Úvodní strana » Aktuality » Aktualizace programu DUEL 15.0.3

Aktualizace programu DUEL 15.0.3

Ilustrační obrázek
06.03.2019
DUEL
Do distribuce byl uvolněn update DUEL 15.0.3.10270 s dalšími změnami, doplněním a vylepšením.

Instalační soubory

 • Instalace programu DUEL 15.0.3.10270 je ke stažení zde.
 • Automatická aktualizace proběhne v programech verze DUEL 15.0.0 a 15.0.1 volbou Nápověda/Aktu­alizace programu. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 15.0.3 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 15.0.3.10270 v záhlaví programu.

Dokončení aktualizace

POZOR! Po instalaci verze 15.0.3 musíte spustit operaci Dokončení aktualizace v agendě Zpracovávané firmy. Tato operace jde spustit nad všemi firmami najednou. Jak to udělat najdete v našem novém videu DUEL – Instalace update.

Změny zapracované do verze 15.0.3.10270 ke dni 06.03.2019 oproti verzi DUEL 15.0.2.10260

OBECNÉ

 • Do agend Adresář firem, Insolvence a Účetní výkazy jsme do rychlé nápovědy v pravém panelu přidali videonávody pro práci v agendě.
 • V rámci aktualizace programátorských nástrojů jsme zapracovali poslední verzi komponent DevExpress.

KANCELÁŘ

 • Do agendy Převodní příkazy byly doplněny tiskové sestavy Převodní příkaz (řazeno dle pořadí pořízení) a Seznam plateb (řazeno dle pořadí pořízení).
 • Průvodce operací Aktualizace stavů nespolehlivých plátců jsme doplnili o průvodní text.
 • Operace Načíst rozvahu a Načíst výkaz ZaZ dostupné v agendách DPPO a DPFO umožňují nově načíst pouze zaokrouhlené výkazy.
 • Struktury převodních příkazů ve formátu MultiCash nově respektují přísnější požadavky na jejich akceptování ze strany Oberbank.
 • V přehledu OSVČ pro ČSSZ jsme v rychlé nápovědě v pravém panelu aktualizovali pokyny k vyplnění a opravili číslo řádku v části D formuláře.

ÚČETNICTVÍ

 • Byly opraveny tiskové sestavy Účetního deníku se zůstatky, kde se u rozvažných účtů z důvodu rozdílného typu (za zadávané období v parametrech sestavy a aktuálního typu v účtovém rozvrhu) špatně napočítával zůstatek.
 • Opraveno neoprávněné zobrazování chybového hlášení po kontrole Účetního deníku a následného stisku klávesy F3.
 • V importu dat z programu Fakturoid do Závazků a pohledávek byl opraven přenos množství v cizí měně.
 • Vylepšený algoritmus, podle kterého je již v agendě Závazky a pohledávky počítáno, zda je doklad zaplacený či nikoliv, byl zapracován i do sestav patřící do těchto skupin "knihy faktur, platební kázeň, inventarizace závazků a pohledávek, stavy závazků a pohledávek k datu, stavy nevyrovnaných závazků, stavy nevyrovnaných pohledávek".
 • Operace "Proúčtování zálohových faktur" v agendě Závazky a pohledávky je nově imunní vůči rozdílnému nastavení collation mezi zpracovávanou databází s nastavení instance SQL Serveru.
 • Pro účely "přefakturace" mezi společníky ve sdružení jsme do agendy Pomocná evidence DPH doplnili sestavu Rychlá faktura a do agendy Zpracování DPH sestavu Sdružení - Záznamní povinnost - základní (výpočet podílu sdružení).

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Pro lepší přehlednost bylo upraveno zobrazování součtů v sestavě Druhy - Součty v Peněžním deníku.

MZDY

 • V případě pracovního poměru společníka a uplatnění srážkové daně bylo opraveno její zaokrouhlení.
 • V agendě Příprava mezd bylo opraveno zobrazení v pohledu Pouze seznam.
 • V agendě Měsíční mzdy byl opraven export Přehledu o platbě pojistného pro VZP tak, aby u vyměřovacího základu nebylo desetinné číslo.
 • Do formuláře "Příloha k žádosti o" se v nové verzi plní informace o pobírání důchodu z údaje Druh důchodu v Personalistice.
 • Sestavu Personální karta z agendy Personalistika jsme rozšířili o variabilní a konstantní symboly penzijního a životního pojištění.
 • Upravena XSD validace exportu ELDP ve formátu XML, a to tak, aby byla v souladu s požadavky ePortálu České správy sociálního zabezpečení.
 • Bylo opraveno zobrazení evidenčního listu DP včetně formuláře.
 • Hodnoty v polích Rok, Měsíc od a Měsíc do v agendě ELDP jsou nově striktně přebírány podle toho, jak byly zadány do operace Naplnění.

SKLADY

 • Do agendy Položky na skladě byl doplněn nový filtr Alternativní označení, který umožňuje snadno vyhledat položku podle EAN kódu zadaného na detailové záložce alternativní označení.
 • Položky na skladě, které nejsou aktivní, se nově nenabízí v souvisejících výklopných seznamech v položkách všech skladových dokladů. Pro případ, že je neaktivní položka do dokladu přenesena přímo ze zdrojové agendy, a ne výběrem z výklopného seznamu, program nově disponuje kontrolu "Položka je v agendě Položky na skladě nastavena jako neaktivní!", která se kontroluje při ukládání takové položky, respektive při uzavírání celého dokladu.
 • V exportu hlášení Intrastat bylo upraveno ukládání DIČ, která začínají nulou. Zároveň byl pro sloupce O (Celková hmotnost) a P (množství) rozšířen formát na 3 desetinná místa.
   

Změny zapracované do verze 15.0.2.10260 ke dni 08.02.2019 oproti verzi DUEL 15.0.0.10200

OBECNÉ

 • Bylo vylepšeno chování funkce "Zobrazení/ Rozlišovat pořízení" pro situace, kdy se operace "Přidat doklad" (Ctrl+N) pro pořízení nového záznamu volala z aktivní záložky RPDP.
 • Do programu byla zapojena operace "Dokončení aktualizace". Tuto operaci by měli nad všemi zpracovávanými firmami spustit všichni, kdo verzi 15.0.1 instalovali jako update původního DUELu 15.0.0.
 • Pro odesílání sestav e-mailem byla zapracována nová možnost využívající OLE objekt MS Outlook. Nastavení se provádí v okně Alt+Enter ve větvi "Odesílání e-mailů", volba se jmenuje "Microsoft Outlook".
 • Ukládání XML bylo upraveno tak, že při nevyplněném nastavení Alt+Enter respektuje cestu manuálně nastavenou.
  V tiskových sestavách SVZ, které obsahují čárové kódy, byl podpořen i formát EAN8, Barcode a Code128 (doposud jen EAN13).
 • Operace pro GDPR výmaz subjektů z adresáře firem a adresáře osob byly rozšířeny o vazební tabulku s informacemi z insolvenčního rejstříku.

ÚČETNICTVÍ a DAŇOVÁ EVIDENCE

 • V ZaP bylo opraveno nežádoucí přepisování popisu dokladu podle výchozího druhu nastaveného v parametrech.

KANCELÁŘ

 • Operace "Vyhledat firmu v ARES" v agendě Adresář firem nově ve variantě "Ověřit stávající firmu" rozlišuje mezi různými záznamy se shodnými IČO.
 • Byla rozvolněna práva pro zobrazení operací souvisejících s rejstříkem ARES. Nyní jsou přístupné i skupině "Běžní uživatelé".
 • Homebankingové formáty ABO, Citibank a MultiCash byly rozšířeny o přebírání doplňkových informací z elektronického výpisu do poznámky.

MAJETEK

 • Pro kumulované účtování dlouhodobého majetku byla vyřešena nekompatibilita zpracování na novějších verzích SQL serverů.

SKLADY

 • V katalogu bylo vyřešeno přepisování prodejních a normovaných jednotek.
 • Prakticky do všech operací přenášející doklady mezi skladovými agendami (např. přijaté objednávky do fakturace) byl pro lepší orientaci zapojen do zobrazovaných tabulek sloupec Popis.
 • V agendě reklamace byly opraveny názvy předdefinovaných filtrů.
 • Do exportu hlášení Intrastat bylo upraveno ukládání DIČ, která začínají nulou. Zároveň byl pro sloupce O (Celková hmotnost) a P (množství) rozšířen formát na 3 desetinná místa.
 • Do faktury tištěné na kase byl zapojen tisk VS z detailové záložky Platby.
 • Byl opraven upgrade oblíbených položek na kase do formátu odpovídajícího novým komponentám.

MZDY

 • Do verze 15.0.1. byly doplněny nové parametry sociálního pojištění s platností od 1. července 2019. Exporty Přehledů o výši pojistného na ČSSZ do XML a PDF s nimi začaly počítat už nyní. Verze 15.0.2. toto chování opravuje.
 • Oproti předpokladům nakonec nebyla schválena nová navrhovaná částka životního minima 3.790,- Kč a i od 1.1.2019 platí původní hodnota 3.410,- Kč. Správnou částku jsme nastavili pro nově zakládané firmy a do operace "Dokončení aktualizace" jsme zapracovali kód, který hodnotu životního minima zkontroluje a případně opraví.
 • V agendě Personalistika bylo aktualizováno PDF Prohlášení poplatníka, nyní vzor 26.
 • V sestavách "Osobní dotazník" v Personalistice bylo vyřešeno nekompatibilní zpracování tabulek z původního souboru v novém reportovacím aparátu.
 • V měsíčních mzdách byl v rekapitulaci podílu osob se ZTP zpřesněn výpočet počtu zaměstnanců.

Uživatelé předchozích verzí

POZOR! Pro instalaci verze 15.0 musíte mít zakoupen Upgrade 2019 na verzi DUEL 15 a musíte mít Verifikační kódy, jinak budete mít své firmy jen v režimu Demoverze!

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

 

 6. března 2019, Ing. Pavel Kuchár

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter