roční přeplatek).

Změny zapracované do verze 29.08 ke dni 30.04.2020

Omlouváme se za větší množství verzí v letošním roce. Jsme vedeni snahou co nejdříve reagovat na aktuální potřeby a připomínky. Děkujeme za pochopení.

MZDY

 • Oprava implicitní hodnoty odpracované doby při nemoci ve svátek (do verze 29.06 byl výpočet v pořádku, chyba byla pouze ve verzi 29.07).
 • Oprava Hlášení při ukončení DPN při nulovém počtu odpracovaných hodin poslední den nepřítomnosti. 

ÚČETNICTVÍ

 • Oprava výkazu ZaZ pro nevýdělečné nebo neziskové organizace v tisících.

Změny zapracované do verze 29.07 ke dni 27.04.2020

OBECNÉ

 • Vylepšeno Odesílání sestavy emailem např. pro výplatní pásky. Po případné havárii programu je při opakovaném pokusu o odeslání sestavy zobrazen seznam úspěšně odeslaných emailů. 

MZDY

 • Opraven export Hlášení o ukončení DPN do XML. 
 • Upravena sestava Mzdové náklady / Antivirus kurzarbeit s podklady pro úřad práce. 
 • Opraven výpočet očekávané Odpracované doby ve mzdě při evidenci nepřítomnosti ve svátek (např při kurzarbeit). 
 • Hromadné plnění nepřítomností doplněno o možnost generování částečné nepřítomnosti za období. Při zadání hodin nepřítomnosti na začátku je nabídnuto zaevidovat: jen pro první den nepřítomnosti / pro všechny dny nepřítomnosti

Změny zapracované do verze 29.06 ke dni 08.04.2020

KANCELÁŘ

 • V seznamu adres opraveno nastavení na právě pořízenou novou adresu. 

MZDY

 • Nová sestava Mzdové náklady / Antivirus kurzarbeit s podklady pro úřad práce. 

Změny zapracované do verze 29.05 ke dni 16.03.2020

OBECNÉ

 • Převod sestavy do PDF v režimu VDos a DosBox - zobrazí se jen jednou.

ÚČETNICTVÍ

 • Oprava vyhodnocení varování W122.

MZDY

 • Aktualizováno dávkové stahování eNeschopenek po změně struktury na straně OSSZ.

Změny zapracované do verze 29.04 ke dni 06.03.2020

OBECNÉ

 • Režim VDOS nyní respektuje nastavený počet řádků na obrazovce STEREO podle parametrů ovládání programu. V nastavení prostředí lze nyní nastavovat velikost okna také pro VDOS (100% je režim celé obrazovky). 
 • Před zálohováním v režimu VDOS doplněno připojení cesty s vloženým externím diskem (flash disk, externí pevný disk). 

ÚČETNICTVÍ

 • Doplněno nové varování W122 pro uskutečněná zdanitelná plnění za více než 10.000 Kč pro neplátce DPH s vyplněným DIČ v adresáři firem. V kontrolním hlášení vystoupí v části A4, ale měla by vystoupit v části A5. Hlášení W122 bude aktivováno až od 1.7.2020. 

MZDY

 • Doplněn výpočet exekucí nezabavitelné částky pro mzdová období po 1.7.2020. POZOR ! ručně upravené částky nebudou automaticky změněny! 
 • V agendě e-neschopenek je nově povoleno mazání Ctrl+Y. 
 • Aktualizována částka životního minima od 1.4.2020.
 • Při načítání XML s eNeschopenkami je nově kontrolován variabilní symbol z parametrů mezd. 
 • OSSZ v únoru 2020 změnila struktury eNeschopenek, jsou doplněny nové typy notifikací STORNO a ZMĚNA. Každá notifikace nově obsahuje datum a čas vytvoření.

Změny jsme zapracovali takto:

 1. STORNO - při kontrole došlých eNeschopenek jsou stornované nepřítomnosti automaticky zrušeny nebo ukončeny. Zrušeny jsou nepřítomnosti, započaté v aktuálním mzdovém období. Starší nepřítomnosti jsou ukončeny ke konci posledního uzavřeného mzdového období.
 2. ZMĚNY - všechny notifikace jsou zpracovány s ohledem na pořadí jejich vytvoření tak, aby evidence v programu STEREO obsahovala nejčerstvější informace. 

Změny zapracované do verze 29.03 ke dni 12.02.2020

OBECNÉ

 • V adresáři firem nyní program navrhne při pořízení novou zkratku firmy i v případě, že poslední zkratka nekončila číslicí a byla 5 znaků dlouhá (vezme 4 písmena a doplní číslici). 
 • Upraveny dávkové příkazy S64V.BAT a U64V.BAT pro spouštění prostředí VDOS pro hladší spouštění externích programů. 
 • Uložení sestavy do souboru nyní lépe kontroluje zadanou cestu. 
 • Při převodu sestavy do PDF se nově zobrazuje až finální sestava s doplněným číslem. 

MZDY

 • Oprava výpočtu částky další náhrady při nepoužívání agendy Nepřítomnosti.
 • Upraveno generování XML pro Přílohu k žádosti o dávku při nevyuplněném specifickém symbolu. 
 • Opraven název zaměstnavatele při generování XML Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti. 
 • Doplněn aktualizovaný číselník typů nepřítomností. 
 • V ePodání byla aktualizována obálka pro Přílohu k žádosti o dávku. 
 • Při automatickém plnění mezd opraveno plnění údaje OdpracHod z obvyklých hodnot nebo předzpracování mezd.

Změny zapracované do verze 29.02 ke dni 27.01.2020

OBECNÉ

 • Oprava spouštění externích programů ve VDos (někdy mohlo pokazit obrazovku).
 • V režimu VDos je nyní nastavena jako výchozí klávesnice Původní a bude tedy respektováno rozložení kláves dle VDos.
 • Hlášení o ukončení technické podpory posunuto na příští rok.

KANCELÁŘ

 • Přiznání k DPFO - opraven výpočet daňového zvýhodnění na děti a slevy na manželku od roku 2019.

MZDY

 • Oprava výpočtu Měsíční tarif/h  pro pracovní poměry s jiným úvazkem než 5 dní v týdnu (při zahájení nebo ukončení pracovního poměru).
 • Opravena základní sleva na dani na poplatníka v roce 2020.
 • Aktualizovány programy pro eNeschopenky a komunikaci s OSSZ.

Změny zapracované do verze 29.01 ke dni 20.01.2020

MZDY

 • Doplněny aktualizované parametry pro rok 2020.

29. září 2020, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled