Úvodní strana » Aktuality » Update STEREO 28.04

Update STEREO 28.04

Ilustrační obrázek
18.06.2019
STEREO, Ježek software
Do distribuce byl uvolněn update STEREO 28.04 s dalšími změnami a novinkami.

Instalační soubory

 • UPDATE nového programu STEREO 28.04 je na této stránce.
 • Instalace celého programu STEREO 28.04 je ke stažení zde.
 • Automatická aktualizace proběhne v programu STEREO 28 volbou Ostatní/STEREO na internetu/Aktu­alizace programu. Program si sám najde a stáhne aktualizaci 28.04 a po ukončení běhu ji rovnou nainstaluje. Správně provedená aktualizace je indikovaná označením verze 28.04 na titulní obrazovce.

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

 

Změny zapracované do verze 28.04 ke dni 17.06.2019

OBECNÉ

 • Upřesněno chování programu od platnosti novely zákona o DPH k 1.10.2019 v agendách fakturace, maloobchodní pokladna, kontrolní hlášení...
 • Aktualizovány dodávané externí programy pro práci s certifikáty (EET, komunikace se státní správou, ...).
 • Do štítku s informacemi o úhradě faktury a EET doplněno číslo pokladního dokladu.
 • Pro homebanking upraven formát Commerz bank, volitelně obsahuje detailní adresu klienta. Nový parametr Adresa do textového pole A/N.

ÚČETNICTVÍ

 • Upravena struktura kontrolního hlášení s ohledem na zrušený § 44 a doplněný § 46.

MZDY

 • Zpřesněn výběr kategorií pracovních poměrů ve statistice mezd.
 • Byla upravena funkčnost pro odeslání e-mailem ELDP v PDF přímo z náhledu PDF.
 • Pro statistiku mezd zpřesněn výpočet Náhrad pro zaměstnance bez nároku na náhrady za svátek.

SKLADY

 • Zaokrouhlení v maloobchodní pokladně po 1.10.2019 při platbách v hotovosti vždy na celé koruny. Při bezhotovostních platbách podle parametru.

MAJETEK

 • Do vybraných sestav majetku byla přidána informace o zvýšení odpisu v 1. roce odepisování.

Změny zapracované do verze 28.03 ke dni 29.04.2019

OBECNÉ

 • Nově je součástí distribuce program JswEET verze 2.2.1 s rozšířenými možnostmi. Program lze spustit pouze externě (mimo STEREO) pomocí JswEET2.BAT.
 • Při založení nové účtované firmy program nabízí prázdné parametry firmy k vyplnění.

ÚČETNICTVÍ

 • V číselníku Typy DPH upraveno chování typů bez zadaného účtu nastaveno přeskakování příslušné saby DPH v tabulce DPH v účetních záznamech. Nastavení lze provést v F10 / Přeskakování sazeb DPH.
 •  Do distribuční podoby výkazu Rozvaha na řádku 079 doplněn do algoritmu řádek 99 pro účet 432.
 • Zpřesněna kontrola nespolehlivých plátců W049 - nově neupozorňuje na u uskutečněných plnění mimo RPDP ani u přijatých plnění v režimu RPDP.
 • Pro přijatá zdanitelná plnění doplněna kontrola, zda se DIČ neshoduje s účtovanou firmou.
 • Ukládání účetních výkazů v rámci účetní závěrky je nyní bez dotazu na přepsání - uloží se vždy.
 • Pro nevýdělečné a neziskové organizace do distribuční podoby algoritmů doplněn účet 542.
 • Typ DPH PSEXH bude nově vystupovat na řádku 26 přiznání.
 • Fakturace upravena funkce zaokrouhlení dokladu dle novely zákona o DPH v závislosti na způsobu úhrady (při bezhotovostní úhradě je případné zaokrouhlení automaticky rozpočítáváno do jednotlivých sazeb DPH).
 • Pro potřeby změn v Kontrolním hlášení doplněny nové skupiny DPH pro sledování nedobytných pohledávek (pátý znak skupiny DPH='H').
 • Zásobník dokladů - upraven přenos symbolů do PZ. Automatické doplnění bude jen pokud jsou Symboly v zásobníku zcela prázdné.

MZDY

 • Opravena údržba nápočtů ve mzdách po změně mzdového období.
 • Pro penzijní a životní pojištění doplněna nová sestava po zaměstnancích.
 • Aktualizována sestava Potvrzení o příjmech.
 • Upravena tisk všech smluv a dohod z osobní evidence, sesatav je nyní kratší a méně často stránkuje.
 • Aktualizován distribuční číselník kategorií pracovních poměrů, z poměrů bez odvodů pojistného odstraněny Kódy ELDP.
 • K zápočtovému listu doplněna sestava Potvrzení o zaměstnání dle aktuálního znění zákoníku práce.
 • Povinné pojistné nahradilo dříve používaný termín "Brutace".
 • Vypuštěny neaktuální speciální údržby mezd.
 • Pro exekuce upraven výpočet částky zabavitelné bez omezení od 1.6.2019 se odečítá dvojnásobek součtu (životní minimum+normativní náklady na bydlení).
 • Příloha žádosti o dávky - změna rozhodného období je nyní možná s přesností na dny.
 • Aktualizováno Max. hrubé mzdy pro uplatnění srážkové daně od 1.5.2019.
 • Příloha žádosti o dávky respektuje datum ukončení pracovního poměru. 

SKLADY

 • Do ovládání pokladny doplněn parametr, zda odesílat do EET jen účtenky hrazené v hotovosti.

KANCELÁŘ

 • Přiznání k DPFO - při zadání hodnoty na řádku 31 doplněno automatické plnění řádku 43.
 • V přiznání k DPFO povolena editace řádku 36a.
 • Nespolehliví plátci DPH - potlačeno chybové hlášení při pokusu o stažení seznamu bez připojení k internetu.
 •  Aktualizace číselníku bank, nové názvy:
  • 8150 - HSBC France - pobočka Praha
  • 2070 - MPU banka a.s.

Změny zapracované do verze 28.02 ke dni 11.02.2019

OBECNÉ

 • V záhlaví okna VDOS aktualizováno číslo verze STEREO.

MZDY

 • Upraveny parametry penzijního připojištění za rok 2018.
 • Oproti předpokladům nakonec nebyla schválena nová navrhovaná částka životního minima 3.790 Kč, upraveny parametry od 1.1.2019 platí původní hodnota 3.410 Kč.

ÚČETNICTVÍ

 • Nespolehlivý plátce DPH - doplněna kontrola firem v adresáři včetně načtení seznamu nespolehlivých plátců z internetu.
 • Aktualizován seznam nabízených účetních výkazů.

Změny zapracované do verze 28.01 ke dni 7.02.2019

OBECNÉ

 • Po obnově dat doplněna kontrola změny obsluhy. Při změně je znovu vyžadováno heslo pro nastavení přístupových práv.
 • Do distribuce doplněny externí programy TOPDF, TOMAIL TREGDELF.
 • Doplněno zabezpečení při změně hesla pro přístup k účtovaným firmám.

MZDY

 • Upraveno chování programu v prvních třech dnech nepřítomnosti na přelomu června a července 2019 v souladu se zrušením Karenční doby. U nepřítomností, zahájených v červnu budou tedy první tři dny bez náhrady.
 • Oprava součtů příspěvků mimo mzdu v Rekapitulace mezd.
 • Upraven formulář Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro ČSSZ.

KANCELÁŘ

 • Opravena aktualizace SD pro vozidla v denní sazbě podle knihy jízd.

18. června 2019, Ing. Pavel Kuchár

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter