Ježek / Novinky a aktuality / Aktualizovaný program DUEL 17.3.1.10610

Novinky a aktuality

Legislativa, DUEL, Homepage

Aktualizovaný program DUEL 17.3.1.10610

15. 11.2021

Program DUEL 17.3 1 s označením (17.3.1.10610) obsahuje další opravy, novinky a vylepšení pro usnadnění vaší práce, včetně možnosti podání daňového přiznání OSS. A s problematikou OSS se můžete seznámit na záznamu našeho webináře.

​Instalační soubory DUEL 17.3.1

Záznam webináře Jak na OSS v DUELU

V souvislosti s novou legislativou jsme pro vás připravili záznam webináře, ve kterém vám Gábina Roučová ukáže, jak OSS zpracovat v DUELU včetně podání daňového přiznání.

Objednat záznam webináře

Seznam změn verze 17.3.1.10610 z 15. listopadu 2021

Obecné

 • Bylo opraveno hromadné rozesílání sestav e-mailem. Odesílání sestav s parametrem na Windows 11 hlásilo chybu a neprovedlo se.

Účetnictví

 • Došlo ke sjednocení zadávání a ukládání parametrů sestav saldokonta v Účetním deníku.
 • Pro import záznamů ZaP z iDokladu byla zohledněna změna jedné z funkcí, která vedla k chybě.
 • V operaci pro tvorbu návrhu vzájemných zápočtů byl opraven nápočet počtu dokladů a jejich celková částka, pro závazky se nezobrazoval.

Kancelář

 • V homebankingu byla pro komunikační formát Gemini přidána možnost generovat převodní příkazy ve struktuře pro zahraniční platby.
 • Ve formátu ABO jsou nyní v AV polích všechny nepovolené znaky nahrazovány podtržítky.
 • Do číselníku "Ceny paliv" byla doplněna nová sazba pro benzín, která platí od 19.10.2021.

Sklady a maloobchod

 • V kopii položek skladových dokladů přes pravé tlačítko myši bylo zajištěno přebírání jednotkové ceny i v případech, že neodpovídala výchozí hodnotě.
 • Na kase byla pro detailní informace o položce zapracována klávesová zkratka Ctrl+F10.

Mzdy

 • Do agendy Roční vyúčtování daně byla zapracována funkčnost, která umožní výpočet podle jiných parametrů, než podle kterých probíhá výpočet měsíčních mezd. V této souvislosti byla také do procesu upgrade zapracována aktualizace sazeb daňového zvýhodnění na děti. Správně zadané hodnoty mají pro RVD datum 31.12.2021. Následné zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu je potom zadáno s datem 1.1.2022.

Novinky verze 17.3.0.10600 z 22. října 2021

OBECNÉ

 • Příjemnou novinkou je možnost zadávat všechny datumy i bez oddělovačů. Pro zadání 17.11. je tak možné zadat pouze "1711", po odentrování budou tečky doplněné automaticky a rok aktuální. Pokud by docházelo k nejasnostem (např. "111" bude přeloženo jako 11.1., ale někdo by chtěl 1.11.), lze pracovat s úvodními nulami jak pro den, tak měsíc. Konverze oddělovačů čárek na tečky a všechny zástupné zkratky ("d", "zm", "kr"...) zůstaly samozřejmě zachovány.
 • Do všech agend byla přidána možnost definovat si vlastní kontroly, tzv. "Upozornění". Pokud při ukládání záznamu jsou splněné nadefinované podmínky, zobrazí se hlášení podle názvu upozornění. Editor Upozornění je velmi podobný editoru pro filtry, kromě vizuálního návrhu umožňuje také programátorské řešení de facto jakýchkoli složitějších požadavků.
 • Podpora rozšiřujících vypočítaných polí byla zapracována i do agend, které jsou v systémové databázi a nemají přímou vazbu na databázi firmy. Díky tomu je podpořena např. možnost individuálních výběrů a nastavení v seznamu účetních jednotek.
 • Pro všechny volné texty (poznámky, texty nad, texty pod...) byl pomocí pravého tlačítka myši umožněn jejich tisk přímo z programu.
 • Aparát hledání F3 byl rozšířen o možnost hledat i ve volných textech (v poznámkách) pomocí operátorů "obsahuje" a "neobsahuje".
 • Pro rozšíření "Statistika" (rychlé součty, maxima, minima...) byla přidána klávesová zkratka Ctrl + S.
 • Do kontrolní sestavy "Najdi doklad" byly zapojeny všechny nové agendy tak, aby hledání pokrývalo celý rozsah programu.
 • V některých agendách, pokud obsahovaly velké množství dat, působilo problémy barvení řádků pomocí uživatelských podmínek a pro správné vykreslení bylo nutné tabulku obnovit pomocí F5. Nyní se barvy vykreslují ihned.
 • Přístup ke COM objektům byl upraven tak, aby byl zpětně kompatibilní i pro aplikace, které nepracují s rozšířením OSS.

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Největším důvodem pro vydání verze 17.3. je finální podpora přiznání pro zjednodušený režim jednoho správního místa (tzv. One-Stop-Shopu). Do programu jsme zapracovali novou agendu Zpracování OSS, která čerpá data z účetních agend, které jsou připravené na záložkách OSS. Přímo ze Zpracování OSS lze provést aktualizaci kurzů ECB, které budou použité pro přepočet na EUR, a následně spustit operaci "Výpočet". Ta je klíčová pro sestavení přiznání a export XML. Vypočtenou daňovou povinnost lze potom snadno přenést jako závazek do evidence ZaP.
 • Samozřejmostí je operace pro generování XML z agendy Zpracování OSS. Podle typu přiznání automaticky připraví výstup buď v režimu EU, nebo v dovozním režimu.
 • Poměrně složitou operací, která byla do agendy OSS zapracována, je generování kurzových rozdílů. Tato funkce porovná zaúčtovanou OSS daň (v Kč přepočtenou vlastním účetním kurzem) s hodnotami, které vstupují do daňového přiznání (v EUR přepočtené kurzem ECB), a připraví interní doklad srovnávající účetní stav na hodnoty přiznání přepočtené na Kč. Parametry sdílí s účtováním standardních kurzových rozdílů.
 • V souvislosti s placením daně OSS byla v parametrech firmy upravena sekce DPH a přejmenována na DPH/OSS. Byl přidán odkaz na firmy (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj) a na účet pro odvod daně. Upgrade dat navíc zajistí jejich automatické doplnění. Dále byly doplněné identifikátory používané pro OSS v dovozním režimu, DUEL podporuje přímý dovoz i v zastoupení.
 • V archivu ÚD byl zpřístupněn obsah záložky OSS i v základním seznamu, doposud byl pouze v detailu záznamu.
 • Záložka OSS byla zapnutá i v archivu peněžního deníku.
 • Do programu byl zapracován nový vzor daňového přiznání k DPH s číslem 23. Přidány byly nové sestavy a odpovídajícím způsobem upraveny všechny exporty.
 • Import bankovních výpisů ve formátu ABO byl rozšířen o podporu AV polí ukládaných alternativním způsobem, který používá např. Raiffeisen Banka. Nyní na záložce "Poznámka" nalezneme i tyto doplňkové informace.
 • V Bankovních výpisech při platbě faktury jinou měnou bylo opraveno číslování proúčtování, inkrement navyšoval číslo o 2.
 • V režimu DE při přenosu úhrad, které mají vazbu na ZaP, z bankovních výpisů a pokladny do peněžního deníku se nyní plní záložka OSS jen v případě, že je OSS vyplněnou přímo ve zdrojové agendě nebo v ZaP.

MZDY

 • Hromadné rozesílání PDF z měsíčních mezd bylo rozšířeno o podporu kombinace hledání F3 a filtrů F4.
 • Při výpočtu odvodu zdravotního pojištění byly podchyceny také stavy, kdy nastaly překážky na straně zaměstnavatele, a zaměstnancův vyměřovací základ klesl pod minimální mzdu. Upraven byl export do PDF i XML.

SKLADY

 • Do agendy Kasa byla na záložku Zobrazení přidána možnost měnit obsah výklopných seznamů.

KANCELÁŘ

 • V agendě Převodní příkazy byla v rámci operace "Naplnit" vylepšena podpora funkce "Úprava výběru". V některých případech nebyla zohledněna a přednost dostal filtr.

Instalace vzdálenou správou

Nabízíme možnost instalace update naším technikem pomocí služby Vzdálená správa. Princip a podrobnosti naleznete na speciální stránce Vzdálené správy.

15.  listopadu  2021
Ing. Pavel Kuchár
Autor
Zpět na přehled